24 February 2014

Tibet Intergroup Europees Parlement houdt 100ste vergadering


(From left to right) Mr. Kelsang Gyaltsen, Special Representative of the Dalai Lama to Europe; Mr. Matteo Mecacci, ICT President; MEP Thomas Mann, President of the EP’s Tibet Intergroup; Mr. Thubten Wangchen, Tibetan Parliamentarian; Dr. José Elias Esteve, lawyer in the Tibet law suits in Spain; Mr. Alan Cantos, Director of Comité de Apoyo al Tibet (CAT).

Brussel: Op 19 februari organiseerden het kantoor van Europees Parlementariër Thomas Mann (Duitsland, EVP), International Campaign for Tibet (ICT) en het Tibet Bureau in Brussel gezamenlijk een bijzonder evenement om de 100ste vergadering van de Tibet Intergroup van het Europees Parlement te markeren.

De Dalai Lama stuurde een boodschap gericht aan de vergadering van de Intergroup, waarin hij onderstreepte dat de toekomst van Tibet de hele mensheid aangaat, niet alleen het Tibetaanse volk. Vooruitlopend op het eerste officiële bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Europa, benadrukte de Dalai Lama ook dat het de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap is om te werken aan de oplossing van de Tibetaanse kwestie door middel van een vreedzame en constructieve dialoog met China (zie zijn boodschap bij het ICT persbericht, Europees Parlement markeert haar 100e vergadering van Tibet met krachtige uitspraken en een boodschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama).

Het evenement was een mix van politiek, mensenrechten en een rijkgeschakeerd cultureel programma, waaronder een Tibetaans gebed en Tibetaanse dans en muzikale prestaties. Naast Thomas Mann, die de vergadering leidde, betuigden diverse Europarlementariërs, zoals Ryszard Czarnecki (Polen, ECR), Lidia Geringer de Oedenberg (Polen, S & D), Nathalie Griesbeck (Frankrijk, ALDE), Eva Lichtenberger (Oostenrijk, Groenen), Edward MacMillan-Scott (UK, ALDE) en Csaba Sógor (Roemenië, EVP), hun verbondenheid met Tibet en het belang van Intergroup van het Europees Parlement.

Matteo Mecacci, ICT president, sprak het publiek toe en lanceerde officieel ICT’s campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement, ‘2014 for Tibet‘, bedankte het Europees Parlement en de Tibet Intergroup voor haar 25 jaar actieve steun aan de Tibetaanse zaak en wees op de belang van de herinstallatie van de Intergroup na de Europese verkiezingen van mei 2014. De heer Mecacci zei: “Het is zeer belangrijk voor Europeanen om zich te identificeren met thema’s waarmee we ons kunnen verenigen als Europese burgers, waarin we niet alleen het belang van de Tibetaanse kwestie bevestigen, maar ook onze eigen waarden waar we voor staan.”

Speciale vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Europa, Mr. Kelsang Gyaltsen, sprak in een verklaring zijn diepe dankbaarheid aan het Europees Parlement uit voor haar steun voor Tibet, ging in op de huidige politieke situatie en putte hoop uit de geest van veerkracht van het Tibetaanse volk.

Belangrijke gastsprekers waren de heer Jose Elías Esteve Moltó, de belangrijkste onderzoeksadvocaat en initiatiefnemer van de twee baanbrekende rechtszaken in Spanje, de heer Alan Cantos van Comite de Apoyo Al Tibet (CAT) in Madrid, Spanje’s Tibet Support Commité, die baanbrekend werk heeft verricht in de twee zaken, en de heer Thubten Wangchen, Tibetaanse parlementariër en mede-eiser. Zij benadrukten het feit dat zaken, zoals de Tibet rechtszaken in Spanje, die culmineerden in de uitvaardiging van arrestatiebevelen door Madrid voor vijf voormalige Chinese leiders, niet kunnen worden beschouwd als louter symbolisch, maar dat hun betekenis – en de betekenis van universele jurisdictie in haar geheel – betrekking heeft op de waarheid, schadeloosstelling voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten en het afleggen van verantwoording. Onder verwijzing naar de raadsbeslissing van de EU inzake opsporing en vervolging van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, stelde de heer Esteve dat “internationale misdrijven niet ongestraft mogen blijven” en riep de leden van het Europees Parlement op om hier tegen actie te ondernemen en in het openbaar haar bezorgdheid te uiten over de door de Spaanse regering voorgestelde wetswijziging als gevolg van de directe, op hervorming van de Spaanse wet op de universele jurisdictie gerichte Chinese druk, die de toepassing daarvan aanzienlijk zal beperken.

Op 10 februari tekenden meer dan 90 NGO’s, waaronder ICT en het Spaanse Tibet Support Commité, een gezamenlijke NGO verklaring, waarin ze er bij de Spaanse regering op aandrongen om haar internationale verplichtingen te handhaven en ervoor te zorgen dat eventuele hervormingen van haar universele jurisdictie wetten in overeenstemming zijn met het internationaal recht.

Tijdens de vergadering ondertekenden diverse Europarlementariërs een op kandidaten voor de Europese verkiezingen gerichte belofte aan ICT om op te komen voor Tibet tijdens hun volgende Europese parlementaire mandaat, mochten ze worden herkozen. Dit werd gevolgd door de vertoning van een ICT-video, opgenomen tijdens het 2013 EU Tibetaanse Youth Leadership Program, een 3-daags capaciteitsopbouw programma gericht op het opleiden van Tibetaanse studenten die in Europa wonen om pleitbezorgers te worden van de Tibetaanse zaak op EU-niveau.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer