26 February 2021

Nieuwe regeling voor religieuzen schaadt Tibetaanse boeddhisten en katholieken

De Chinese regering zal binnenkort nog meer macht hebben om geestelijken te controleren op grond van nieuwe regelgeving die het gezag van Tibetaanse boeddhistische leiders en de katholieke kerk verder zal ondermijnen.

De maatregelen voor het bestuur van religieuze geestelijken (Besluit nr. 15) zullen op 1 mei 2021 in werking treden. De Staatsadministratie voor Religieuze Zaken – de laatste jaren in het Engels omgedoopt tot de Nationale Administratie voor Religieuze Zaken – heeft de maatregelen in januari goedgekeurd.

De maatregelen houden onder meer in dat geestelijken door de staat gemanaged zullen worden, van geestelijken verlangt wordt dat zij het leiderschap van de Chinese Communistische Partij steunen. Ook geven de maatregelen een juridische onderbouwing van de “sinisering” van religie. Sinisering is een inspanning onder leiding van de Chinese president Xi Jinping om aspecten van de samenleving, waaronder niet-Chinese etnische groepen en religies, onder de controle van de Chinese overheid te brengen.

De nieuwe maatregelen, die worden toegevoegd aan de reeds uitgebreide bevoegdheden van de overheid om religieuze praktijken te monitoren, te controleren en te beperken, dragen bij aan de institutionalisering van de onderdrukking van het Tibetaans boeddhisme, het belangrijkste geloof in het door China bezette Tibet en een groeiende spirituele stroming in de Verenigde Staten en andere landen.

Selectie van geestelijken door de staat
De maatregelen herbevestigen de rol van de staat bij het managen en goedkeuren van gereïncarneerde Tibetaanse leraren op grond van de verordening inzake religieuze aangelegenheden van 2017, de maatregelen inzake de management van de reïncarnatie van levende boeddha’s in het Tibetaans boeddhisme van 2007 en andere verordeningen.

Volgens de verordeningen eist de Chinese regering dat Tibetaanse boeddhistische monniken de goedkeuring van de staat krijgen voordat ze reïncarneren. China is van plan dit gezag te gebruiken om de opvolging van de Dalai Lama te controleren, met de bedoeling een opvolger te selecteren die loyaal zal zijn aan de Chinese Communistische Partij.

Bovendien wordt in artikel 16 verklaard dat door de staat gecontroleerde instanties katholieke bisschoppen zullen goedkeuren en wijden.

Artikel 12 bepaalt dat religieus personeel geen controle door buitenlandse krachten mag aanvaarden, noch de ongeoorloofde aanstelling van geestelijken door buitenlandse religieuze groeperingen en instellingen.

Deze bepalingen lijken gericht te zijn tegen de invloed van de Dalai Lama – die in India woont sinds China hem in 1959 tot ballingschap dwong – en het Vaticaan.

Beleid van Nederland en de VS:
In 2019 verklaarde Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat: “Ook in Tibet is sprake van verhoogde politiepresentie en surveillance, met name in stedelijke gebieden en in en rondom tempels. Het kabinet maakt zich zorgen over inmenging van de Chinese overheid in religieuze zakend in religieuze aangelegenheden. Het reïncarnatieproces van de dalai lama is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen. Ook moedigt het kabinet China aan om in dialoog te blijven met vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap binnen en buiten China. Andere zorgelijke ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de gedeeltelijke sloop van het Tibetaanse kloostercomplex Larung Gar en het feit dat de Tibetaanse taal in het verplichte onderwijs steeds meer plaats moet maken voor het Mandarijn. Het kabinet consta- teert dat het Chinese beleid in Tibet in zijn geheel gezien een sterk beperkende werking heeft op de religieuze en culturele vrijheden in Tibet, alsook op de privacy van met name Tibetaanse boeddhisten.” (Kamerbrief 11 november 2019)

In 2020 vaardigde de regering van de VS de Tibetan Policy and Support Act (TPSA) uit, waarmee het officiële beleid werd dat de huidige Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap over zijn opvolging zal beslissen. Volgens de TPSA zullen de VS sancties opleggen aan Chinese functionarissen die in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen. De TPSA wet bepaalt ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op internationaal niveau moet werken aan steun voor de vrijheid van Tibetaanse boeddhisten om hun eigen leiders te kiezen zonder inmenging van de regering.

 

“Heb het moederland lief”
De Chinese maatregelen creëren ook nieuwe eisen voor geestelijken om de staat te dienen. Volgens de maatregelen moeten geestelijken “het moederland liefhebben, de leiding van de Communistische Partij van China steunen en het socialistische systeem ondersteunen”. Geestelijken moeten ook “de nationale eenheid, de etnische eenheid, de religieuze harmonie en de sociale stabiliteit handhaven”.

De maatregelen omvatten ook een lange lijst van dingen die geestelijken niet mogen doen, waaronder “de nationale veiligheid in gevaar brengen”, “de nationale eenheid ondermijnen” en “het land verdelen”. De Chinese regering schildert elke poging van Tibetanen om hun unieke cultuur en religie uit te drukken af als een bedreiging voor de nationale eenheid en veiligheid.

 

Uitbreiding van bureaucratie en toezicht
De maatregelen zullen ook de rol van de bureaucratie en het toezicht op het religieuze management uitbreiden. Als onderdeel van dit systeem zal de regering 12-cijferige numerieke codes toekennen aan geestelijken. Bovendien zal de overheidsdienst voor religieuze aangelegenheden een gegevensbank voor al het religieuze personeel opzetten. Religieuze organisaties zullen gegevens moeten bijhouden over geestelijk personeel en deze moeten rapporteren aan de overheidsdiensten voor religieuze zaken. Religieuze organisaties zullen ook evaluatiesystemen moeten ontwikkelen om beslissingen over benoemingen, beloningen en straffen voor geestelijken te onderbouwen. Om iets eenvoudigs te doen als het deelnemen aan religieuze activiteiten in verschillende jurisdicties, moeten geestelijken van tevoren toestemming krijgen. Als geestelijken of religieuze instellingen de voorschriften van de staat overtreden, kunnen zij hun geloofsbrieven verliezen en andere straffen opgelegd krijgen.

Citaat ICT
International Campaign for Tibet Interim-voorzitter Bhuchung K. Tsering zei:

“Met deze nieuwe maatregelen brengt de Chinese Communistische Partij niet alleen gelovigen schade toe en brengt zij het voortbestaan van de unieke en prachtige boeddhistische religie van Tibet in gevaar. Zij drijft ook de spot met het idee van geloof zelf door het te veranderen in een instrument om het totalitaire communistische regime overeind te houden. Van de vervolging van Tibetaanse boeddhisten tot de genocide op Oeigoerse moslims en de beledigingen aan het adres van de katholieke kerk: de Chinese regering voert een oorlog tegen religie. Net als bij de onlangs aangenomen Tibetan Policy and Support Act in de Verenigde Staten, moeten regeringen over de hele wereld zich blijven verzetten tegen China en het universele recht op godsdienstvrijheid van alle mensen blijven beschermen, ook van degenen die onder het autoritaire bewind van China leven.”

Lees een ICT-analyse van de nieuwe maatregelen.

Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...