8 September 2016

Nieuwe Partij baas, die in verband gebracht wordt met harde lijn en anti-Dalai Lama campagnes, in de Tibetaanse Autonome Regio


Armed police at Shoton Festival

Deze op sociale media circulerende beelden tonen de aanwezigheid van de troepen tussen de pelgrims en toeristen, die zich verzameld hebben om de Drepung thangka te zien voor het Shoton Festival in Lhasa, een religieuze ceremonie, die de autoriteiten zich nu hebben toegeëigend.

  • Een nieuwe communistische partij chef heeft het bevel overgenomen in de Tibetaanse autonome Regio (TAR) en gebruikte zijn eerste verklaring om het belang van de politieke ‘strijd’ tegen de Dalai Lama te onderstrepen. De Chinese ambtenaar Wu Yingjie heeft, in tegenstelling tot de meeste van zijn voorgangers, vrijwel zijn hele carrière in Tibet doorgebracht en staat bekend vanwege zijn betrokkenheid in het bevorderen van harde lijn Partij campagnes en hardhandig optreden. 
  • De benoeming van de hoogste partij baas in de regio – een post die nog nooit is bekleed door een Tibetaan – werd aangekondigd na drie bezoeken door partijleiders op hoog niveau, waaronder Yu Zhengsheng aan de TAR medio augustus. De aankondiging, onderdeel van een reorganisatie met onder meer de overdracht van uitgaande TAR partij chef Chen Quanguo naar Xinjiang, volgde de zeer geheime jaarlijkse bijeenkomst van partijleiders in de badplaats Beidaihe in Hebei deze zomer. 
  • Foto’s hebben ons bereikt over een intense militaire aanwezigheid in Lhasa deze week tijdens een door de Chinese autoriteiten gecontroleerd religieus festival.


Afspraak wijst op continuïteit, gekoppeld aan hardhandig optreden

In zijn eerste verklaring als partijsecretaris benadrukte Wu Yingjie – voormalig propaganda medewerker – het grote belang van de verdieping van de ‘strijd’ tegen de Dalai Lama, met behulp van politieke taal, die er op neerkomt dat de autoriteiten “positieve propaganda moeten uitbreiden en de Dalai grondig moeten ontmaskeren en bekritiseren”.[1] De toon van de toespraak en de benoeming van Wu wijzen op een continuïteit van het harde beleid in de regio.[2]

 

Als bevelhebber van de ‘Stabiliteit Behoud Corps’, wordt Wu Yingjie vooral geassocieerd met het harde en gewelddadige optreden in de prefectuur Nagchu (Chinees: Naqu) in de TAR naar aanleiding van de weigering van de dorpelingen in Driru (Chinees: Biru) om de Chinese nationale vlaggen te hijsen in oktober 2014. Dit ingrijpende hardhandig optreden omvatte onder meer een incident, waarbij de politie het vuur opende op een ongewapende menigte, Tibetanen overleden door marteling, waaronder een oudere monnik, die werd doodgeslagen,[3] en de arrestatie en gevangenneming van honderden Tibetanen.[ 4] Nieuws kwam vorige maand boven tafel over de dood van een Tibetaanse man, Trigyal, die overleed na marteling tijdens het uitzitten van een 13-jaar gevangenis straf voor het weigeren om een Chinese vlag te hijsen.[5]

 

Voorafgaand aan de bekendmaking van zijn benoeming bezocht Wu Yingjie in begin augustus een klooster in Driru. Hij benadrukte dat de toegenomen onderdrukking in Nagchu en elders in de TAR wordt opgelegd als onderdeel van een systematische, quasi-legalistische benadering. Deze benadering heeft tot doel de controle van de Communistische partij over de Tibetaanse boeddhistische praktijk te verstevigen en religieuze instellingen nog verder te verzwakken, alsmede het hardhandige optreden in de leken samenleving te escaleren.

 

Tijdens zijn bezoek op 4 en 5 augustus (2016) verklaarde Wu Yingjie dat kloosters ‘onwankelbaar’ de Chinese Communistische partij moeten bijstaan in de “strijd tegen de Dalai-kliek”, en dat monniken en nonnen de leiding van Xi Jinping moeten volgen in de uitvoering van hun religieuze werk. Wu waarschuwde dat het noodzakelijk was voor de monniken en nonnen voor ‘politieke betrouwbaarheid’.[6] De CCP, die atheïsme bevordert, vereist monniken en nonnen aan de Partij te respecteren boven alle andere prioriteiten. Een harde ‘rectificatie’ campagne in Driru in 2014 werd gelanceerd als onderdeel van het hardhandige optreden verklaarde dat ‘illegale’ kloosters zouden worden afgebroken en dat Tibetanen, die beelden van de Dalai Lama bezitten of traditionele gebed (mani) stenen plaatsten streng gestraft zullen worden.[7]

Wu had ook een ontmoeting met in dorpen in Driru gevestigde Partijkaderleden.[8] Hij onderstreepte de noodzaak van meer indringende en strengere strategieën, die op van kracht waren in de TAR tijdens de nasleep van de protesten in Lhasa in maart 2008.[ 9]

 

Het ‘Stabiliteit Behoud Corps’, onder leiding van Wu Yingjie in Lhasa, is gebaseerd op Xi Jinping focus op ‘stabiliteit op lange termijn – politieke taal voor de uitroeiing van afwijkende meningen en handhaving van de naleving van het partij van beleid[10] In combinatie met zijn lange loopbaan in de regio, geven Wu’s positie als leiding gevende bij ‘stabiliteit’ operaties hem waarschijnlijk een sterke machtsbasis binnen het leger in de TAR.

 

Wu Yingjie, die werd geboren in Shangdong, begon zijn carrière bij de Centrale partij School in Beijing. Ongewoon voor een partijsecretaris in de TAR heeft hij vrijwel zijn hele carrière in Tibet doorgebracht. In de laatste jaren van de Culturele Revolutie begon hij op een boerderij in Nyingtri (Chinees: Linzhi). Hij ging zelfs zo ver om zichzelf te beschrijven als een “lokale Tibetaan”. Hij zegt dat hij is “opgevoed door de partij, de mensen, het Tibetaanse Plateau en alle etnische groepen in Tibet” en dat hij houdt van “het land en de hardwerkende mensen hier”.[11]

 

Dit staat in schril contrast met zijn voorgangers, met name de voormalige president en partijsecretaris Hu Jintao, die zijn carrière in Tibet begon in dezelfde functie.  Hij bracht zoveel mogelijk tijd ver weg van het plateau door. Hij vertelde een westerse journalist dat hij een hekel had aan Tibet’s “hoogte, klimaat en gebrek aan cultuur” en Tibetanen wantrouwde.[12] Voor voormalig partijsecretaris Chen Quanguo, zelf afkomstig uit Henan, in de TAR werd geplaatst, was hij gouverneur van de provincie Hebei en was niet betrokken bij etnische vraagstukken voor zijn termijn in Tibet. Op grond van dezelfde aangekondigde herschikking na de Beidaihe vergadering van het Politbureau, is Chen Quanguo inmiddels overgeplaatst naar de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang (Oost-Turkestan) om Zhang Chunxian als partijsecretaris te vervangen, aldus Xinhua. (29 augustus 2016).[13]

 

High-level Party delegaties voorafgaan afspraak

Drie Partij delegaties op hoog niveau brachten in het midden augustus een bezoek aan de Tibetaanse Autonome Regio. Op 14 augustus bezocht Politburo lid Yu Zhengsheng het politiek gevoelige gebied van Chamdo (Chinees: Changdo) in de TAR, na ontmoetingen met Chen en andere TAR leiders in de TAR van 12-13 augustus (2016).[14] Een 65-ledige delegatie uit Peking onder leiding van de Chinese politieke top adviseur Yu leidde verleden jaar op 8 september (2015) een ceremonie voor het Potala Paleis, de traditionele winter woonplaats van de Dalai Lama, om de 50ste verjaardag van de oprichting van de Tibetaanse autonome Regio door de Chinese Communistische partij te markeren.

 

Het hardhandig optreden in de TAR is uitzonderlijk intens in de Chamdo prefectuur alsmede in Nagchu. De Chinese overheid beschouwt Chamdo als “een strategische brug tussen de Tibetaanse Autonome Regio en de naburige provincies Sichuan, Yunnan en Qinghai.” (Tibet Daily, 17 april 2009).[15] De regio is van bijzonder strategisch belang voor Peking omdat de communistische autoriteiten controle kregen over centraal Tibet toen Chamdo, de provinciale hoofdstad van Oost-Tibet, werd ingenomen door het Volksbevrijdingsleger op 7 oktober 1950.

 

Ook op 14 augustus ontmoette de politieke commissaris van de gewapende Chinese Volkspolitie Chen Quangguo en andere leiders[16], een dag na het bezoek op 13 augustus van Zhu Shengling, een hoge militaire figuur.[17] De Chinese staatsmedia meldden dat Zhu, de politiek commissaris van de Nationale ministerie van Defensie van de Centrale Militaire Commissie, vice-Party secretaris Deng Xiaogang ontmoette, die een prominent rol heeft gespeeld in het ‘behoud van ‘stabiliteit’ in de hele TAR.

 

Sterke militaire aanwezigheid tijdens door de autoriteiten toegeëigend religieus festival 

Foto’s circuleren op social media waarin troepen te zien zijn te midden van pelgrims en toeristen, die zich verzamelen voor de onthulling van een Thangka (religieuze schilderkunst) als onderdeel van begin van het Shoton (yoghurt) festival op 1 september (2016).

 

Hoewel het festival, dat van oudsher een religieuze betekenis had, is het sinds jaren toegeëigend door de autoriteiten, in het bijzonder de Raad van State. Het festival werd op 19 augustus aangekondigd tijdens een officiële pers conferentie[18] De TAR autoriteiten gebruiken het festival om de handel en het toerisme te bevorderen. Daarnaast gebruiken ze het festival om hun politieke boodschap te benadrukken, dat de CCP autoriteiten het Tibetaanse boeddhisme controleren en beheren, een boodschap die Wu Yingjie sterk beklemtoonde tijdens zijn ambtstermijn.

 

Voetnoten:

[1]. Vertaling van het desbetreffende gedeelte van zijn toespraak tot het Comité Tibetaanse autonome Regio partij op 31 augustus (2016) in het Engels door ICT luidt als volgt: “[Punt] Acht is het stevig en onwankelbaar oppakken van ideologische werk. We moeten de belangrijke instructies van secretaris Xi Jinping met betrekking tot “propaganda en ideologische werk is voor de versterking van de leidende positie van het marxisme in de ideologische veld, het consolideren van de hele partij en de mensen van een ideologische basis voor een verenigde strijd in het hele land” verder uit te voeren, de banner omhoog te blijven houden, toezicht te blijven houden op de hele situatie, mensen te dienen, hervormen en innoveren, onderzoek van ideologische werk in Tibet te versterken, onderwijs op kernbelangen te verdiepen, positief propaganda uit te breiden, de Dalai grondig te ontmaskeren en bekritiseren, voortvarend culturele projecten, die de mensen ten goede komen, uit te voeren, propaganda met betrekking tot Tibet in het buitenland te versterken, en te streven naar het creëren van een nieuwe propaganda en ideologische werksituatie.” Tibet Daily, bericht in de Chinese staatsmedia in het Chinees, 1 september 2016 http://cpc.people.com.cn/n1/2016/ 0901 / c117005-28683922.html In de derde paragraaf wijst Wu Yingjie op de noodzaak om “de strijd tegen de Dalai-kliek te verdiepen”.

 

[2] Zijn benoeming werd aangekondigd door de staatsmedia in het Engels op 28 augustus ( 2016): http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/28/c_135640050.htm

 

[3] Ngawang Jampel, 45, (ook bekend als Ngawang Jamyang), was een van de drie monniken uit het Tarmoe klooster in Driru (Chinees: Biru), die op 23 november 2013 in detentie ‘verdwenen’ tijdens een bezoek aan Lhasa. Dit gebeurde na een politie-inval in het klooster. Vervolgens werd het stilgelegd en werden er paramilitaire troepen gestationeerd. Minder dan een maand later was Ngawang Jampel, die voorheen gezond en robuust was geweest, dood. Tibetaanse bronnen in contact met de Tibetanen in Driru zeiden dat het duidelijk was dat hij in hechtenis was doodgeslagen. Ngawang Jampel was een van de hoogste geleerden in zijn klooster geweest en had een boeddhistische dialectiek klasse opgericht voor de lokale bevolking. Hij gaf gratis les over het Tibetaans boeddhisme en cultuur aan leken en monniken, en stond bekend om zijn vaardigheden in bemiddeling bij geschillen in de gemeenschap. Zie ICT-rapport, ‘Marteling en straffeloosheid: 29 gevallen van de Tibetaanse politieke gevangenen’, https://www.savetibet.org/newsroom/torture-and-impunity-29-cases-of-tibetan-political-prisoners/

 

[4] Bekijk de uitgebreide rapportage van het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en democratie over het hardhandige optreden in Driru op jwww.tchrd.org

 

[5] RFA rapport, 2 augustus 2016, http://www.rfa.org/english/news/tibet/tibetan-man-who-refused-to-fly-chinese-flag-dies-02082016154201.html

 

[6] Bericht in de Chinese staatsmedia in het Chinees, passages boven in het Engels vertaald door ICT: http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-08/08/content_713905.htm

 

[7] Translation en analyse, ICT-rapport, 20 november 2014, https://www.savetibet.org/harsh-new-rectification-drive-in-driru-nuns-expelled-and-warning-of-destruction-of-monasteries-and-mani-walls/

 

[8] Chinese staatsmedia bericht, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-08/07/content_713637.htm

 

[9] ICT heeft gedocumenteerd hoe deze maatregelen zijn uitgebreid tot de oostelijke Tibetaanse gebieden Kham en Amdo, buiten de TAR: https://www.savetibet.org/tightening-of-an-invisible-net-new-security-measures-in-eastern-tibet-heighten-surveillance-control/

 

[10] Zie het rapport van Human Rights Watch, “Medogenloos: Detentie en vervolging van Tibetanen onder Chinese Behoud van Stabiliteit Campagne”, 22 mei 2016 https://www.hrw.org/report/2016/05/22/relentless/detention-and-prosecution-tibetans-under-chinas-stability-maintenance

 

[11] China Daily, 30 augustus 2016, http://africa.chinadaily.com.cn/china/2016-08/30/content_26638056.htm

 

[12] Jonathan Mirsky schreef: “Het was kort na Hu’s aankomst in Lhasa, dat ik hem daar ontmoette. Ik was toen de China-correspondent van The Observer, een Londense Zondagkrant. Ik vroeg hem hoe hij genoot van zijn nieuwe baan. Hij vertelde me hoeveel hij een hekel had aan Tibet’s hoogte, het klimaat en gebrek aan cultuur. Zijn familie was in Beijing, zei hij, een veilige en gezonde plek in vergelijking. Toen ik suggereerde dat hij mogelijk een aantal Tibetaanse had gemaakt, antwoordde hij, dat als er ooit een onrust in Lhasa zou zijn, hij vreesde dat geen Tibetaan hem zou beschermen.” Hu Jintao en de Tibetaanse kwestie, China Verslag, Volume:. 2 Issue: 10 , 9 mei 2002, http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=28530

 

[13] Nieuwe CPC Chefs benoemd, http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/29/c_135642583.htm

 

[14] Xinhua, 14 augustus 2016, http://news.xinhuanet.com/2016-08/14/c_1119388339.htm

 

[15] ICT-rapport, https://www.savetibet.org/determination-to-resist-repression-continues-in-combat-ready-chamdo-frontline-of-patriotic-education/

 

[16] Staat media bericht in het Chinees , http://gf.vtibet.cn/gfdt/201608/t20160815_419483.html

 

[17] Chinese staatsmedia bericht, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-08/14/content_715400.htm

 

[18] Staat media bericht in het Chinees http://www.scio.gov.cn/ xwfbh/gssxwfbh/xwfbh/xizang/ Document/1488095/1488095.htm

 

 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer