27 August 2011

Nieuwe ICT rapporten nu online

30 juli 2009

Twee nieuwe ICT-rapporten beschrijven de gevaren die voor Tibetanen in Nepal zijn ontstaan doordat de Chinese autoriteiten de kwestie Tibet centraal stellen in hun betrekkingen met de Nepalese regering, en het verschuivende binnenlandse beleid in Nepal.

Als gevolg hiervan treedt de Nepalese regering sinds enige tijd hard op tegen Tibetanen in Nepal die hun identiteit uitdragen, ondanks de sterke culturele en religieuze banden die al eeuwenlang bestaan tussen de Himalaya-volken. Lang verblijvende Tibetaanse vluchtelingen in Kathmandu en in nederzettingen dicht bij de grens tussen Tibet en Nepal zien met lede ogen toe hoe de Nepalese regering haar historische en soevereine belangen te grabbel gooit nu China en zijn bondgenoten hun politieke druk opvoeren.

Tsering Jampa, Directeur va de International Campaign for Tibet Europe: “De politieke leiders van Nepal leggen China geen strobreed in de weg bij het onderdrukken van Tibetanen en zetten wettelijk en historisch diepgewortelde principes overboord, in de hoop dat de voordelen uiteindelijk zwaarder zullen wegen dan de nadelen. Hoewel vooral lang verblijvende vluchtelingen en Tibetanen op doorreis de dupe worden van deze strategie, houdt het doen van concessies aan China ten aanzien van fundamentele vrijheden en de rechtsstaat ook voor het Nepalese volk en zijn democratische instellingen een reëel gevaar in.”

Nepalese burgeractivisten en mensenrechtenwaarnemers die zich het lot van Tibetanen aantrekken en de invloed van Beijing proberen te beteugelen benadrukken de nauwe historische, culturele en religieuze banden tussen de Nepalezen en Tibetanen, die teruggaan tot de 6e eeuw. Sherpa, Tamang, Dolpo, Mustang en andere Himalaya-volken hebben dezelfde toewijding aan de Dalai Lama gemeen en belijden het Tibetaanse boeddhisme.

De ICT-rapporten doen uitvoerig verslag van nieuwe ontwikkelingen voor Tibetanen in Nepal, tussen 2007 en nu, en gaan in op de onzekerheid en de gevaren waarmee Tibetanen die op doorreis zijn van Tibet naar India en lang in Nepal verblijvende Tibetaanse vluchtelingen geconfronteerd worden. De rapporten opperen dat ook het Nepalese volk gebaat zou zijn bij een oplossing voor de problemen van Tibetanen in Nepal, en doen aanbevelingen om op dit punt vooruitgang te boeken.

De twee ICT-rapporten kunnen worden gedownload via http://www.savetibet.org/:

An uncertain welcome: how China’s influence impacts Tibetans in Nepal

Dangerous Crossing: Conditions Impacting the Flight of Tibetan Refugees, 2007-8

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer