24 January 2018

Tibet ter sprake gebracht in Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tijdens debat over China

In Amerikaanse Huis van Afgevaardigden was in de nacht van 18 januari 2018 een discussie in het kader van een ‘Special Order’ zitting. Tijdens de zitting werd aandacht gegeven aan de situatie in Tibet en de noodzaak om aanhangige wetsvoorstellen in dit verband aan te nemen, als een manier om China’s aanval op de Amerikaanse samenleving te compenseren.
De discussie werd gevoerd op initiatief van Representative Ted Yoho, voorzitter van de Azië en de Pacific Subcommissie in Commissie voor Buitenlandse Zaken van het Huis. De subcommissie had een hoorzitting over Tibet georganiseerd op 6 december 2017.
Ofschoon de leden van het Congres goede betrekkingen met China willen, uitten ze hun bezorgdheid over China’s toenemende poging om de Amerikaanse samenleving te ondermijnen. Zoals de heer Yoho zei in zijn opmerkingen, “… is China uitgegroeid tot een revisionistische macht – niet een, die opklimt binnen de huidige orde, maar verandering nastreeft, ondermijnt,of afdwingt overeenkomstig China’s eigen doelen – zich niet aan de regels houdt, maar de regels herschrijft overeenkomstig de behoeften van China.”
Tijdens de discussie maakten drie leden van het Congres, de heer Ted Yoho (Republikein uit Florida), de heer Ted Poe (Republikein uit Texas), en de heer Jim McGovern (Democraat uit Massachusetts) – verwijzingen naar de situatie in Tibet.
Mr. Yoho wees op de kwestie van gebrek aan toegang tot Tibet en de noodzaak van vrijheid voor het Tibetaanse volk om hun religieuze traditie te volgen, onder meer in het geval van de reïncarnatie van de Dalai Lama.
Mr. McGovern sprak over de Chinese inmenging in het fysieke en spirituele leven van de Tibetanen en de geweldloze inspanningen van de Dalai Lama om de kwestie Tibet op te lossen door de Middenweg Benadering. Hij drong aan op het aannemen van H.R. 1872, de wederzijdse toegang tot Tibet Wet, en H. Con. Res. 89, waarmee het Congres haar gevoelens tot uitdrukking heeft gebracht, dat de behandeling van het Tibetaanse volk een belangrijke factor zou moeten zijn, hoe de betrekkingen van Verenigde Staten met China gevoerd worden. Hij riep ook voor de volledige implementatie van de Tibetaanse Beleid Wet van 2002.
Mr. Poe sprak over Chinese vervolging van het Tibetaanse volk door een atheïstisch regime.
De relevante passages uit hun opmerkingen worden hieronder gegeven. De volledige procedure van de speciale order zitting over China is hier te vinden.
Mr. YOHO: Als we kijken naar het Tibetaanse volk, zijn de Tibetanen waarschijnlijk een van de meest rustige bevolkingen op aarde, maar toch kan ik niet naar hen toe reizen als een Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleder of als een Amerikaanse lid van het Congres. Ze kunnen hier niet komen en als zodanig. De Dalai Lama kan hier niet officieel komen, omdat China anders boos wordt. Beijing boos wordt. De Tibetaanse mensen hebben een manier om de Dalai Lama over te leveren aan de volgende generatie. China ontvoert de Panchen kind en stelt: We zullen hem vervangen door wie wij denken dat de volgende leider moet zijn, en het is iemand die zij zullen gaan opvoeden.
Mr. McGovern: Ik heb vaak op de vloer van dit Huis gestaan om op te roepen om de mensenrechten van het Tibetaanse volk in China te respecteren.
Slechts een paar maanden geleden hield de Tom Lantos Human Rights Commission, waarvan ik co-voorzitter ben, een hoorzitting over de onderdrukking van de godsdienstvrijheid in Tibet.
Tibetaanse boeddhisten hebben te maken met uitgebreide beperkingen op hun religieuze leven – een opdringerige officiële aanwezigheid in kloosters, alomtegenwoordig toezicht, beperkingen op reizen en communicatie, en ideologische heropvoedingscampagnes. Religieuze expressie en activisme worden tegemoet getreden met gewelddadige repressie, opsluiting en marteling.
Vanaf augustus vorig jaar is bekend dat 69 monniken, nonnen en Tibetaanse gereïncarneerde leraren straffen uitzitten in Chinese gevangenissen – hoewel het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger is.
En de Chinese regering blijft het voorrecht claimen om te beslissen wie Zijne Heiligheid de Dalai Lama zal opvolgen, de hoogste figuur in het Tibetaanse boeddhisme, die nu 82 jaar oud is.
Deze extreme Chinese inmenging in het fysieke en spirituele leven van de Tibetanen vindt zelfs ook plaats, wanneer Tibetanen alleen gebruik willen maken van hun recht op autonomie, dat hun door de Chinese grondwet en China’s “Wet Regionale Ethnic Autonomy” wordt gegarandeerd. In de late jaren 80  stelde de Dalai Lama de Middenweg Benadering voor als een pad in de richting van Tibetaanse autonomie binnen China, en hij heeft dat pad sindsdien op geweldloze wijze gevolgd.
……
Ik roep op om te beginnen met het passeren van twee stukken van wetgeving inzake Tibet, die in het Huis zijn geïntroduceerd: H.R. 1872, de Wet Wederzijdse Toegang tot Tibet, en H. Con. Res. 89, waarmee het Congres haar gevoelens tot uitdrukking heeft gebracht, dat de behandeling van het Tibetaanse volk een belangrijke factor zou moeten zijn, hoe de betrekkingen van Verenigde Staten met Volksrepubliek China gevoerd worden. Ik dring aan op volledige en robuuste implementatie van de Tibet Beleid Wet van 2002, inclusief de aanwijzing van een Speciale Coördinator voor Tibetaanse beleid, een wettelijke gecreëerde positie, die de regering nog niet ingevuld heeft. Ik dring aan op robuust toepassing van de Global Magnitsky Mensenrechten Verantwoording Wet op Chinese ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de rechten van Tibetanen, Oeigoeren, en de vele andere loyale oppositie activisten, die in de afgelopen jaren doelwit zijn geweest – mensenrechtenadvocaten, religieuze beoefenaars, schrijvers, kunstenaars.


Mr. POE: Dus wanneer een atheïstische regime aan de macht is, kunt je zien waarom zij hun eigen mensen vervolgen en martelen, en niet alleen christenen en moslims, maar ook de Tibetanen en andere mensen, die het niet eens zijn met hun atheïstische filosofie.
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer