16 November 2015

Nancy Pelosi brengt onaangekondigd bezoek aan Tibet


Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden en een uitgesproken aanhanger van de Dalai Lama, bracht deze week een onaangekondigd bezoek aan Lhasa, Tibet, en de Communistische Partij leider in de regio.


Nancy Pelosi, een van de meest krachtige critici van China’s beleid en de mensenrechten situatie in Tibet, leidde een delegatie van Democraten van het Huis van Afgevaardigden tijdens een reis naar China. De delegatie heeft over haar bezoek nog geen uitspraak gedaan of journalisten gesproken, maar vandaag, voorafgaand aan vergaderingen in de Grote Hal van het Volk in Beijing, zei mevrouw Pelosi, dat ze na haar bezoek haar visie over Tibet naar voren gebracht had en hoopte dat “sommige delen van dat gesprek nuttig waren geweest”.


pelosi-tibet.jpg


De officiële krant ‘Tibet Daily’ meldde vandaag, dat ze tijdens haar bezoek aan Lhasa partij chef Chen Quanguo had ontmoet, die haar had gewaarschuwd dat de Amerikaanse regering zich moet “geen activiteiten gericht op het splitsen van China moet ondersteunen” en dat de VS het de Dalai Lama moeten verbieden om de Verenigde Staten te bezoeken.


[1]


Tibet Daily stelde, dat de delegatie “een Tibetaanse tempel, school en een woonhuis hadden bezocht, en openhartige en diepgaande gesprekken hadden gevoerd met de leiders van de TAR [Tibet . Autonome Regio], en mensen uit verschillende etnische groepen, waaronder monniken en nonnen, waardoor de algemene kennis van de delegatie over Tibet was verdiept”.


[2]


Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, zei: “We zijn blij met dit initiatief van de Amerikaanse Congressionele delegatie onder leiding van de Democratische leider Nancy Pelosi. Het bezoek is het bewijs dat mevrouw Pelosi en het Amerikaanse Congres diep bezorgd is over Tibet, en stuurt ook een sterk signaal aan de Chinese autoriteiten, dat toegang tot Tibet van groot belang is voor de Amerikaanse regering, waardoor Tibet weer in de schijnwerpers van internationale diplomatie wordt gezet.”


De Chinese staatsmedia heeft, niet echt verrassend, een geheel eigen draai aan het bezoek gegeven door te beweren, dat mevrouw Pelosi het beleid van de Chinese overheid heeft geprezen.


[3]


Dit is in overeenstemming met de gebruikelijke praktijk van de officiële Chinese nieuws organisaties in het voor propaganda doeleinden selectief of onnauwkeurig citeren van prominente bezoekers.


De Communistische Partij chef, Chen Quanguo, staat bekend om zijn harde lijn aanpak en beschrijft Tibet als de ‘tanden van de storm’ in een ‘strijd om het ideologische territorium’.


[4]


In een in de Chinese staatsmedia op de dag voor Pelosi’s bezoek aan Tibet gepubliceerd commentaar onderstreepte hij de noodzaak van het uitdoven van de innerlijke loyaliteit aan de Dalai Lama onder Tibetaanse ambtenaren en het voorkomen, dat ze in ballingschap onderricht bijwonen.


[5]


Het belang van de ‘anti-separatistische strijd’ met Tibet als de ‘slagveld’ wordt op de hoogste niveau’s in Peking benadrukt.


Onder de Congressionele afgevaardigden tijdens het bezoek aan Tibet was afgevaardigde Jim McGovern (D-MA), die instrumenteel is geweest bij de invoering van niet-partij gebonden wetgeving om het reizen door de Amerikanen in de Tibetaanse gebieden te bevorderen, waar de toegang door de Chinese autoriteiten routinematig wordt geweigerd. Het wetsvoorstel, HR 1112, de Wederkerige Toegang tot Tibet Act van 2015, werd op 26 februari 2015 geïntroduceerd door vertegenwoordigers Jim McGovern (D-MA) en Joseph Pitts (R-PA). Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat als China geen buitenlanders in Tibet toestaat, dan mogen Chinese ambtenaren, die zeggenschap hebben over Tibet. de Verenigde Staten niet bezoeken.


[6]


In juni van dit jaar vestigde Sarah Sewall, Staatssecretaris voor de Civiele Veiligheid, Democratie en Mensenrechten en Amerikaanse Speciale Coördinator voor Tibetaanse Kwesties), de aandacht op het feit dat de afgelopen vier jaar, 35 van de 39 verzoeken van de Amerikaanse ambassade of consulaten de Tibetaanse Autonome Regio te bezoeken werd geweigerd. In een toespraak tijdens een door ICT georganiseerd event tijdens de Mensenrechtenraad van de VN op 15 juni 2015 stelde staatssecretaris Sewall: “Hoewel de Chinese diplomaten en journalisten vrij reizen door de Verenigde Staten, krijgen onze diplomaten en journalisten niet dezelfde toegang tot Tibet.”


[ 7]


pelosi-potala.jpg


Naast afgevaardigde Pelosi namen ook de volksvertegenwoordigers Jim McGovern van Massachusetts, Betty McCollum en Tim Walz van Minnesota, Joyce Beatty van Ohio, en Alan Lowenthal en Ted Lieu van Californië deel aan de reis naar Tibet.

Voetnoten


[1]


Het volledige door ICT uit het Chinees vertaalde citaat van Chen Quanguo is als volgt: “Voor Tibet-gerelateerde kwesties, is het te hopen dat men van Amerikaanse zijde China’s soevereiniteit en territoriale integriteit zal respecteren, geen activiteiten gericht om China op het splitsen zullen ondersteunen, niet zullen toestaan ??dat de 14

de

Dalai Lama opnieuw rondreist [door de VS en elders spreekt over Tibet], en geen enkele vorm van steun zullen verschaffen aan de separatistische activiteiten van de krachten voor ‘Tibetaanse onafhankelijkheid’. De verklaring over het niet toestaan aan de Dalai Lama om “opnieuw rond te reizen” is bedoeld om de vaak door de CCP geuite kritiek over te brengen dat de Dalai Lama de kwestie Tibet ‘internationaliseert’ door zijn internationale reizen en ontmoetingen met leiders in de wereld.


[2]


Tibet Daily, 12 november 2015, in het Chinees (vertaling in de tekst van dit rapport is door ICT):http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2015-11/12/content_656831.htm


[3]


ICT-vertaling van de Chinese van de relevante opmerkingen in de Tibet Daily artikel: “Nancy Pelosi was vol lof over de grote veranderingen in het nieuwe Tibet, en het harde werk van de Chinese overheid voor het bescherming van de vrijheid van godsdienst, het behoud van de traditionele etnische cultuur en de bescherming van de ecologie en milieu, onder andere. Ze zei dat als gevolg van de grote inspanningen van de Chinese overheid, de levensstandaard van de Chinese bevolking, met inbegrip van de Tibetanen, aanzienlijk is verbeterd; mensen over de hele wereld erkennen dit, en u heeft alle reden om u hierop trots te zijn. Nancy Pelosi zei dat ze hoopt dat de twee landen hun uitwisseling en samenwerking kunnen verhogen over kwesties met betrekking tot ecologische en bescherming van het milieu, en dat zij krachtig moeten streven de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken.”


[4]

ICT report,[5]

In het Chinees,

http://csr.mos.gov.cn/content/2015-11/09/content_19075.htm


[6]

ICT-persbericht, 27 februari, 2015,[7]

The volledige toespraak is at:


Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer