4 juli 2019

Tibet besproken tijdens de 41ste sessie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Geneve

Drie keer per jaar komt in Geneve de Mensenrechtenraad bijeen.

De 41ste sessie vond plaats van 24 juni tot 12 juli 2019.

ICT voert tijdens deze sessie  een actieve lobby naar overheden om China op te roepen de mensenrechtensituatie in Tibet te verbeteren. 5 overheden en de EU spraken hun zorg uit over de situatie in Tibet. De EU en Finland riepen China op om vrijheid van religie in Sinkiang en Tibet te respecteren. Tsjechië en Duitsland riepen China op Tashi Wangchuk onmiddellijk vrij te laten. Finland sprak zorg uit over de surveillance en etnische profilering in China. Zweden riep China op de rechten van minderheden, met name Tibetanen en Oeigoeren, te respecteren.

ICT sprak de Mensenrechtenraad toe en riep China op de mensenrechten van Tibetanen te respecteren, Tashi Wangchuk en andere politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten en VN rapporteurs  in Tibet toe te laten om de situatie te onderzoeken. In september zal ICT wederom deelnemen aan de 42ste sessie van de Mensenrechtenraad.

Tags: Politiek, Tibet, VN
Share this
17 september 2021

Rapport Europees Parlement over strategie EU-China geeft aanleiding tot bezorgdheid over de vervolging van Tibetanen

Het Europees Parlement heeft vandaag een verslag over een nieuwe EU-China-strategie aangenomen waarin bezorgdheid wordt geuit over berichten over dwangarbeidprogramma's ...

Lees meer
17 september 2021

VN-deskundigen brengen dossiers van gevangen en "verdwenen" Tibetanen ter sprake

Vier onafhankelijke mensenrechtendeskundigen en -organen van de VN hebben de dossiers van de gevangen Tibetanen Rinchen Tsultrim en Go Sherab ...

Lees meer