25 April 2012

Nieuw Rapport beschrijft bestanddelen van culturele genocide in Tibet

Een nieuw rapport door International Campaign for Tibet beschrijft de bestanddelen van culturele genocide in Tibet, roept op tot een Chinees-Tibetaanse dialoog over de huidige crisis en de wijziging van het Chinese beleid in Tibet, en dringt aan op een ferm antwoord van de internationale gemeenschap.

International Campaign for Tibet- Persbericht, 25 april 2012

Een nieuw rapport van International Campaign for Tibet analyseert de gevolgen van de overheersing door de Chinese Communistische Partij op de Tibetaanse cultuur in Tibet. Het rapport concludeert, dat zowel het beleid zelf als de uitvoering daarvan specifiek de Tibetaanse cultuur als doelwit heeft. Dit samen met de al aanwezige risicofactoren voor de ernstige instabiliteit in Tibet maken een sterker antwoord van de internationale gemeenschap noodzakelijk.

Het rapport, getiteld ’60 jaar Chinees Wanbestuur: Argumenten voor Culturele Genocide in Tibet’, wordt op 25 april gepubliceerd, de verjaardag van Gedhun Choekyi Nyima. Gedhun Choekyi Nyima is de Panchen Lama en daarmee een belangrijk religieus figuur in Tibet. In 1995 is hij gevangen genomen door de Chinese autoriteiten en sindsdien niet meer gezien. April is ook wereldwijd aangewezen als Genocide Prevention Month.

Na het opstellen van het rapport komt ICT tot de volgende bevindingen:

• De Chinese autoriteiten hebben meer dan 60 jaar consistente pogingen gedaan om de authentieke, organische Tibetaanse cultuur te vervangen voor een door de staat goedgekeurde en gecontroleerde versie, die strookt ?met de ideologische, politieke en economische doelstellingen van de Chinese Communistische Partij. Deze pogingen zijn nagestreefd door middel van een opzettelijk beleid, dat is ontworpen om de Tibetaanse cultuur fundamenteel te veranderen op een manier, die haar berooft van haar essentie en haar verandert in iets dat de Chinese autoriteiten kunnen beheersen.

• De Chinese communistische overheersing in Tibet laat een patroon zien van onderdrukking, relatieve liberalisering, krachtige herbevestiging van de culturele identiteit van Tibetanen, en hernieuwde repressie. Dit patroon is geworteld in de toepassing van het beleid dat voorrang geeft aan de belangen van de Chinese partij boven die van het Tibetaanse volk. Dit beleid is op haar beurt gebaseerd op een reeks van ideologische en nationalistische principes, die het denken van de Chinese leiders doordrenkt en vaste grond hebben gevonden op een maatschappelijk niveau.

• Het Chinese beleid en de praktijk van culturele onderdrukking en vernietiging zijn zo systematisch en persistent in Tibet, en de effecten daarvan zijn dermate ernstig, dat zij elementen van culturele genocide bevatten.

• Deze elementen van culturele genocide in combinatie met bepaalde randvoorwaarden, zoals een geschiedenis van de genocide tegen Tibetanen als religieuze groep, ongekende spanningen tussen bevolkingsgroepen en door de overheid gesanctioneerde uitspraken die vooroordelen en tegen Tibetanen gerichte haat uitlokken, zijn algemeen erkende voortekenen van conventionele genocide en moeten in het geval van Tibet de internationale gemeenschap motiveren om robuuste actie te ondernemen.

Tsering Jampa, directeur International Campaign for Tibet Europe, stelt: “We zijn van mening dat het rapport onomstotelijk aantoont dat aspecten van culturele genocide in Tibet plaatsvinden. Om deze reden doen wij een oproep voor krachtigere internationale actie om het cultureel destructieve beleid en de uitvoering daarvan door China een halt toe te roepen. Daarnaast hopen we dat het rapport van waarde zal zijn binnen de internationale discussie rond genocide kwesties, en wij kijken uit naar een constructieve analyse van de in het rapport naar voren gebrachte argumentatie door genocide deskundigen, en om de discussie met volkenrechtsdeskundigen, mensenrechtenactivisten en anderen hierover voort te zetten.”

Het rapport, inclusief aanbevelingen kunt u, via de website van ICT www.savetibet.nl, hier online lezen en ook downloaden. Voor een geprinte versie kunt u contact opnemen met [email protected] (ook via ons contact formulier) of de ICT online webshop bezoeken.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer