5 April 2023

Opinie: Nederland is medeplichtig aan de onderdrukking van Tibetanen

Hier is het opiniestuk van onze Executive Director dat op 5 april 2023 door Trouw werd gepubliceerd:

China misbruikt Nederlandse technologie bij het onderdrukken van Tibetanen, waarschuwt Wangpo Tethong, directeur van de Internationale Campagne voor Tibet. Het kabinet moet dat voorkomen.

De Kamer bevraagt vandaag de regering over haar samenwerking met China, vooral wat betreft technologie, veiligheid en internationale betrekkingen. Hopelijk gebeurt dat kritisch, en hopelijk is ook Nederland zich bewust van China’s status als supermacht en zijn minachting voor internationale rechtsnormen.

Als Tibetaan weet ik wat dat laatste kan betekenen. Sinds de illegale bezetting van Tibet, zestig jaar geleden, past China brute sociale controle toe om Tibetanen te onderdrukken en te siniseren: ‘Chinees te maken’, net als met de Oeigoeren gebeurt. Deze acties vormen een grove schending van de fundamentele mensenrechten en worden meedogenloos uitgevoerd: enkele weken geleden hekelde de VN-Mensenrechtenraad nog het beleid van China om Tibetaanse kinderen in een koloniaal internaatsysteem te dwingen.

Belangen veiligstellen

De Chinese Communistische Partij (CCP) en haar talloze (onder)afdelingen in binnen- en buitenland doen hun uiterste best het internationale recht te herinterpreteren, en de geschiedenis te verdraaien om hun belangen veilig te stellen.

Helaas zijn Europese landen deel gaan uitmaken van deze strategie en er zelfs medeplichtig aan geworden, want China maakt intensief gebruik van Europese technologie om Tibetanen en Oeigoeren te onderdrukken. Nederland heeft bij de Verenigde Naties in Genève actief aandacht gevraagd voor de ernstige mensenrechtenschendingen in Tibet. Dat geeft hoop, maar genoeg is het niet. Het kabinet Rutte moet pleiten voor een gecoördineerd en verbreed EU-sanctieregime als de situatie in Tibet, Oost-Turkestan en de provincie Xinjiang niet verbetert.

Het sleutelwoord daarbij is wederkerigheid. Eis bij de technologische samenwerking met China en het vrije verkeer van Nederlandse onderzoekers waarborgen wat betreft de mensenrechten. Waarom zou de regering niet meer transparantie eisen bij technologische samenwerking in regio’s als Tibet?

 

China heeft een offensief cyberprogramma tegen Nederland gelanceerd

Daar is alle reden toe. Volgens het Cybersecuritybeeld Nederland 2022 heeft China namelijk een ‘offensief cyberprogramma’ tegen Nederland gelanceerd. Weliswaar zijn illegale Chinese politiebureaus in Rotterdam en Amsterdam in 2022 door de Nederlandse autoriteiten gesloten. Maar ze wekken ernstige bezorgdheid. China is kennelijk in staat om de veiligheid van Europa te destabiliseren. Dat zegt veel over de langetermijnintenties van het land in de internationale arena.

Tibetanen zijn bereid hun expertise en ervaringen met de regering te delen. In november 2022 verzochten drie Tibetaanse organisaties in Nederland om een ontmoeting met de minister-president over deze kwestie. Waarom heeft hij hier niet op gereageerd? Het is onvoorstelbaar dat de regering niet begrijpt hoe dit de gevoelens van de in Nederland wonende Tibetanen kwetst.

 

Privégesprekken afluisteren

Als het gaat om het delen van geavanceerde technologie is er een eenvoudige oplossing: het voorzorgsprincipe. Opgelucht vernamen we dat het kabinet chipbedrijf ASML de export van gevoelige technologie naar China heeft verboden. Toch garandeert dit niet dat China de producten van dit bedrijf niet zal gebruiken voor het systematisch verzamelen van DNA-monsters van Tibetanen en het afluisteren van hun privégesprekken.

Het kabinet zou daarom nu concreet moeten voorkomen dat China Nederlandse technologie gaat inzetten voor het schenden van mensenrechten. Terwijl de relatie van Europa met China momenteel zucht onder meerdere crises, van covid tot Oekraïne en Taiwan, is het essentieel dat Nederland één centrale kwestie niet over het hoofd ziet: respect voor internationale principes en normen, en mensenrechten, zoals gedefinieerd in VN-documenten.
Alleen dat kan kleinere naties beschermen tegen de ambities van hun totalitaire buren. Zoals China.

Share this
13 June 2024

US House neemt Tibet Resolve Act aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerdheid het wetsvoorstel aangenomen dat de Chinese regering oproept om zonder ...

12 June 2024

De internationale dag van het kind

De internationale dag van het kind is een jaarlijkse dag gewijd aan kinderen, ter herdenking van de goedkeuring van het ...