13 November 2016

Nieuws en analyse van nieuwe ontwikkelingen in Tibet

  • Bezoek Tibetaanse ‘Levende boeddha’s’ aan geboorteplaats van Mao Zedong en militair kampement stuurt indringend politiek signaal van de partij dominantie
  • Nieuwe eensgezindheid tussen Xinjiang en regionale leiderschap in Tibet in een klimaat van steeds intensievere beveiliging, bewaking en ‘antiterreur’
  • Verslag van ‘Congressional-Executive Commission on China’ toont dramatische toename van de Chinezen in de Tibetaanse gebieden na opening spoorweg

 

 

Tibetaanse ‘Levende Boeddha’s’ gedwongen om trouw te betonen aan partij bij geboorteplaats Mao Zedong

 

Tijdens een ‘patriottische training’ tour werden jonge Tibetaanse lama’s afgelopen week gedwongen om een hommage te brengen aan Mao Zedong. Op politiek belangrijke plaatsen, waaronder een herdenkingsmuseum voor in de geboorteplaats van Mao in de provincie Hunan en op een militaire bases moeten ze op deze manier hun trouw tonen aan de Chinese Communistische partij. Een van de jonge Tibetaanse ‘Levende Boeddha’s’ in de tour werd in de staatsmedia afgebeeld bij het aanbieden van een khatag, een door Tibetanen gebruikte sjaal om dankbaarheid en gastvrijheid te tonen, bij een standbeeld van Mao, die de infameuze woorden sprak “religie is vergif”[1], en verantwoordelijk is voor de dood van honderdduizenden Tibetanen en de verwoesting van hun religieuze cultuur, toen hij Tibet in 1950 onder Chinese Communistische controle bracht.

Levende boeddha Dezhub Jambai Gaisanggyaco Levende boeddha Dezhub Jambai Gaisanggyaco draagt een khata, een door Tibetanen gebruikte sjaal om dankbaarheid en gastvrijheid te tonen, op aan het bronzen standbeeld van Mao in de gemeente Shaoshan. (Foto van de Chinese staatsmedia portal Tibet.cn, gepost door SCMP)

De agenda van het bezoek was heel anders dan de vorige ‘training tours’ voor de jonge monniken, een elite groep in de zin dat ze door de atheïstische partij worden erkend als ‘officiële’ reïncarnaties. Terwijl voorheen bezoeken aan bedevaartsoorden en kloosters in de Volksrepubliek China werden gebracht, werden de ‘Levende Boeddha’s’ dit keer meegenomen naar een voormalige militaire basis van de CCP in de provincie Jiangxi, evenals een defensietechnologie academie en Mao’s geboorteplaats in de gemeente Shaoshan in Hunan. Er was in de staatsmedia geen enkele indicatie dat het bezoek, georganiseerd door de United Front Work Department,[2] ook religieuze locaties omvatte. De tour signaleert een nieuwe, hardere fase in de toegenomen inspanningen van de CCP om Tibet te controleren en loyaliteit aan de Dalai Lama te vervangen met trouw aan CCP beleid. Hierdoor wordt de essentie van de Tibetaanse nationale en religieuze identiteit nog verder aangetast. De boodschap in de Chinese staatsmedia komt er op neer dat een jonge generatie van de ‘officiële’ reïncarnaties moet worden gedwongen om te voldoen aan de Orwelliaanse verplichting om religie “aan te passen aan het socialisme” door authentieke religieuze praktijk ondergeschikt te maken aan het CCP beleid. De aanscherping van de controle over reïncarnatie, een essentieel element van het Tibetaanse boeddhistische geloof, is een gevolg van de door regering gevoelde noodzaak om de instelling van de Dalai Lama en de opvolging kwesties naar zich toe te trekken. De voormalig partij beambte Zhu Weiqun heeft gezegd dat reïncarnatie “een belangrijke manifestatie is van de soevereiniteit van de Chinese centrale overheid over Tibet”.[3]

 

Volgens de staatsmedia werd één van de ‘Levende Boeddha’s’ tijdens het bezoek aangehaald met te zeggen: “Dit is de beste tijd in de geschiedenis van het Tibetaanse boeddhisme. We moeten de traditie van liefde voor het land en religie overnemen en ontwikkelen, en een bijdrage leveren aan de aanpassing van religie aan de socialistische maatschappij’, aldus Levende Boeddha Jizhong [een Chinese vertaling van een Tibetaanse naam] uit een klooster in Qamdo [Chamdo] in Tibet.”[4]

 

De timing van de ‘patriottische opvoeding’ tour voor jonge ‘Levende Boeddha’s’ van 20 tot 28 oktober (2016) viel samen met het geheimzinnige zesde Plenum van het Centraal Comité van de Chinese Communistische partij in Beijing. Aan deze op 24 oktober gestarte bijeenkomst nemen bijna 400 van de belangrijkste politieke functionarissen in China deel. Het Plenum verhief partij secretaris-generaal Xi Jinping tot de ‘kern’ van het leiderschap, waardoor hij in de aanloop naar het 19de Nationaal Congres nog machtiger is geworden.[5] Hu Jintao werd expliciet niet genomineerd als een ‘kern’ leider, terwijl Mao Zedong, Deng Xiaoping en Jiang Zemin voorbeelden zijn van dergelijke leiders.[6] Centrale partij bijeenkomsten dit jaar[7] hebben zowel de harde partij lijn in Tibet onderstreept, als ook de inspanningen om religie en Tibetaanse lama’s te gebruiken als essentieel element om Tibet te controleren. Partij en regeringsleiders wijzen op de achterstelling van het Tibetaans boeddhisme in de Chinese regelgeving als de ‘normale orde’ voor religie.

 

De Tibetaanse monniken, die Mao’s geboorteplaats bezochten, zijn officieel erkend en opgenomen in een “Levende Boeddha” gegevensbestand, waarin de biografieën van meer dan 1.300 Levende Boeddha’s in de land zijn opgenomen”, aldus de Chinese staatsmedia. In 2007 werd ‘Order No. 5’ uitgevaardigd, waarin staat dat gereïncarneerde lama’s toestemming moet hebben van de overheid.[8] In lijn hiermee kondigden de Chinese autoriteiten eerder dit jaar in mei (2016) de implementatie aan van een online database met de profielen van 1.311 door de staat “als gereïncarneerde Boeddha’s” goedgekeurde personen. Tibetanen zeggen dat de lijst dient als consolidatie van degenen, die weten hoe ze binnen het politieke systeem moeten werken, in plaats van dat het volgelingen helpt om de echtheid van religieuze leraren te controleren, zoals de Chinese staatsmedia claimt.[9]

 

De bedoeling van de databank, aldus Zhu Weiqun, een tegenstander van de dialoog met gezanten van de Dalai Lama,[10] is “een zware klap toe te brengen aan de Dalai Lama.”[11]

 

Beide harde lijn verklaringen van Zhu Weiqun en de ‘levende boeddha’ databank hebben ongekende felle kritiek gekregen van Chinese en Tibetaanse netizens, die een diepe ongerustheid laten zien over het Chinese beleid ten opzichte van Tibet en het voortbestaan van het Tibetaanse boeddhisme. De gerespecteerde Tibetaanse geleerde Jamphel Gyatso in Beijing beschreef de aanpak van de partij ten aanzien van gereïncarneerde lama’s in Tibet als de ‘giftige vruchten’ van het in de afgelopen 50 jaar door de Chinese leiders ontwikkelde beleid.[12] Het gebruik van de metafoor van ‘gif’ in verband met het religieuze beleid markeerde het breekpunt voor de Dalai Lama in 1955 toen Mao Zedong zei: “Religie is vergif. […] Tibet en Mongolië zijn beide hierdoor vergiftigd.”[13]

 

Tijdens hun bezoek aan Hunan bezochten de jonge lama’s ook een herdenkingsmuseum in het geboortehuis van Mao Zedong, een van de meest brute en autoritaire leiders in de geschiedenis en verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen Chinezen. Nieuw onderzoek door de Chinese auteur Jianglin Li in een boek dat deze maand wordt gepubliceerd, ontmaskert het gewelddadige karakter van de ‘vreedzame bevrijding’ van Tibet onder Mao en de mythe van ‘democratische hervormingen’. In ‘Tibet in Agony’ onthult de Chinese geleerde Jianglin Li, dat Mao in 1959 hoopte dat de Tibetanen in opstand zouden komen om ze vervolgens te verpletteren en Tibet onder communistische controle te brengen.[14]

 

Van officiële zijde is er in Tibet een sterke focus op de integratie van godsdienst in een ‘juridische kader’, die van een religieuze beoefenaar eist wat in feite neerkomt op een omkering van de prioriteiten – ze zijn allereerst trouw aan partij en de overheid, de religieuze traditie en instellingen komen op de tweede plaats. Een in Tibet in 2011 geïntroduceerde campagne, die bekend staat als de ‘Negen Bezittingen’, zogenaamd om moderne voorzieningen naar kloosters te brengen, richtte zich op het ophangen van portretten van Chinese leiders en nationale vlaggen, zodat Tibetanen ‘hun dankbaarheid kunnen uiten’ aan de CCP leiding. Een door ICT bemachtigd artikel van een Chinese jurist beschrijft een in 2012 gestart initiatief, het ‘Model Klooster en Patriottische en Progressive Monniken en Nonnen Innovatie Selectie Activiteiten’ campagne, die “enthousiasme voor vaderlandsliefde bij kloosters en onder de monniken en nonnen bevordert”, wat neerkomt op trouw aan dictaten van de CCP.[15]

 

De positie van de Dalai Lama ten aanzien van zijn eigen reïncarnatie is duidelijk. In 2011 vaardigde hij een gezaghebbende verklaring uit waarin hij zei dat hij een besluit over de toekomst van de Dalai Lama lijn zal nemen na overleg met andere hoge lama’s en het Tibetaanse publiek. In toelichting over de uitvoering hiervan zei hij: “Afgezien van erkenning van reïncarnatie door middel van dergelijke legitieme methoden, mag geen erkenning of aanvaarding worden gegeven aan een voor politieke doeleinden gekozen kandidaat door wie dan ook, ook niet door degenen in de Volksrepubliek China.”[ 16]

 


Nieuwe afstemming van Xinjiang en de leiding in Tibet in een klimaat van geïntensiveerd veiligheid- en ‘antiterreur’ campagnes

 

De aanwezigheid van troepen uit Xinjiang (Oost-Turkestan) in een gevoelig grensgebied van Tibet en een recent officieel bezoek van leiders uit de regio wijzen op een betere afstemming van beide regionale overheden in verband met een geïntensiveerde door Peking opgelegde campagne van onderdrukking en ‘antiterreur’. In de afgelopen weken was de nieuwe partijleider van de Tibetaanse autonome Regio (TAR), Wu Yingjie, gastheer voor een delegatie uit Xinjiang. Tijdens het bezoek werd een verdieping onderlinge banden benadrukt in het licht van het verharde beleid om de controle af te dwingen, en de Chinese staatsmedia toonden beelden van de in het gevoelige grensgebied van Ngari (Chinees: Ali) gestationeerde troepen uit Xinjiang. De dramatische uitbreiding van de bevoegdheden van het leger en de politie, zowel in Tibet en Xinjiang – ondersteund door grass roots propaganda en elektronisch cameratoezicht – valt onder de algemene noemer van ‘stabiliteitswerk’, zoals benadrukt door de Chinese president en partijsecretaris Xi Jinping.

 

Ondanks het ontbreken van een gewelddadige opstand in Tibet en de nadruk op geweldloosheid door Nobelprijswinnares de Dalai Lama, hebben de Chinese autoriteiten hun retoriek in zowel Tibet en Xinjiang opgevoerd. In een recente artikel in een politie tijdschrift staat: “de huidige dreiging van gewelddadig terrorisme waarmee ons geconfronteerd wordt, komt vooral voort uit de krachten voor onafhankelijkheid in Tibet en de ‘drie kwade krachten’ in Xinjiang.”[17] Hetzelfde artikel legt de direct de schuld hiervoor bij de Dalai Lama in ballingschap als “leider” van de naar het buitenland gevluchte krachten, die naar Tibetaanse onafhankelijkheid streven.”[18] Het artikel legt een direct verband tussen de geweldsincidenten in Xinjiang, zoals de aanslagen in het station van Kunming op 1 maart 2014 [19] en het overwegend vreedzame verzet en de protesten in Tibet. Wu Yingjie, die bijna zijn hele carrière in Tibet heeft doorgebracht, nam in september het stokje over als de baas van de partijtop. In zijn eerste verklaring onderstreepte hij het belang van de politieke ‘strijd’ tegen de Dalai Lama. Bij dezelfde herschikking werd voormalig partijsecretaris in de TAR, Chen Quanguo, die afkomstig is uit Henan, overgeplaatst naar de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang, ter vervanging van partijsecretaris Zhang Chunxian (Xinhua, 29 augustus 2016).[20]

 

Wu Yingjie benadrukte de versterking van de relaties tussen de TAR en Oeigoerse autonome Regio Xinjiang in een vergadering op 20 oktober (2016) in Lhasa met een delegatie van Urumqi onder leiding van de partij secretaris van de stad, Li Xuejun.[21] De Chinese staatsmedia meldden, dat Wu Yingjie benadrukte, dat in beide regio’s de geïntensiveerde controlemechanismen operationeel zijn, waaronder de inzet van duizenden partij kaderleden in dorpen en steden, in zowel Tibet en Xinjiang. De opdringerige aanwezigheid van de partijkaders in dorpen en kloosters is sinds de ambitieus uitrol van een belangrijk dorp surveillance programma in de Tibetaanse Autonome Regio in 2011 uitgebreid naar het gebied van Oost-Tibet.[22] Tijdens zijn bezoek aan Ngari eerder in oktober, ontmoette Wu Yingjie grass roots partij kaderleden in de dorp commissies en zei dat hun werk ‘de massa’ helpt om ‘dankbaarheid te voelen’ jegens Xi Jinping en de partijleiding.[23]

 

Wu Yingjie verwees ook naar het officiële beleid van ‘stedelijk grid management’ en ‘dubbel gelinkte huishoudens’ die zowel in Xinjiang als Tibet worden uitgevoerd en het toezicht drastisch intensiveren. Dit laatste beleid staat bekend als ‘dubbel gelinkt’, omdat het verwijst naar “huishoudens verbonden voor de veiligheid en ook voor hogere inkomsten”.[24] Het systeem is nu uitgebreid naar gebieden buiten de TAR, en is een integraal onderdeel van de “grid management systeem” voor meer overkoepelende controle (Tibetaans: draba, Chinees: wangge), die aanvankelijk in april 2012 werden geïntroduceerd in stedelijke delen van de TAR om “netten in de lucht en vallen op de grond” te creëren.[25]

 

Wu stelde dat de autoriteiten in Xinjiang ‘actief geholpen hebben” bij het “sociale stabiliteitswerk” – een politieke uitdrukking, die verwijst naar handhaving van de naleving van het CCP beleid – in Tibet over langere tijd, en dit nu zou worden versterkt met een bijzondere nadruk op “bescherming van de grensbeveiliging”.

TAR partijsecretaris Wu Yingjie TAR partijsecretaris Wu Yingjie werd afgebeeld in de Chinese staatsmedia, terwijl hij de troepen begroet en “dankbaarheid” toont aan de in Ngari gestationeerde troepen uit Xinjiang.

Dit was ook een focus van een bezoek door Wu Yingjie op 5 oktober aan Ngari in de TAR om China’s Nationale Dag op 1 oktober te markeren, de verjaardag van de oprichting van de CCP. Wu Yingjie werd afgebeeld tijdens het begroeten van troepen en het “uitdrukken van dankbaarheid” aan de in Ngari gestationeerde troepen uit Xinjiang, aldus de officiële media.[26]

 

Onder verwijzing naar de troepen uit Xinjiang benadrukte Wu Yingjie de “harde en moeilijke” taak van het “werk voor stabiliteit behoud” in Ngari en zei dat de troepen de grenscontrole en de bestrijding van illegale grensoverschrijding moeten versterken. Dit weerspiegelt een versterkte focus op grensbeveiliging in Ngari en andere grensgebieden, waarbij frequente officiële delegaties de boodschap overbrengen, dat beveiliging van grensposten de sleutel is tot het behoud van ‘sociale stabiliteit’ in Tibet.[27]

 

Drie dagen eerder, op 2 oktober (2016), ontmoette secretaris TAR adjunct-partijsecretaris Deng Xiaogang troepen van de gewapende politie en grass roots partijkaderleden in een andere gevoelig grensgebied, Nyingtri (ook bekend als Kongpo, Chinees: Linzhi), in de buurt van Arunachal Pradesh in India, dat China claimt als onderdeel van de Volksrepubliek China.[ 28] In december 2014 is begonnen met de aanleg van een nieuwe spoorlijn ten oosten van Lhasa naar Nyingtri dicht bij de grens van India. De districtshoofdstad van Nyingtri, Bayi, staat bekend als een basis voor het Volksbevrijdingsleger.[29]

 

De nadruk op versterking van de verhoudingen tussen Xinjiang en de TAR staat in het kader van een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne in beide gebieden met een sterk politiek karakter. In Tibet komt dit, ondanks het ontbreken van een gewelddadige opstand, neer op een uitbreiding van de militarisering van de hoogvlakte. In december vorig jaar kondigde China zijn eerste antiterreurwet aan en legde daarmee de bezorgdheid van de internationale overheden naast zich neer, die vreest dat de draconische maatregelen in naam van de nationale veiligheid worden gebruikt om hard op te treden tegen Tibetanen, Oeigoeren en het Chinese maatschappelijk middenveld en om de vrijheid van godsdienst verder te ondermijnen.[30]

 

 

Nieuwe rapport wijst op dramatische stijging van de Chinese bevolking in Tibet


Een nieuw rapport van de Congressional-Executive Commission on China (CECC) wijst op een dramatische toename van de Chinese bevolking van Lhasa, die de demografische verschuiving na de voltooiing van het Qinghai-Tibet spoorlijn in 2006 weergeeft. In haar op 6 oktober (2016) gepubliceerde jaarverslag[31] rapporteerde de CECC een toename van 50% van het aantal Chinese bewoners in de gemeente Lhasa van 2000 tot 2010 op basis van de officiële gegevens van de telling over deze jaren.[32] De totale bevolking van Lhasa’s Chengguan (Chinees: Chengguanqu) district steeg met ongeveer 25%, terwijl de Chinese (Han) bevolking steeg met 40%, aldus de CECC analyse van officiële statistieken.

 

In de gemeente Toelung Dechen (Chinees: Duilongdeqing) in Lhasa, waar een station is gebouwd, was de stijging nog dramatischer – haar relatief lage Chinese (Han) populatie steeg met ongeveer 269%. Vele lokale Tibetaanse bewoners in Toelung Dechen werden ten tijde van de aanleg van de spoorweg verplaatst. ICT publiceerde een jaar voor de opening van de spoorlijn in 2005 een reeks van foto’s, die de verhuizing van de bewoners in het gebied van de wijk Ne’u (Chinees: Liuwu) in de gemeente Toelung Dechen officieel aankondigen, evenals de bouw van nieuwe woningen in de omgeving.[33]

 

De TAR bevolking is met ongeveer 15% gestegen, terwijl de Han bevolking in dezelfde periode steeg met ongeveer 55%, aldus de CECC, die in het rapport opmerkte: “Met het toenemen van de Han bevolking is de toegang tot die informatie voor de Commissie moeilijker geworden.”

 

 

Voetnoten:

 

[1]. Global Times (in het Engels), 6 november 2016, en Tibet.cn in het Chinees op 5 november 2016

 

[2] Het United front Work Department houdt toezicht op de uitvoering van het partij beleid ten aanzien van China’s etnische en religieuze groeperingen, intellectuelen, ondernemers en externe organisaties, naast andere functies. Een van haar belangrijkste prioriteiten is om de harde lijn ten opzichte van Tibet te behouden, met als kern missie de ‘strijd’ tegen de Dalai Lama. Vorig jaar wees de vorming van een krachtige nieuwe centrale groep voor het ‘United Front’ werk – de partij afdeling die betrokken was bij de dialoog met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama tot de gesprekken in januari 2010 vastliepen – op een opwaardering van de afdeling en een versterking van de controle. ICT-rapport, 12 augustus 2015, https://www.savetibet.org/major-troop-movements-in-tibet-hardline-approach-to-dalai-lama-in-key-policy-talks/

 

[3] Geciteerd door Reuters, 30 november 2015, onder vermelding van een artikel in het door de partij gerunde Global Times.

 

[4] Tibetaanse Autonome Regio. Global Times in het Engels, 6 november 2016

 

[5] Volgens Xinhua in een op 27 oktober uitgebracht communiqué riep de CPC riep al haar leden op om “dicht rond rond de CPC-Centraal Comite verenigen met kameraad Xi Jinping als de kern” en resoluut het gezag van het CPC-Centraal Comite en het centrale, verenigde leiderschap te beschermen. (28 oktober 2016, http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/28/c_135788326.htm).

 

[6] Dr Kerry Brown, auteur van een boek over Xi Jinping, heeft gewaarschuwd dat, omdat China zo ingrijpend is veranderd sinds de dagen van de voorzitter, Xi niet kan worden beschouwd als een 21ste eeuwse Mao Zedong, zoals sommigen hem proberen te bestempelen. Dr Brown schrijft: “[Maar] nationalisme is een gebied van gemeenschappelijkheid. Dit heeft als extra attractie dat Xi en de mensen om hem heen oprecht geloven in het idee van een grote, verenigd, sterk China, die ze kunnen gebruiken om nationalisme nationalisme aan te wakkeren en het publiek te verenigen. De enige echte maoïstische kenmerken, die Xi en zijn groep hebben is dat feit – ze zijn ‘overtuigsingspolitici’. Hun nationalisme is niet geveinsd; zij geloven er zelf in en delen dit met het publiek, en dat geeft hen een soort van echtheid met Chinese kenmerken.” (The Diplomat, 16 februari 2016, http://thediplomat.com/2016/02/why-xi-jinping-cant-be-a-21st-century-mao-zedong/)

 

[7] Met inbegrip van de ‘twee in maart gehouden sessies van de Chinese wetgever in Peking.

 

[8] Staats Religieuze Zaken Bureau No. Five. Zie ICT-rapport, ‘De Communistische Partij als Levende Boeddha’, https://www.savetibet.org/the-communist-party-as-living-buddha/

 

[9] Het systeem werkt door de uitgifte van vergunningen voor degenen die officieel zijn erkend als gereïncarneerde Tibetaanse lama’s, maar is zelf open voor corruptie op het gebied van betalingen door de achterdeur aan degenen die belast zijn met het verstrekken van vergunningen. Tibet specialist Dr Robert Barnett vertelde de Los Angeles Times: “Blijkbaar betekent dit – en ik heb een aantal persoonlijke bronnen hierover – is dat elk gebied een quotum van deze om uit te geven, en de ambtenaren in elk gebied verkopen vervolgens hun quotum.” LA Times, 8 maart 2016.

 

[10] Zhu Weiqun is op dit moment voorzitter van het ‘Chinese People’s Political Consultative Conference Ethnic and Religious Affairs Committee’

 

[11] Zhu zei: “het systeem [van de databank] zal, zoals hij wordt gebruik om de religieuze status van Levende Boeddha naar believen te bekrachtigen – en dat is tegen de religieuze traditie – in een poging om de Tibetaanse kloosters te controleren en het land te verdelen. Het standpunt van de Dalai Lama over zijn eigen reïncarnatie is duidelijk. In 2011 vaardigde hij een gezaghebbende verklaring af waarin hij zei dat hij een besluit over de toekomst van de Dalai Lama lijn omstreeks 2024 zal nemen na overleg met andere hoge lama en het Tibetaanse publiek. In meer detail over hoe dit zou worden uitgevoerd, zei hij: “Afgezien van erkenning van reïncarnatie door middel van dergelijke legitieme methoden, mag geen erkenning of aanvaarding worden gegeven aan een kandidaat, die gekozen wordt voor politieke doeleinden door wie dan ook, inclusief hen in de Volksrepubliek China.” [20] Hij heeft ook gezegd dat de voortzetting van het instituut van de Dalai Lama zal afhangen van het Tibetaanse volk, en dat de volgende reïncarnatie een vrouw zou kunnen zijn.

 

[12] ICT-rapport, 2 mei 2016, https://www.savetibet.org/the-poisonous-fruit-of-tibets-religious-policy-as-china-publishes-living-buddha-database/#17

 

[13] Verteld door de Dalai Lama in zijn autobiografie, ‘Vrijheid in Ballingschap’. De Dalai Lama schreef: “Ik voelde een hevige branderig gevoel over mijn hele gezicht en ik was opeens erg bang.”

 

[14] Jianglin Li, ‘Tibet in Agony: Lhasa 1959’, vertaald door Susan Wilf, Harvard University Press 2016

 

[15 ] ‘Gedachten over de opbouw van een juridische cultuur binnen de strategie voor een duurzame vrede en stabiliteit in Tibet’ van He Jian-feng, Tibet Minzu University Juridische Faculteit, manuscript ontvangen door ICT, 15 augustus 2014; Samenvatting vertaald uit het Chinees naar het Engels door ICT. Het manuscript gaf aan dat het het resultaat is van twee Fonds projecten van de Rijksdienst voor Sociale Wetenschappen.

 

[16] Hij heeft ook gezegd dat de voortzetting van het instituut van de Dalai Lama besloten moet worden door het Tibetaanse volk, en dat de volgende reïncarnatie een vrouw zou kunnen zijn. Verklaring van de Dalai Lama, 24 september 2011, http://www.dalailama.com/news/post/753-statement-of-his-holiness-the-fourteenth-dalai-lama-tenzin-gyatso-on-the -issue-van-zijn-reïncarnatie

 

[17] ‘Problemen en hun tegenmaatregelen, die in het huidige antiterreur werk van ons land voorkomen’ door Sun Xiaojuan (Railway Police Academy, Zhengzhou, Henan), gepubliceerd in mei 2015, Journal of Hubei Universiteit van de politie, uittreksels in het Engels vertaald uit het Chinees door ICT.

 

[18] Ibid

 

[19] Drie Oeigoeren werden geëxecuteerd nadat gemaskerde mannen 31 mensen gedood hadden met messen en machetes bij het station in Yunnan.

 

[20] http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/29/c_135642583.htm

 

[21] In het Chinees http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-10/21/content_728768.htm

 

[22] ‘Stabiliteit behoud’ in China en Tibet wordt steeds meer beschouwd als een gebrekkig controle instrument van de CCP, dat niet alleen ineffectief is in het omgaan met onderliggende sociale problemen, maar ook contraproductief. Bijvoorbeeld, een ICT-rapport gepubliceerd op 16 februari 2016 (https://www.savetibet.org/tightening-of-an-invisible-net-new-security-measures-in-eastern-tibet-heighten-surveillance-control/) citeert Chinese geleerde Xie Yu, die grass roots veiligheidsmaatregelen, waaronder de inzet van partijkaderleden in dorpen in de Volksrepubliek China bestudeerde en stelt: “in de afgelopen tien jaar heeft de CCP zijn investering in de openbare veiligheid in de basisgemeenschappen sterk vergroot. Echter, empirische analyse toont aan dat deze extra uitgaven door de centrale overheid niet is uitgepakt zoals verwacht. […] De sociale en politieke stabiliteit in deze gebieden is net zo kwetsbaar gebleven als voorheen of zelfs erger geworden” Xie Yue, ‘Toegenomen overheidsuitgaven voor openbare veiligheid en en het dilemma van grassroots ambtenaren in China’, in: Journal of Current Chinese Affairs, 42, 2, 79-109, februari 2013.

 

[23] http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-10/05/content_725568.htm

 

[24] Een artikel in de staatsmedia in 2013 refereerde naar de regeling met betrekking tot scholen en kloosters, evenals huizen in de TAR.

 

[25 ] Pp 14 februari 2013 bevestigde Yu Zhengsheng, Permanent Comité lid van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische partij, dat het systeem in heel de TAR in werking moeten worden gezet om “netten in de lucht en vallen op de grond” te bewerkstelligen.

 

[26 ] In de Chinese online media, 5 oktober 2016, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-10/05/content_725568.htm

 

[27] Bijvoorbeeld TAR adjunct-partijsecretaris Deng Xiaogang werd door de staatsmedia geciteerd met te zeggen dat de veiligheid grensposten de sleutel zijn tot het behoud van de sociale stabiliteit in de Tibetaanse Autonome Regio en dat beveiligingspersoneel de toespraak van Chinese leider Xi Jinping moeten bestuderen, met bijzondere aandacht voor zijn nadruk op het behoud van de sociale stabiliteit in Tibet en het belang ervan voor de nationale veiligheid. ICT-rapport, 14 juni 2012, https://www.savetibet.org/china-tightens-control-prevents-pilgrimage-before-major-dalai-lama-teaching-in-exile/

 

[28] Chinese staatsmedia in het Chinees, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-10/02/content_725180.htm

 

[29] ICT-rapport, 12 november 2014, https://www.savetibet.org/new-strategic-rail-network-to-tibets-borders-endangers-environment-raises-regional-security-concerns/

 

[30] ICT bezig met het publiceren van een nieuw rapport over de nieuwe wet en de impact ervan op de Tibetanen en Oeigoeren op de ‘Foreign Correspondents Club in Tokio’ op november 15. Details bij: http://www.fccj.or.jp/events-calendar/press-events/icalrepeat.detail/2016/11/15/4499/30/press-conference-chinese-new-counter-terrorism-law-by-vincent-metten.html?filter_reset=1

 

Zie ook ICT-rapport, 7 januari 2016, https://www.savetibet.org/chinas-first-counter-terror-law-and-its-implications- for-tibet /

 

[31] Online beschikbaar op http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2016-annual-report

 

[32] Alle gegevens zijn geciteerd in het rapport, vanaf voetnoot 155 en volgende van de Tibet sectie van het CECC Jaarverslag 2015, beschikbaar voor download via deze link: http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2016-annual-report

 

[33] ICT-rapport, 15 april 2005, https://www.savetibet.org/resettlement-and-railroad-construction-in-lhasa-new-images/

 

 

 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer