5 november 2014

Tibetaanse demonstraties over land en onderwijsbeleid

Nieuws komt binnen over twee afzonderlijke demonstraties – over onderwijs en verlies van land – die plaatsvonden op 1 en 3 november in verschillende gebieden in Amdo, ondanks de drastische veiligheidsmaatregelen in beide gebieden en de risico’s die deelname aan demonstraties in Tibet met zich meebrengt.

. Beelden afkomstig uit Sangchu (Chinees: Xiahe) gisteren tonen een grote inzet van gewapende politie in reactie op een groep Tibetanen, die samen met Chinezen vreedzaam hun bezorgdheid probeerden te uiten over onredelijke compensatie voor land in hun thuisgebieden, aldus informatie van Tibetaanse bronnen. Beelden van de demonstraties toonden Tibetanen, die naar het lijkt hun spandoek terugveroveren op de met ME-schilden en helmen uitgeruste politie, te midden van een luidruchtige confrontatie. In de beelden is te zien dat politie met knuppels op ongewapende Tibetanen insloeg.

. Ook werden op social media beelden uit Tibet verspreid van Tibetaanse middelbare scholieren in Dzoege (Chinees: Ruo’ergai), in Ngaba, die op 1 november oproepen tot de gelijkheid in het onderwijs na een officiële in de prefectuur gehouden bijeenkomst over tweetalig onderwijs en andere beleidsterreinen.

Politie richten barricades op om demonstranten te blokkeren en de gewapende troepen rukken op om de demonstranten te omsingelen.  Labrang  (Xiahe) op 3 november 2014.

Protest in Sangchu

De beelden uit Sangchu (Labrang) tonen door rijen gewapende politie omringde demonstranten en barricades buiten het Xiahe Gemeente Ziekenhuis in het district Sangchu, in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho (Chinees: Gannan) in de provincie Gansu (het Tibetaanse gebied Amdo). Tibetaanse bronnen stellen dat de demonstranten probeerden naar naar het hoofdkwartier van de provinciale overheid te lopen, maar dat velen van hen door de politie werden tegengehouden.

Metalen barricades worden op 3 november per vrachtwagen naar de stad vervoerd om demonstranten in Labrang (Sangchu, Xiahe) tegen te houden.

Een van de beelden toont door vrachtwagens vervoerde metalen barricades, die worden opgericht om de demonstranten tegen te houden. In één van de foto’s is gedeeltelijk een in het Chinees geschreven spandoek zichtbaar, die aangeeft dat het protest over land gaat. Onder de demonstranten waren wellicht ook Chinezen, die ook in het gebied wonen.

Dezelfde Tibetaanse bronnen melden, dat dit één van drie protesten was van de lokale bevolking, die van de autoriteiten een eerlijke vergoeding proberen te krijgen voor de verkoop van hun land. Volgens de bronnen en rapporten van de Tibetaanse media in ballingschap was de reden dat de lokale autoriteiten land uit hetzelfde gebied op verschillende tijdstippen voor verschillende tarieven hadden opgekocht; de demonstranten streefden naar een uniform en redelijk tarief van de betaling van het land.

Een op sociale media circulerende videoclip toont demonstranten, die hun opmars naar het hoofdkwartier van de provinciale regering lijken te willen voortzetten. Dit vond plaats nadat de foto’s buiten het ziekenhuis werden genomen. In de beelden lijken jonge demonstranten, onder wie kinderen, met succes een spandoek terug te veroveren op de van helmen en schilden voorziene oproerpolitie. Hoewel de video, die buiten het hoofdkantoor van de verkeerspolitie in Labrang (Sangchu) provinciestad werd opgenomen, niet direct politieagenten toont, die demonstranten slaan, laat de clip een wirwar van Tibetanen en gehelmde politie in burgerkleding zien. Één van de Tibetanen schreeuwt dat de politie ‘mensen aan het slaan zijn’.
Problemen over de betaling en inbeslagname van land hebben voorheen geleid tot protesten in het gebied, die zijn onderdrukt. Honderden Tibetanen in het dorp Hortsang in de gemeente Sangchu hebben eerder dit jaar demonstraties georganiseerd over de inbeslagname van landbouwgrond voor de aanleg van snelwegen ten behoeve van goudwinning en industriële activiteiten door de overheid, waardoor het milieu wordt vervuild en vee vernietigd (Radio Free Asia rapport, maart 22, 2014).[1]

De kwestie van land en landgebruik is een voortdurende bron van spanning in de Tibetaanse gebieden. Terwijl de protesten in Sangchu lijken te zijn gericht op ambtenaren op lokaal (district) niveau, streven de centrale autoriteiten een ambitieus beleid van verstedelijking na, met grootschalige landroof, herhuisvesting, en gedwongen huisvesten van nomaden en herders in de Tibetaanse gebieden. Het beleid is een onderdeel van de inspanningen van de regering om een ‘nieuw socialistisch platteland op te bouwen’ in Tibet. De regering zegt hierover dat het is bedoeld om de levensstandaard van Tibetanen op het platteland snel te verbeteren en om de lokale economie een impuls te geven.[2]

Studenten protesteren na een vergadering van de Chinese autoritetien over onderwijs

(Links) Demonstranten houden een spandoek omhoog. De Chinese karakters, die zichtbaar zijn, bevestigen informatie van Tibetaanse bronnen, dat de demonstratie ging over onteigening van land door de autoriteiten en mogelijk oneerlijke aankoop van grond.

(rechts) paramilitaire politie lopen in op de demonstranten buiten het Xiahe County Ziekenhuis


In Dzoege, Ngaba  (Chinees: Aba), verzamelden zich op 1 november een groep van Tibetaanse middelbare scholieren, die opriepen tot gelijkheid in het onderwijs. De protesten werden blijkbaar veroorzaakt door een officiële bijeenkomst over nationaliteit en tweetalig onderwijs in de prefectuur.  Beelden en geluid geupload naar Youtube door Tibetanen in ballingschap tonen studenten, die in het Tibetaans leuzen schreeuwen, waaronder: “Beter om honderd te helpen dan één”[3] en de “Gelijkheid in onderwijs”. De studenten waren afkomstig de middelbare school in het Dzoege district, in de Tibetaanse en Qiang Autonome Prefectuur Ngaba, in Sichuan (het Tibetaanse gebied Amdo).

Het wordt aangenomen dat het protest verband houdt met een bijeenkomst op 29 oktober, waarbij ambtenaren onderwijskwesties in het Ngaba gebied besproken.[4]
Tibetaanse bronnen zeiden dat er een voorstel werd besproken om in Dzoege aparte klassen te maken overeenkomstig de vaardigheden van studenten en docenten. Tibetaanse studenten vreesden dat dit zou leiden tot een meer ‘elitaire’ vorm van onderwijs, waarin minder begaafde studenten niet zouden kunnen profiteren van dezelfde kansen. Een Tibetaanse bron in ballingschap zei: “De studenten protesteerden, omdat ze van mening zijn dat iedereen recht heeft op gelijke onderwijskansen, en omdat gelijkheid essentieel is voor het behoud van evenwicht in een samenleving.”

Volgens een vertaling van een rapport op de 29 oktober van ICT, werd de conferentie gehouden om te voldoen aan “trends in de ontwikkeling van het nationaliteiten onderwijs, waarvoor de kameraden van het Ministerie van Onderwijs van elke provincie in eerste plaats verantwoordelijk zijn, in het bijzonder degenen die werken met tweetalig onderwijs.” [5]

Voor Chinese ambtenaren houdt  ‘tweetalige onderwijs’ in dat Chinees de belangrijkste voertaal is, waarbij het Tibetaans is gedegradeerd tot een gewoon Tibetaanse taal klas. Overheid inspanningen om Chinees voorrang te geven boven Tibetaans hebben van 2010 en 2011 af geleid tot grootschalige vreedzame protesten door Tibetaanse scholieren en studenten in het Tibetaanse gebied Amdo. Tibetanen proberen hun taal te behouden door deze ten minste op gelijke voet te stellen met het Mandarijns.

Een in 2010 door meer dan 300 docenten en studenten van Qinghai ondertekende petitie voorzag in een stappenplan met een weg vooruit in het taalbeleid. De petitie stelt dat, hoewel het leren van Chinees voor studenten in Tibet vandaag de dag essentieel is, Tibetaans de belangrijkste taal moet blijven in het onderwijs. De brief werd geschreven door de leerkrachten van de lagere en middelbare scholen uit de omgeving, en ook ondertekend door een aantal studenten. Vertaling door ICT op: Tibetaanse leraren tekenen petitie ter ondersteuning van de Tibetaanse taal; vreest voor studenten na aanhoudingen.

De protesten in Sangchu en Dzoege in de afgelopen dagen laten zien dat ondanks een politiek klimaat waarin bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uitdrukking van standpunten door Tibetanen door de autoriteiten kan worden gekarakteriseerd als ‘crimineel’, Tibetanen moedige stappen blijven nemen om op vreedzame wijze hun standpunten kenbaar te maken en en hun cultuur en waarden te verdedigen.

Voetnoten
[1] Tijdens de protesten in het drop Hortsang, stelden demonstranten dat de autoriteiten geen enkele compensatie hebben betaald voor hun land en dat het verlies van hun land hun broodwinning heeft aangetast, eraan toevoegend dat een aantal demonstranten zijn gearresteerd. Het RFA rapport verklaarde ook: “Tibetanen in Sangchu – waar in 2012 een Tibetaanse man zichzelf bij de ingang van een Chinese mijn met dodelijke afloop verbrandde om te protesteren tegen het beleid van Peking – onlangs ook protesten hebben gehouden tegen de uitbreiding van de door de staat gesteunde goudwinning en industriële activiteiten, aldus Tibetaanse bronnen.” Lees hier bron

[2] Voor meer informatie, zie ICT-rapport, ‘Het spoor van de IJzeren Draak’,

[3] Dit lijkt te verwijzen naar de elitaire benadering door de autoriteiten, waarbij alleen geselecteerde studenten kunnen doorgroeien in hun opleiding, in tegenstelling tot de meerderheid.

[4] Geupload op 31 oktober 2014

[5] Website van de lokale regering

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer