12 July 2016

Tenzin Delek Rinpoche: 1 jaar later

In Memoriam

Vandaag, 12 juli, is het precies een jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door het onder verdachte omstandigheden overlijden van de Tibetaanse monnik Tenzin Delek Rinpoche in een Chinese gevangenis. Over de hele wereld herdenken Tibetanen en hun supporters het overlijden van deze bijzondere man, die zich tijdens zijn leven op onverschrokken wijze inzette voor het behoud van de Tibetaanse cultuur en identiteit.
Tenzin Delek Rinpoch. Na 1 jaar nog veel vragen...

Tsering Jampa, Executive Director ICT Europe: “Het was hart verscheurend toen het bericht van Tenzin Delek Rinpoche’s dood ons bereikte. We wisten dat hij ernstig ziek was en dat de Chinese regering hem ondanks talloze verzoeken van de Internationale gemeenschap geen adequate medische verzorging gaf, maar dat ze hem ondanks de herhaalde verzoeken van Westerse regeringen zouden laten wegkwijnen in de gevangenis, kwam toch nog als een schok. Juist dit soort onvoorstelbare wreedheid zorgt alleen maar voor meer wrok bij de Tibetaanse bevolking. Wij zullen hem nooit vergeten en we zullen de Chinese regering hierop blijven aanspreken.” 

Bronnen in Tibet hebben altijd volgehouden dat de aanklachten tegen Tenzin Delek Rinpoche gefingeerd waren en dat de werkelijke reden voor zijn arrestatie zijn toenemende populariteit en standvastige loyaliteit aan de Dalai Lama was. Ook een inhoudelijk rapport door Human Rights Watch in 2004 concludeerde dat de aanklachten politiek gemotiveerd waren om de Dalai Lama te ondermijnen als religieus leider. 

“Op basis van interviews met talloze ooggetuigen verschaft het rapport een gedetailleerd inzicht in de omstandigheden tijdens de arrestatie en veroordeling van Tenzin Delek. Het rapport concludeert dat dit het sluitstuk was van een tien jaar lange inspanning door de Chinese autoriteiten om zijn werk voor het Tibetaanse boeddhisme, zijn steun aan de Dalai Lama als een religieuze leider, en zijn werk ter bevordering van Tibetaanse sociale en culturele instellingen de kop in te drukken. Tenzin Delek was een centraal aanspreek punt voor Tibetanen, die ondanks het repressieve Chinese beleid en de voortdurende vervolging van schrijvers en kunstenaars, proberen hun sociale en culturele identiteit te behouden”, aldus het rapport van HRW. 

Op 24 januari 2005 werd Rinpoche's doodvonnis omgezet in levenslange gevangenisstraf, na herhaalde oproepen van de internationale mensenrechtenorganisaties en een wereldwijde campagne van Tibetanen in ballingschap. Ook ICT en haar donateurs hebben direct vanaf zijn veroordeling ononderbroken campagne gevoerd voor zijn vrijlating. 

In Tibet zelf verwierp de Chinese regering de talloze oproepen van familieleden en volgelingen Rinpoche voor zijn onmiddellijke vrijlating en later ook voor vrijlating op medische gronden. In plaats daarvan werden zijn zusters bedreigd met ernstige consequenties, als ze door zouden gaan met het oproepen voor Rinpoche's vrijlating. 

In Tibet word Tenzin Delek Rinpoche nog steeds vereerd en gerespecteerd voor zijn onbaatzuchtige werken voorafgaand aan zijn arrestatie in april 2002. Hij stichtte scholen, kindertehuizen, bejaardentehuizen en andere maatschappelijke instellingen in zijn geboortestreek van Kham. Hij was een rolmodel voor het behoud van het Tibetaans boeddhisme en de Tibetaanse cultuur, bekend om zijn trouwe trouw aan de Dalai Lama. Rinpoche was ook een milieuactivist die zich heftig had verzet tegen de illegale mijnbouw activiteiten in Tibet, wat leidde tot overstromingen en vervuiling van het rivierwater. 

Dalai Lama en Elie Wiesel Tenzin Delek Rinpoche

De omstandigheden waaronder Tenzin Delek Rinpoche op onbekende locatie werd vastgehouden en overleed, blijven ook nu nog steeds verdacht. ICT blijft zich inzetten om opheldering te krijgen waarom Tenzin Delek Rinpoche geen voorwaardelijke vrijlating kreeg op medische gronden, waarom hij werd vastgehouden op een afgelegen en ongemarkeerde locatie voorzien van een crematorium, en waarom zijn lichaam tegen de wensen van zijn familie in alle haast is gecremeerd. 

Ook na het overlijden van Tenzin Delek Rinpoche blijven Tibetaanse schrijvers en kunstenaar het doelwit van genadeloze vervolging door de Chinese regering. Help mee aandacht te generen voor deze politieke gevangenen en steun onze campagnes op: https://www.savetibet.nl/campagnes/.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer