21 November 2013

Tibet moet tijdens de top EU-China in Beijing ter sprake komen

International Campaign For Tibet op 20 november 2013

Brussel, 20 november 2013 – De Europese Unie (EU) moet protesteren tegen de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Tibet bij de komende top met China op 21 november in Peking. International Campaign for Tibet (ICT) roept de EU tevens op om de waarden, die het bevordert in haar ‘externe handelingen’, waaronder mensenrechten, niet in het gedrang te laten komen, nu de onderhandelingen beginnen over de eerste op zichzelf staande investeringsovereenkomst tussen de EU en China.

Vincent Metten, directeur EU-beleid van het ICT kantoor te Brussel, zei: “De EU moet de mensenrechten in Tibet ter sprake brengen in alle vormen van bilaterale dialoog met China, ook op het hoogste niveau. De besprekingen over de mensenrechten mag niet beperkt blijven tot de mensenrechtendialoog, maar moet ook worden geïntegreerd in deze top-ontmoeting. De EU heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Tibet op de agenda staat van de komende top met China en dat de mensenrechten niet buitenspel gezet worden met het oog op de overheersende economische belangen en handelsbetrekkingen.”

Tijdens de top worden naar verwachting de onderhandelingen gestart over een bilaterale EU-China overeenkomst inzake investeringen, die de EU’s aller eerste op zichzelf staande investeringsovereenkomst moet worden.

“In het licht van de lopende besprekingen over een bilaterale EU-China overeenkomst inzake investeringen, moet de EU rekening houden met de aanbevelingen van het Europees Parlement, welke benadrukken dat  met de EU afgesloten investeringsovereenkomsten niet in tegenspraak mogen zijn met de waarden, die de EU wenst te bevorderen door middel van haar externe handelingen’, met inbegrip van de mensenrechten, en waarin tevens wordt opgeroepen tot ‘bindende sociale en ecologische clausules’ in de overeenkomst”, aldus Vincent Metten.

ICT dringt er bij de EU op om de problemen rond de contraproductieve en gevaarlijke militarisering van Tibet ter sprake te brengen, de repressie en criminaliserende maatregelen op zelfverbrandingen, en de noodzaak om de Sino-Tibetaanse dialoog, die sinds 2010 is vastgelopen, opnieuw op te starten.

ICT betreurt de tot nu toe zwakke aanpak met betrekking tot de verontrusting over mensenrechtensituatie in China. De 32ste ronde van de EU-China mensenrechtendialoog, gehouden in juni 2013, heeft wederom geen tastbare resultaten opgeleverd. De aankondiging van Chinese ambtenaren om een lijst met individuele gevallen van politieke gevangenen niet langer accepteren, toont hun intentie om het proces rond de mensenrechtendialoog te minimaliseren.

Tijdens China’s recente tweede Universal Periodic Review in de VN Mensenrechtenraad werd Tibet door een groter aantal landen ter sprake gebracht, dan voorheen in hetzelfde forum vier jaar geleden gebeurde. De meerderheid van hen waren EU-lidstaten (Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk, evenals Denemarken en Zweden in schriftelijke vragen vooraf), die hun verontrusting uitten over het gebrek aan godsdienstvrijheid, de rechten van minderheden, en de toegang van VN-functionarissen tot Tibet en riep China op om de dialoog met de Dalai Lama te hervatten.

Tijdens de EU-China top moet de EU bouwen op deze onlangs uitgesproken verklaringen van haar lidstaten en China vragen blijven stellen over de slechte mensenrechtensituatie in Tibet, en daarbij tegelijk aangeven dat zij echte verandering verwacht.

In de afgelopen jaren is ICT getuige geweest van een verslechtering van de bescherming van de mensenrechten en een intensivering van het hardhandige optreden in Tibet. Sinds februari 2009 hebben ten minste 123 Tibetanen zichzelf in Tibet en China in brand gestoken. Echter, de Chinese reactie op de escalatie van zelfverbrandingen bestond uit versterking van de ‘behoud van stabiliteit aanpak’ door middel van een vergaande en systematische ‘patriottische heropvoedingscampagne’, in samenhang met een dramatische uitbreiding van de bevoegdheden van de Chinese politie en militairen.

ICT verwelkomt het feit dat mensenrechten op de agenda van de top zijn gezet. Echter, zij herhaalt de noodzaak om resultaatgericht en specifiek te zijn over de situatie in Tibet en zich daarbij te baseren op de resultaten van het eerste officiële bezoek van de speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten aan Tibet in september 2013.

ICT dringt er bij de EU op een duidelijk signaal af te geven dat het huidige beleid van de Chinese regering over de mensenrechtensituatie in zowel Tibet als China onaanvaardbaar is en een bedreiging vormt voor de bilaterale betrekkingen. De EU en China kunnen alleen echt strategische partners worden als werkelijke en concrete verbeteringen op het gebied van mensenrechten plaatsvinden, in Tibet evenals in de rest van China. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor een stabiel, respectvol en betrouwbaar samenwerkingsverband.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tsering Jampa
Executive Director ICT Europe

E-mail : [email protected]
Tel : +31 20 330 8265

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer