9 September 2015

Scherpe waarschuwingen tegen 'anti-separatisme' door partijleiders tijdens politieke viering ??in Tibet


  • De Chinese leiders markeerden vandaag de verjaardag van de oprichting van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) in Lhasa met harde waarschuwingen over hun vastberadenheid om de Dalai Lama’s invloed en ‘anti-separatisme’ hard aan te pakken.

  • Een 65-ledige delegatie uit Peking stond onder leiding van Chinese politieke top adviseur Yu Zhengsheng, die vandaag (8 september) een ceremonie leidde voor het Potala Paleis, het traditionele winterverblijf van de Dalai Lama, om de 50

    ste

    verjaardag van de oprichting van de Tibetaanse Autonome Regio door de Chinese Communistische Partij te markeren. De Chinese regering vierde de verjaardag door publicatie van een omvangrijk ‘witboek’ over Tibetaanse ‘autonomie’, hoewel Yu Zhengsheng in zijn commentaar tijdens de ceremonie benadrukte, dat dit binnen de voorwaarden van de partij geschiedt, en stelde dat Tibetanen aan het “leiderschap van de Communistische Partij moeten vasthouden”.

  • De Chinese autoriteiten beweerden dat het thema van de viering was om de teneur van het ‘Zesde Work Forum’ in augustus te volgen, de eerste belangrijke door partijleider Xi Jinping voorgezeten beleidsvergadering over Tibet, sinds hij in 2012 aan de macht kwam. De vergadering benadrukte het belang van ‘stabiliteit’, politieke taal voor het elimineren van afwijkende meningen en het handhaven van het Chinese Communistische Partij beleid. Daarnaast legde de vergadering de alle schuld voor ‘anti-separatistische activiteiten’ bij de Dalai Lama, en onderstreepte het belang van de Tibetaanse kwestie voor de leiding in Peking.

Tibetan dancers at the rally. The banner reads "Warmly celebrating the 50th anniversary of the creation of the Tibet Autonomous Region."
Scenes from a ceremony that was hosted in the square in front of the Potala Palace in Lhasa.
Scenes from a ceremony that was hosted in the square in front of the Potala Palace in Lhasa.
Chinese national flags
The rally today at the square outside the Potala Palace, with troops and participants in regimented rows.
Scenes from a ceremony that was hosted in the square in front of the Potala Palace in Lhasa.

Tibetan dancers at the rally. The banner reads “Warmly celebrating the 50th anniversary of the creation of the Tibet Autonomous Region.

Tijdens de rally in Lhasa vandaag citeerden de officiële media Yu Zhengsheng, die gezegd zou hebben dat: “Tibet, na het gezamenlijke gevecht van mensen van alle etnische groepen tegen separatisme, een nieuwe fase van duurzame stabiliteit  is ingegaan en met succes de sabotage pogingen van de 14

de

Dalai Lama groep en internationale vijandige krachten heeft verijdelt.” (Xinhua, 8 september 2015).


De commentaren geven aan dat er een voortdurende focus zal liggen op een geïntensiveerde beveiliging in een

omgeving

, die nu al zwaar repressief is, en zinspelen op de spanningen in Tibet. Een moeder van vier, die zichzelf in brand stak op 27 augustus was de meest recente Tibetaanse, die overleed in een golf van zelfverbrandingen, die het plateau sinds 2009 overspoeld heeft.


[1]


Tsering Jampa, Executive Director van de International Campaign for Tibet in Europe, zei: “Er valt pertinent niets te vieren in dit politieke jubileum. De nadruk op aanscherping van de politieke controle en de haatdragende retoriek bij deze gelegenheid, onderstreept alleen het holle karakter van de opstelling van de CCP in Tibet. Het witboek over Tibetaanse ‘autonomie’ onderstreept alleen haar gebrek aan legitimiteit, gezien de extreme maatregelen, die de partij nodig heeft om haar gezag af te dwingen. Tibetanen zijn verder weg van echte autonomie, dan in welke andere periode in de afgelopen halve eeuw ook.”


De onbuigzame nadruk van de CCP bij Politburo bijeenkomsten, grootschalige jubileum vieringen en nu in het nieuwste witboek, geeft aan dat het Tibet beleid op het hoogste niveau van de CCP onderwerp van grote zorg is, waarbij de autoriteiten hun strijd tegen de Dalai Lama als een langdurige en uitgebreide campagne zien. Tibet wordt nu gekenmerkt als een kwestie van China’s ‘nationale veiligheid’, waarbij Yu Zhengsheng op de cermonie vandaag stelde: “Tibet speelt een belangrijke rol in de bescherming van de nationale veiligheid, en het is in het belang van het hele Tibetaanse volk om nationale eenheid en etnische solidariteit te behouden.”


Partijambtenaren stellen de politieke ‘stabiliteit’ in het TAR gelijk met de veiligheid van de gehele Volksrepubliek China, mede omdat Tibet is een belangrijk grensgebied is. Tibetaanse gebieden buiten de TAR liggen wat betreft veiligheidsoverwegingen minder gevoelig.


[2]


Tijdens het ‘Zesde Work Forum’ in Beijing verwees partij secretaris en president Xi Jinping naar het cruciale belang van de TAR door voor de autoriteiten te zeggen dat “in het beheren van de grens regio’s”, “moeten we allereerst Tibet stabiliseren”.


[3]


Beveiliging in Lhasa en de Tibetaanse Autonome Regio was in de aanloop naar de vieringen vandaag drastisch aangescherpt, met meldingen over een verhoogd aantal politiecontroles en grote troepenbewegingen, waaronder tanks of zware artillerie in konvooien van meer dan 200 voertuigen, die in verschillende gebieden zijn waargenomen.


[4]


Op 1 september hebben ambtenaren van de Tibetaanse Autonome Regio onder leiding van Deng Xiaogang een conferentie gehouden om ervoor te zorgen, dat de vandaag gehouden ceremonies ongestoord zouden verlopen.


[ 5]


De ceremonie van vandaag was niet vooraf aangekondigd en was niet op de daadwerkelijke datum van de verjaardag van de oprichting van de TAR in 1965. De Chinese autoriteiten hebben de oprichting van de Tibetaanse Autonome Regio (voorheen het Tibetaanse gebied van U-Tsang) op 9 september 1965 afgekondigd. In 1984 werd de oprichtingsdag veranderd in 1 september, en dit jaar werd september 8 als datum gekozen.


[6]


Een aantal prominente huidige en voormalige ‘United Work Front Department’ ambtenaren begeleidden Yu Zhengsheng naar Lhasa voor de viering, waaronder Sun Chunlan, de minister van het ‘Central United Work Front Department’. Onder de adjunct-hoofden van de delegatie waren Liu Yandong, uit de top van het Politbureau, en Du Qinglin, die beiden als voormalige hoofden van de ‘United Work Forum’ afdeling betrokken waren bij de dialoog met de afgezanten van de Dalai Lama, die in januari 2010 vastliep. Een van de vastgelopen kernprioriteiten van het United Front Work Department lijkt het aanhouden van een harde lijn standpunt ten opzichte van Tibet, met als kern van de missie van de ‘strijd’ tegen de Dalai Lama. Haar rol is onlangs uitgebreid met de aankondiging van de vorming van een kopgroep voor het United Front Work.


[7]


Gelijktijdig met het jubileum bracht de Raad van State in Peking een 14.000 woorden tellend witboek over de ‘succesvolle praktijk van de regionale etnische autonomie in Tibet’ uit.


[8]


Dit volgde op de publicatie van een lang en uitvoerig Witboek over Tibet op 15 april, waarin de politieke positie van de CCP tegen opzichte van de Dalai Lama en de status van Tibet in groot detail geschetst werd met een veel hardere aanpak dan in voorgaande dergelijke verklaringen. In de op grote schaal in de Chinese staatsmedia verspreide witboek gingen de autoriteiten in de aanval op de Dalai Lama’s ‘Middenweg benadering’, die pleit voor een echte autonomie onder de soevereiniteit van de Volksrepubliek China. De Chinese autoriteiten hebben meer witboeken uitgegeven over Tibet, dan over Xinjiang, Hong Kong, Taiwan en Binnen-Mongolië bij elkaar.


Het Tibet Work Forum in Peking in augustus was de zesde van dergelijke over Tibet gehouden strategie vergaderingen, sinds de Chinese overname van  Tibet in 1949-1950. De duidelijke nadruk op ‘stabiliteit’, die wordt geassocieerd met een grootschalige uitbreiding van politie en militaire bevoegdheden. Dit lijkt een versterking van de positie van de partij sinds het laatste Work Forum in januari 2010, die zich richtte op ontwikkeling, bouw van infrastructuur en verbetering van de middelen van bestaan op het platteland.


[9]


Gisteren (7 september), de dag voor de verjaardagsrally, bracht Yu Zhengsheng een bezoek aan de Jokhang tempel, een van de heiligste plaatsen van Tibet, in een bekrachtiging van de vastberadenheid van de CCP om haar gezag over het Tibetaans boeddhisme en de religieuze instellingen zeker te stellen. Yu Zhengsheng, die lid is van het zeven leden tellende Permanent Comite van het Politbureau en aan het hoofd staat van de belangrijke ‘Leidende Groep’ over Tibet, gaf monniken in het klooster een spandoek met de boodschap van Xi Jinping met de tekst: “Verbeteren van de etnische eenheid, bouwen aan een mooie Tibet.”. In Chinese karakters.


[10]


De boodschap van Xi aan de Jokhang monniken staat in context van een verslechterend klimaat voor het Tibetaanse boeddhisme. Na de overwegend vreedzame protesten, die Tibet in maart en april 2008 overspoelden –  een gevolg van de verslechterende situatie in Tibet op dat moment – reageerden de Chinese autoriteiten door het intensiveren van een reeds bestaande anti-Dalai Lama-campagne, de uitgifte van vergaande regelgevende maatregelen, die inbreuk maken op Tibetaanse boeddhistische monastieke aangelegenheden, en de tenuitvoerlegging van agressieve “juridisch onderwijs” programma’s, die monniken en nonnen onder druk zetten om uitgebreide controle van de regering over hun religie, kloosters en nonnenkloosters te bestuderen en accepteren. Ambtenaren hebben een aantal monastieke leiders, die zich bezighielden met de identificatie van reïncarnaties aangehouden, gevangen gezet en in sommige gevallen doodgeslagen, en een algemeen verbod op reizen opgelegd, zelfs voor religieuze doeleinden zoals naar Mount Kailash.


Tsering Jampa stelt: “De nadruk van de Chinese autoriteiten vandaag en tijdens het ‘Sixth Work Forum’ is alarmerend en geeft aan dat de partij zoekt naar mogelijkheden om haar bereik nog verder uit te breiden en de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en religieuze expressie verder te beperken. Dit kan op de lange termijn alleen maar contraproductief en schadelijk zijn.”

Voetnoten


[1]

ICT-rapport, 4 september 2015


[2]


De voorzitter van de Tibet Autonome Regio Volkscongres, Pema Thinley, (aangeduid als Padma Choling door Chinese media)onderstreepte deze aanpak op de Chinese nationale feestdag, 1 oktober 2014, toen hij zei: “stabiliteit van Tibet is vebonden met de nationale stabiliteit en de veiligheid van Tibet is verbonden met de nationale veiligheid.” (Tibet Daily, 3 oktober 2014,http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2014-10/03/content_572862.htm


)


[3]

Xinhua, 25 augustus 2015. Dit verslag, bij


http://news.xinhuanet.com/politics/2015-08/25/c_1116370428 htm(in het Chinees) lijkt de meest inhoudelijke verslag van de Xi Jinping’s opmerkingen tijdens het forum te zijn.


[4]


ICT-rapport, 12 augustus 2015, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/augustus-2015/grote-troepenbewegingen-in-tibet-harde-lijn-benadering-van-dalai-lama-in-besprekingen-over-belangrijke-beleidsterreinen/


[5]

Chinese staatsmedia rapport in het Chinees,


http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2015-09/02/content_642797.htm


[6]


Volgens de Chinese staatsmedia: “De eerste vergadering van het Volkscongres van de Tibet Autonome Regio kwam bijeen in Lhasa op 1 september 1965 en bij de afsluitende bijeenkomst op 9 september riepen zij de oprichting van de Tibet Autonome Regio uit. Van 1965-1983, vierde de TAR haar oprichting op de dag van 9 september, ook in 1975 toen een delegatie van de centrale overheid bij elkaar kwam voor de 10

de

verjaardag. In 1984 stede de TAR voor om de oprichting te wijzigen van 9 september naar 1 september, en de centrale overheid stemde hier mee in. Een delegatie van de centrale overheid heeft zich bij de viering van de verjaardag ieder decennium in 1985, 1995 en 2005 op 1 september aangesloten.” (


http://eng.tibet.cn/2010gd/xw/201506/t20150623_3298498.html

).


[7]

ICT-rapport, 12 augustus 2015,


https://www.savetibet.org/major-troop-movements-in-tibet-hardline-approach-to-dalai-lama-in-key-policy-talks


/


[8]
http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-09/06/c_134594114.htm


[9]


Als belangrijkste “richting van de aanval’ in het Vijfde Work Forum in januari 2010 werd het volgende vermeld: “Verbetering levensonderhoud voohet volk, de ontwikkeling van sociale ondernemingen, bescherming van de ecologische omgeving”, en de opbouw van de infrastructuur”.


[10]

In het Chinees,


http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2015-09/08/content_644053.htm

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer