7 March 2014

Spaanse socialisten maken zich sterk voor verdediging van universele rechtspraak na controversiële stemming onder druk van China


(From left to right) Mr. Kelsang Gyaltsen, Special Representative of the Dalai Lama to Europe; Mr. Matteo Mecacci, ICT President; MEP Thomas Mann, President of the EP’s Tibet Intergroup; Mr. Thubten Wangchen, Tibetan Parliamentarian; Dr. José Elias Esteve, lawyer in the Tibet law suits in Spain; Mr. Alan Cantos, Director of Comité de Apoyo al Tibet (CAT).

De woordvoerder van de Spaanse Socialistische Partij, Soraya Rodriguez, heeft in Madrid aangekondigd dat haar partij, die momenteel in oppositie is, bij het Constitutionele Hof van Spanje in beroep zal gaan tegen de recente verandering in de wet. De recente veranderingen in wetgeving zijn bedoeld om de bevoegdheid van de rechterlijke macht te beperken om ernstige misdrijven onder internationaal recht te onderzoeken en te vervolgen.

De aankondiging werd gedaan tijdens een bijeenkomst afgelopen dinsdag (4 maart) in het Spaanse Congres, waarbij slachtoffers, waaronder de Tibetaanse monnik Thubten Wangchen getuigden over het belang van het beginsel van universele jurisdictie. (Beeld en verslag in het Spaans, El País, El PSOE recurrirá la Reforma de la Justicia universele ante el Constitucional)
De aankondiging van de Spaanse Socialisten volgt op de spoed wet van de Spaanse Partido Popular om Spanje’s universele jurisdictie wetten te hervormen. Dit brengt Spanje mogelijk in strijd met haar internationale verplichtingen en biedt het vooruitzicht van straffeloosheid aan de velen, die verantwoordelijk zijn voor ernstige misdrijven. Deze stappen zijn het gevolg van de twee rechtszaken gericht op China’s leiders voor hun beleid in Tibet en die hebben geleid tot het door de Spaanse rechter afgegeven van arrestatiebevelen voor een aantal Chinese ambtenaren. (ICT-rapport, Een ‘doodsteek voor de democratie’: Spaanse advocaten betwisten nieuwe regels door Chinese druk, die Tibet rechtszaken kunnen stuiten).

International Campaign for Tibet en de belangrijkste aanklagers in de Tibet zaak, het Comité de Apoyo al Tibet, verwelkomde de aankondiging, na lancering van een beroep in Brussel op 21 februari gericht op de Spaanse wetgevers om universele rechtvaardigheid te beschermen (ICT-rapport,te beschermen Een beroep om universele rechtvaardigheid in Spanje te beschermen).

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet, zei: “Het besluit van de Spaanse Socialisten bevestigt dat in een democratie, de rechtsstaat in verweer kan komen tegen gehaaste en abrupte stappen, zoals die door Spaanse regering bij het veranderen van universele jurisdictie wetgeving onder druk van een autoritaire regering.

“Alan Cantos van het Spaanse Tibet Support Commité, Comité de Apoyo al Tibet, die samen met de initiator van de rechtszaken, Dr. Jose Elías Esteve Moltó, een pioniersrol heeft vervuld in de Spaanse rechtszaken, zei: “Deze principiële toezegging van de Spaanse Socialisten ten gunste van de onafhankelijke rechter en in de geest van rechtvaardigheid voor iedereen is een belangrijke stap in het waarborgen, dat de stappen, die genomen zijn om universele rechtsmacht te ondergraven, onder het toezicht van het Grondwettelijk Hof worden gebracht.”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer