16 April 2015

Oproep voor vrijlating op medische gronden van Tibetaanse boeddhistische leraar, Tenzin Delek Rinpoche, bij aanvang van zijn 13de jaar in gevangenschap

Bij de herdenking van de dag van de arrestatie en detentie van de Tibetaanse boeddhistische leider Tenzin Delek 13 jaar geleden op 7 april 2002, heeft een Amerikaanse Congreslid, Jim McGovern, het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om de kwestie van zijn vrijlating op medische gronden ter sprake te brengen, waarbij hij nieuwsberichten over zijn slechte gezondheid aanhaalde.

In een brief aan de Amerikaanse Speciale Coördinator voor Tibetaanse Aangelegenheden, Sarah Sewall, gedateerd 1 april 2015, zegt Volksvertegenwoordiger Jim McGovern: “Met respect verzoek ik u en anderen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassade in China zijn vrijlating op medische gronden een prioriteit te maken, zodat hij zo snel mogelijk de gelegenheid krijgt voor medische behandeling buiten Tibet en China.”

In 2002 werd Rinpoche gearresteerd op valse beschuldiging van het opblazen van bommen en verspreiden separatistische folders. Het enige bewijs tegen hem werd door marteling van een familielid verkregen. Het familielid herriep later de beschuldiging, en zuiverde Rinpoche van alle blaam. Rinpoche’s proces werd in het geheim gehouden en hij had geen onafhankelijk juridisch adviseur en ook al was er geen bewijs tegen, toch ontving hij een doodvonnis. De straf werd later omgezet in levenslange straf in de gevangenis en dat is waar hij vandaag de dag verblijft.

Mensen die op de hoogte zijn van Tenzin Delek Rinpoche toestand, zeggen dat hij dringend behoefte heeft aan medische zorg. In zijn brief stelt Congreslid McGovern: “Naar mijn mening, komt hij volgens de Chinese wet in aanmerking voor vrijlating op Medische gronden.”

In de jaren 80 door de Dalai Lama erkend als een gereïncarneerde lama, is Tenzin Delek decennia lang leider binnen zijn gemeenschap geweest en een fervent pleitbezorger voor de bescherming en het behoud van de Tibetaanse cultuur, religie en manier van leven. Tenzin Delek wordt op grote schaal door de mensen (zowel Tibetanen en Chinezen) gerespecteerd in zijn thuisprovincie Lithang in het oosten van Tibet. Meer dan 40.000 van hen hebben met hun naam een petitie ondertekend om te vragen voor zijn vrijlating. Ieder van deze handtekeningen is gewaarmerkt door toevoeging van een duimafdruk in rode inkt. Elk van de 40.000 Tibetaanse ondertekenaars weet dat ze hun vrijheid en misschien hun leven riskeren door zich uit te spreken voor de Tenzin Delek Rinpoche.

International Campaign for Tibet is onderdeel van een internationale inspanning voor de vrijlating van Tenzin Delek Rinpoche. Wij roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van Tenzin Delek en blijven er bij regeringen op aandringen op zijn zaak en die van andere Tibetaanse politieke gevangenen expliciet bij de Chinese autoriteiten aan te kaarten. Wij doen specifiek een beroep op het ministerie van Buitenlandse Zaken om actie te ondernemen op de verklaring van Congreslid Jim McGovern en de kwestie van vrijlating op medische gronden voor Tenzin Delek bij de Chinese autoriteiten ter sprake te brengen.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer