26 August 2011

Memorandum 10 december ICT, TSG en Tibetaanse gemeenschap

Geachte Excellentie,

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten heeft de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties dit jaar het thema “Speak Up, Stop Discrimination” uitgeroepen. In het kader daar van presenteren wij dit Memorandum aan uw regering, om onze diepe bezorgdheid te uiten over de ernstige mensenrechtensituatie die door het Tibetaanse volk in de huidige Volksrepubliek China wordt ervaren.

In overweging nemende dat de Grondwet van uw regering verwijst naar mensenrechten, en er een tweejarig nationaal mensenrechtenplan werd ingesteld, en dat China bilaterale mensenrechtendialogen met een aantal landen is aangegaan, geloven wij dat de “volksoorlog” die uw regering gelanceerd heeft om de protesten in maart 2008 in Tibet neer te slaan, wijst op een waarlijk raciaal gemotiveerd beleid ten opzichte van het Tibetaanse volk.

Wij willen Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ter herinnering roepen, die verklaart: ”Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Onder het misleidende beleid van uw regering, waarbij de Tibetaanse aspiraties onderdrukt worden, veroordelen wij China in het bijzonder voor de misdaden die sinds maart 2008 tot de buitengerechtelijke dood van meer dan honderd Tibetanen hebben geleid. Tijdens deze donkere periode werden Tibetanen niet alleen slachtoffer van dood tijdens hechtenis, maar zij werden ook gedreven tot het plegen van zelfmoord, waaronder monniken.

Wij betreuren ten zeerste dat Communistisch China is begonnen met campagnes zoals de “patriottische educatiecampagne” en de “Anti-Dalai Lama-campagne”, die het Tibetaanse volk verder hebben geïntimideerd.

Aangezien China al meer dan zes decennia verantwoordelijk is voor het begaan van uitgebreide en systematische schendingen van de mensenrechten van het Tibetaanse volk, gelijk aan het lijden van Chinese, Manchurische, Mongoolse en Oeigoer-slachtoffers, verzoeken wij uw regering om de politieke wil te hebben om de verplichtingen van de VN-Mensenrechtenverdragen uit te voeren, met inbegrip van de vele aanbevelingen inzake Tibet door het Comité tegen Marteling, het Comité voor de Rechten van het Kind, en het Comité voor de Eliminatie van Rassendiscriminatie.

Wij veroordelen het feit dat sinds de protesten van 2008 op het Tibetaanse Plateau Tibetanen opnieuw slachtoffer zijn van willekeurige detenties, geheime detenties, verdwijningen, marteling, ontzegging van wettelijke rechten en gebrek aan onafhankelijke rechtspraak, zware straffen, inclusief de doodstraf. Dat vindt plaats in een atmosfeer waarin er in toenemende mate hardhandig wordt opgetreden tegen geestelijke leraren, mensenrechtenverdedigers, milieudeskundigen, schrijvers, intellectuelen, kunstenaars en Tibetaanse ondernemers. Zij worden opgepakt en het aantal geïdentificeerde politieke gevangenen is opgelopen tot achthonderd.

Aangemoedigd door de groeiende solidariteit van het Chinese volk voor de rechtvaardige strijd van de zes miljoen Tibetanen en onze gelukswensen uitsprekend aan de heer Liu Xiaobo voor de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2010, roepen wij de Volksrepubliek China op om:

• Alle politieke gevangenen vrij te laten, inclusief Gedhun Choekyi Nyima, de elfde Panchen Lama van Tibet, en de heer Liu Xiaobo;
• De “Regulation on Management Measures for the Reincarnation of Living Buddhas in Tibetan Buddhism” en de “patriottische educatiecampagne” in te trekken;
• De VN Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens in China te ontvangen voor een onderzoeksmissie, met adequate tijd om Tibetaanse gebieden te bezoeken;
• Substantiële onderhandelingen aan te gaan met de Tibetaanse Regering in Ballingschap, gebaseerd op het Memorandum over Ware Autonomie voor het Tibetaanse volk.

International Campaign for Tibet

Tibetaanse gemeenschap Nederland

Tibet Support Groep Nederland

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer