1 May 2020

Verontrustende regelgeving voor 'ethnische eenheid' wordt vandaag, 1 mei, van kracht

Verontrustende regelgeving voor ‘etnische eenheid’ worden van kracht in Tibet op 1 mei

Op 1 mei 2020 zal in de Tibetaanse Autonome Regio de controversiële nieuwe regelgeving over “etnische eenheid” in werking treden. De Internationale Campaign for Tibet zal de uitvoering en effecten van deze regelgeving nauwlettend volgen.

De “Regels voor de oprichting van een modelgebied voor etnische eenheid en vooruitgang in de autonome regio Tibet” werden op 11 januari door het TAR-volkscongres aangenomen. De TAR omvat ongeveer de helft van traditioneel Tibet, een historisch onafhankelijk land dat al meet dan 60 jaar door China wordt bezet.

De regelgeving wijkt expliciet af van het principe van “voorkeursbehandeling” voor Tibetanen, dat kenmerkend was voor de autonome regio Tibet en dat dat moest garanderen dat Tibetanen hun cultuur en traditionele manier van leven in Tibet konden behouden.

De nieuwe regelgeving geeft de Chinese regering daarentegen bevoegdheden om een ​​Chinees-gecentreerde manier van leven in de TAR af te dwingen en informanten voor de Chinese Communistische Partij te cultiveren. De nieuwe verordeningen geven extra reden tot zorg omdat ze de bestaande discriminatie van Tibetanen kunnen verergeren.

Door een dominante etnische cultuur op te leggen met als doel het Tibetaanse volk te verchineseren, schenden de voorschriften internationale mensenrechtennormen, zoals het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

Waarnemers in Tibet zijn bezorgd dat China de nieuwe regels zal gebruiken om de Tibetanen aan te pakken, aangezien het soortgelijke regels heeft gebruikt ter rechtvaardiging van het hardhandig optreden tegen de Oeigoeren, een moslimgemeenschap die de Chinese regering berucht heeft opgesloten in grootschalige heropvoedingskampen.

ICT roept de nationale regeringen en de internationale gemeenschap als geheel op om de uitvoering van deze voorschriften in Tibet te monitoren en China aan te spreken op de onverenigbaarheid van deze regelgeving met internationale mensenrechtennormen.

Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...