21 September 2012

Tibetaanse parlement verandert 'Kalon Tripa' in 'Sikyong'

Phayul, donderdag de 20 september 2012 15:55

Dharamshala, 20 september: Het Tibetaanse parlement in ballingschap nam vandaag unaniem een resolutie aan om de officiële titel van het hoofd van de in Dharamshala gevestigde Centrale Tibetaanse Administratie van ‘Kalon Tripa’ te veranderen in ‘Sikyong’.

Kalon Tripa, in het Nederlands vertaalt als ‘Hoofd van het kabinet’, terwijl de nieuwe titel, Sikyong, overeenkomt met ‘politiek leider’.

Echter, de titel ‘Kalon’ zal voor de overige leden van de Kashag (Kabinet) verder hetzelfde blijven.

Handvest-wetwijzigingsvoorstel nummer 39 werd geïntroduceerd door Kalon Dhongchung Ngodup van het Departement voor Veiligheid, die voorlas uit een recente door de Tibetaanse geestelijk leider, de Dalai Lama, in Italië gegeven toespraak, waarin hij zijn voorkeur uitsprak voor het gebruik van de titel ‘Sikyong’.

Hij bracht in het parlement ook naar voren, dat sterke voorkeur voor de titel van ‘Sikyong’ ook zijn geuit en worden gedeeld door Tibetanen in Tibet.

Vorig jaar, tijdens de openbare inauguratie van de democratisch gekozen leider van het Tibetaanse volk, Dr Lobsang Sangay, had de Dalai Lama in zijn felicitatie toespraak ook de term Sikyong gebruikt.

“Ik nam de politieke leiding van Tibet over van Sikyong Tagdrag Rinpoche toen ik 16-jaar oud was. Vandaag de dag, in de 21e eeuw, nu de democratie bloeit, overhandig ik de politieke leiding van Tibet aan Sikyong Lobsang Sangay”, had de de Dalai Lama gezegd.

Tijdens het daaropvolgende debat in het parlement, uitten enkele wetgevers hun bezorgdheid over de verandering van de titel, zich afvragend of dit al dan niet ongewenste gevolgen en druk met zich mee zou brengen op de bestaande Tibetaanse administratie in ballingschap. Reserveringen werden ook naar voren gebracht ten aanzien van de vraag of de verandering in titel een afwijking in de huidige administratieve rol van het hoofd van het kabinet tot gevolg zou hebben.

Echter, een grote meerderheid van de Tibetaanse parlementariërs en Kalons, die deelnamen aan het debat en het wetsvoorstel voor de Handvestswijziging ondersteunden, citeerden uitvoerig uit toespraken van de Dalai Lama.

De besprekingen over de politieke, diplomatieke, administratieve en historische noodzaak en de gevolgen van de titel verandering bleven minimaal.

Enkele van de sprekers deden ook indringende beroep op hun collega’s in het parlement om de wet niet te belemmeren en het pad vrij te maken voor haar unanieme goedkeuring met de overweging dat het ging om een aanwijzing van de Dalai Lama.

Handvest-wetwijzigingsvoorstel nummer 39 werd tijdens de middagsessie met algemene stemmen goedgekeurd op de 7de dag van de lopende 4de zitting van het 15de TPiE (Tibetaanse Parlement in Ballingschap).

Voorzitter Penpa Tsering bedankte in zijn toespraak de parlementariërs voor hun medewerking en steun in de unanieme goedkeuring van de resolutie en begeleidde de Kashag met het indienen van alle benodigde wijzigingen in het Handvest van de Tibetanen in ballingschap als gevolg van de titel wijziging.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer