10 December 2012

Nieuw rapport over zelfverbrandingen in Tibet en het Chinese beleid

‘Storm over de graslanden’ gepubliceerd door de International Campaign for Tibet, 10 december 2012

Sinds februari 2009 hebben 95 Tibetanen zichzelf in Tibet in brand gestoken, met een dramatische escalatie – alleen al in november staken 28 Tibetanen zichzelf in brand – tijdens de eens in de 10 jaar gehouden leiderschapswisseling op het Chinese Communistische Partij Congres in november. Veel zelfverbrandingen worden gevolgd door massabijeenkomsten van Tibetanen om hun respect en solidariteit te betuigen met degenen, die met het in brand steken van zichzelf een oproep hebben gedaan voor vrijheid in Tibet en de terugkeer van de Dalai Lama.

Een nieuwe publicatie van International Campaign for Tibet, “Storm over de graslanden: Zelfverbrandingen in Tibet en het Chinese beleid”, gepubliceerd op 10 december, stelt dat de politieke strijd in Tibet een nieuwe fase is in gegaan. In de afgelopen weken hebben bijna dagelijks zelfverbrandingen  plaatsgevonden, met clusters in specifieke gebieden van Oost-Tibet, zoals Rebkong in Qinghai, Labrang in Gansu en Ngaba in Sichuan. Dit lijkt te wijzen op sterke vastberadenheid onder Tibetanen om de nieuwe Chinese leiders te
dwingen het beleid en de onderdrukking, die de oorzaken zijn van deze acties, onder ogen te zien.

‘Storm over de graslanden’ maakt melding van:

Nieuw bewijs omtrent de motivaties voor zelfverbrandingen door de verklaringen en de laatste gesprekken van Tibetanen, die zichzelf in brand hebben gestoken. Meestal is hun communicatie gericht aan collega-Tibetanen, en niet aan de Chinese autoriteiten of de internationale gemeenschap.
Ze roepen juist op tot acties, waaruit de hoop op een betere toekomst blijkt, zoals de bescherming van de Tibetaanse culturele identiteit en het creëren van een band met elkaar, als een manier om hun eigen lot te bepalen.
De Chinese regering heeft op de zelfverbrandingen gereageerd met een intensivering van de militaire opbouw in Tibet en het versterken van juist die beleidsmaatregelen en benaderingswijzen, die de oorzaak zijn van deze gebeurtenissen, zoals de agressieve campagnes tegen loyaliteit aan de Dalai Lama. De door de Chinese Communistische Partij gevreesde uitholling van het gezag en de criminalisering van zelfverbrandingen leidt ook tot vergeldingsacties tegen familieleden, vrienden of kloosters, die in verband worden gebracht met degenen die zichzelf hebben verbrand. Dit zet een vicieuze spiraal in gang, waarin meer mensen bereid zijn om zichzelf in brand te steken vanwege de
onderdrukkende omstandigheden.
Hoewel de zelfverbrandingen uiterst controversieel zijn, is de overweldigende respons van Tibetanen ten opzichte van personen, die zichzelf verbrand hebben, er één van respect en mededogen, en de pogingen van de autoriteiten om mensen tegen hen op te zetten, zijn uitgedraaid op een overduidelijke mislukking. Vele duizenden Tibetanen hebben zich verzameld om te bidden en hun respect te betuigen voor degenen, die zichzelf verbrand hebben, en veel van de zelfverbrandingen zijn gevolgd door vreedzame protesten door Tibetanen uit alle sectoren van de samenleving – scholieren, studenten, nomaden, herders, leraren. De reacties van Tibetanen in Tibet op de zelfverbrandingen tonen de betekenis van de acties als statement, en het zich ontwikkelende en vastberaden gevoel van solidariteit en eenheid tussen Tibetanen uit alle Tibetaanse gebieden.
Tibetanen hebben geprobeerd om hun trouw te tonen aan het ethos van geweldloosheid van de Dalai Lama. Dit rapport bevat beelden, waarbij Tibetanen messen inleveren om samen de huiden van wilde dieren te worden vernietigd, om op symbolische wijze hun niet-gewelddadige bedoelingen tot uiting te brengen. Symbolische gebaren, die de geloften illustreren om de interne strijd te beëindigen en verenigd te blijven. Er is echter nog steeds ongerustheid over hoe de politieke strijd in Tibet zich zal ontwikkelen als de Chinese onderdrukking blijft aanhouden.
Terwijl de Chinese regering heeft geprobeerd de zelfverbrandingen te bagatelliseren, leggen ze de crisis in het Tibet-beleid van de leiders in Peking bloot. De zelfverbrandingen zijn een dramatische en zichtbare weerlegging van de bewering van de Chinese Communistische Partij, dat zij het leven van Tibetanen heeft verbeterd en ze zijn een directe uitdaging voor de legitimiteit van de partij in Tibet. Hoewel de Chinese regering heeft getracht de Dalai Lama en ‘krachten van buitenaf’ de schuld
te geven van de zelfverbrandingen, erkent de internationale gemeenschap, evenals een aantal wetenschappers en netizens in China zelf, dat deze dramatische ontwikkelingen de veelzeggende mislukking van het Chinese beleid in Tibet weergeven, die zelf aangepakt moeten worden.

Het ICT-rapport ‘Storm over de graslanden: Zelfverbrandingen in Tibet en de Chinese beleid’ zal van 10 december als pdf beschikbaar zijn voor download op www.savetibet.org. Het rapport omvat:

Details over de levens van 58 Tibetanen die zichzelf in brand hebben gestoken, waaronder vertaalde kopieën van achtergelaten notities, of details van hun laatste woorden aan vrienden en familie.
Een analyse van de directe correlatie tussen de geïntensiveerde campagne tegen de Dalai Lama in Tibet en de agressieve uitbreiding van de wettelijke maatregelen, die de staatscontrole over de Tibetaanse religie en cultuur verscherpen.
Visies van ambtenaren in Tibet op de nieuwe door de autoriteiten gevoerde ‘oorlog tegen separatistische sabotage’, waarin de Chinese regering probeert de loyaliteit aan de Dalai Lama, die in de harten en geesten van Tibetanen leeft, te vervangen door trouw aan de Chinese Communistische Partij.
Een evaluatie van de officiële reactie op de zelfverbrandingen. Bij het toenemen van de omvang van de tragedie, leek er een bepaalde mate van dubbelzinnigheid in de officiële berichtgeving, hoewel de taal gaandeweg strijdvaardiger werd, met name tijdens het Communistische Partij Congres in november, toen de zelfverbrandingen in Tibet een piek bereikten.

Foto’s uit het rapport zijn hier online te bekijken.

Het rapport is hier online te lezen en te downloaden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer