28 August 2011

Tibetaanse regering verontrust over terdoodveroordeling Tibetanen

9 april 2009

Roep om vrijlating van alle politieke gevangenen

De Kashag (het kabinet) van de Tibetaanse regering in ballingschap is ernstig verontrust over de terdoodveroordeling van twee Tibetanen en de voorwaardelijke terdoodveroordeling (met twee jaar opschorting van executie) van twee andere Tibetanen. De bezorgdheid van de Kashag over deze willekeurige veroordelingen van Tibetaanse burgers wordt versterkt door het feit dat er van een eerlijke rechtsgang geen sprake is en dat de rechtbanken in de Volksrepubliek China politieke werktuigen van de overheid zijn.
Sinds het begin van de arrestatiegolf die vorig jaar plaatsvond om de hevige en wijdverbreide protesten in Tibet de kop in te drukken, heeft de Kashag de Chinese autoriteiten opgeroepen om alle politieke gevangenen vrij te laten en om hen adequate medische zorg te verlenen. De Kashag doet wederom een dringend beroep op de Volksrepubliek China om alle Tibetaanse gewetensgevangenen vrij te laten.  

De Kashag is van mening dat China’s voortdurende, grootschalige onderdrukking van de Tibetanen alleen maar voeding geeft aan nog diepere gevoelens van haat. De Kashag is er in dat licht van overtuigd dat de kwestie Tibet het beste kan worden opgelost door op een eerlijke en open manier om te gaan met de gegronde zorg die bij het Tibetaanse volk leeft.

De Kashag

9 april 2009

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer