23 May 2024

Saka Dawa 2024: Een maand ter ere van Boeddha’s leven

Saka Dawa is een heilige maand waarin de geboorte, verlichting en het overlijden (parinirvana) van Boeddha Shakyamuni wordt gevierd. Elk goed werk dat wordt verricht gedurende deze maand wordt verondersteld vele malen meer waard te zijn, sommigen zeggen zelfs honderd miljoen keer meer.

De vieringen vinden plaats in de vierde Tibetaanse maand. In 2024 begint die op 9 mei en eindigt die op 6 juni. De heiligste dag valt op de volle maan van Saka Dawa, dat is de vijftiende dag van de maand. Deze dag wordt geassocieerd met zowel de geboorte als de verlichting en het parinirvana van Boeddha. In 2024 valt deze dag op 23 mei.

Shakyamuni Buddha photo retrieved from Norbulingka Institute

Enkele goede daden die vaak worden verricht om verdiensten te vergaren tijdens Saka Dawa, en vooral op de 15e dag, zijn:

  • Het vermijden van het eten van vlees.
  • Het doneren aan kloosters of individuele monniken en nonnen.
  • Bidden en mantra’s reciteren, zoals het toevluchtgebed, de mantra om mani padme hum, of de Boeddha Shakyamuni mantra.
  • Prostraties maken rond heilige plaatsen, zoals de Lingkhor en Barkhor in Tibet.
  • Geld geven aan bedelaars, die op deze dag in groten getale langs de wegen van McCleod Ganj te vinden zijn. Ze hopen op deze dag giften te ontvangen.  
  • Boterlampen aansteken.
  • Pelgrimstochten maken naar heilige plaatsen.
  • Het kopen van allerlei dieren die ze gaan geslacht en vervolgens worden vrijgelaten, zoals vissen.
  • Rondom stupa’s of andere heilige plaatsen lopen. Dit doen ze meestal met de klok mee, terwijl men bidt of mantra’s reciteert.

Saka Dawa is een uitgelezen moment om je spirituele daden te verdiepen en een bijdrage te leveren aan een betere wereld, ter ere van een van de grootste spirituele figuren uit de geschiedenis.

Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...