28 augustus 2011

Massa-arrestaties van monniken, zelfmoorden en wanhoop door afgedwongen veroordeling van Dalai Lama

6 mei 2008

In de afgelopen week zijn de massa-arrestaties van monniken doorgegaan en zijn er meer kloosters door gewapende troepen afgegrendeld. Tegelijkertijd leidt een rigoureuze patriottische educatiecampagne tot stijgende onrust op het Tibetaanse plateau.

Het ICT heeft verslagen gekregen van zelfmoord van monniken in verschillende gebieden waar geprotesteerd wordt tegen het harde beleid. De zelfmoorden zijn mogelijk veroorzaakt door de wanhoop die het gevolg is van een klimaat van angst en onzekerheid. Nieuwe foto’s op de ICT-website tonen foto’s van de Dalai Lama en belangrijke religieuze leraren die door troepen of ambtenaren zijn beschadigd, en er zijn verdere rapporten verschenen over ambtenaren of politieagenten die foto’s van de Tibetaanse religieuze leider vertrappen.

Verder nieuws is er over recente protesten op 12 april in gebieden, waaronder Meldrogungkar (Chinees: Mozhu Gongka) in de gemeente Lhasa, waar zich nonnen en burgers voegden bij monniken van het Pangsa-klooster. Ze riepen op om een einde te maken aan de arrestaties en de doodslag. In het Kardze (Chinees: Ganzi) district in de Kardze Tibetaanse Autonome Prefectuur (TAP) in Sichuan, protesteerden op 23 april twee nonnen van begin dertig op de provinciemarkt. Ze verspreidden kleine stukken papier met berichten zoals “Lang leve de Dalai Lama”.

Ook kreeg het ICT nog onbevestigde berichten over een protest op 21 april bij een klooster in Kham, in het Serthar (Chinees: Seda) district, Kardze TAP, waarbij monniken en burgers betrokken zouden zijn en dat door gewapende politie onderdrukt zou zijn. Ook zou er bij het religieuze instituut Larung Gar in hetzelfde district onrust zijn omdat ambtenaren eisen dat de Chinese vlag wordt gehesen.

ICT heeft foto’s ontvangen met verscheurde afbeeldingen van de Dalai Lama en andere religieuze leraren. Ook zijn heiligdommen vernield bij het Kirti-klooster, Ngaba (Chinees: Aba) TAP in de provincie Sichuan. (zie onderaan). Het Kirti-klooster was het middelpunt van een golf van protesten in oostelijk Tibet 16 maart. Burgers en schoolkinderen sloten zich aan bij monniken en riepen op tot een vrij Tibet. Ook werden foto’s van de Dalai lama en de de Tibetaanse vlag getoond. Volgens betrouwbare Tibetaanse bronnen voeren de Chinese autoriteiten nu represailles uit. De bij het klooster aangesloten Taktsang Lhamo Kirti Kloosterschool is gesloten.

Een uit Lhasa gevluchte Tibetaan die anoniem wilde blijven, vertelde ICT: ‘De onrust en het aanhoudende verzet tonen dat de Chinezen met hun harde beleid in Tibet het tegengestelde bereiken van waar ze naar streven – zij hebben Tibetanen op het plateau verenigd in hun loyaliteit aan de Dalai Lama en in hun culturele identiteit. Dit is niet eerder voorgekomen in twee eeuwen Tibetaanse geschiedenis. De vraag is nu hoe de Tibetanen dit op termijn zullen gebruiken en hoe dit politiek uit zal pakken.’

Afgedwongen veroordeling van ‘Dalai-kliek’ leidt tot wanhoop, zelfmoorden, arrestaties

Een reeks van “Culturele Revolutie-achtige politieke campagnes” wordt over geheel Tibet uitgevoerd. ‘Werkteams’ zijn naar monniken- en nonnenkloosters gezonden, en binnen de lekengemeenschap worden bijeenkomsten georganiseerd waar de “Dalai-kliek” veroordeeld wordt.

Rapporten uit diverse kloosters beschrijven arrestaties en het vertrappen en verscheuren van foto’s van de Dalai Lama, zoals in het Shi-Tsang Gatsel-klooster in het Luchu (Chinees: Luqu) district, Kanlho (Chinees: Gannan) TAP in de provincie Gansu. Volgens de Tibetaanse regering in ballingschap overviel gewapende politie het klooster en arresteerde achtentwintig monniken. Het klooster werd in de vroege uren van de volgende ochtend opnieuw overvallen, waarna nog eens vier monniken in hechtenis werden genomen. De Tibetaanse regering in ballingschap meldde dat strijdkrachten ook foto’s van de Dalai Lama bij het Choephel Tashi Chokor-Ling-klooster in de stad Dukhor in het district Chone (Chinees: Zhuoni) in Kanlho TAP vertrapten. Daar werden een aantal monniken gearresteerd.

De nieuwe ‘patriottische educatiecampagne’ die vorige week in Lhasa begon, zal twee maanden duren. Het thema is volgens de officiële krant de Tibet Daily ‘Verzet tegen Separatisme, Bescherming van Stabiliteit, en Bevordering van Ontwikkeling’. Tibetanen moeten in de campagne de Dalai Lama afzweren, met het doel om “de anti-separatistische strijd te verdiepen en in de aanval te gaan tegen plannen van de Dalai-kliek die [het land] verdeelt (Tibet Daily, 21 april). De campagne schijnt specifiek op de burgerbevolking te zijn gericht. Het strenge patriottische onderwijs is namelijk al langer aan de gang in de belangrijkste kloosters in Lhasa.

Een Tibetaanse bron in Lhasa vertelde een contactpersoon: ‘Op scholen en kantoren moeten mensen verhalen schrijven waarin ze kwaad spreken over Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Wanneer zij over de Dalai Lama schrijven mogen zij overigens alleen Dalai schrijven, anders moeten zij opnieuw beginnen. Mijn kind heeft al meer van dergelijke verhalen moeten schrijven.”

De patriottische educatiecampagne is uitgebreid naar diverse districten in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR). Op 18 april schreef de Tibet Daily dat het Sangri District in de Lhoka (Chinees: Shannan) prefectuur een twee maanden durende patriottische educatie zal uitvoeren onder partijleden, kaderleden, gepensioneerden, schoolkinderen, boeren en herders. Ook de gewapende politie en militairen in het district zullen ‘bijgeschoold’ worden. Een Tibetaanse schrijver en commentator zei op een Chineestalige blog: ‘Wij kunnen stellen dat niemand aan de campagne kan ontsnappen. Elke gemeente, ieder district en elke prefectuur zal de politieke campagne uitvoeren. Het zal opnieuw een Culturele Revolutie zijn, die zich over de Tibetaanse gebieden zal uitstrekken en de ziel van de Tibetanen zal raken.’

Een bron die in nauw contact met Tibetanen in Lhasa staat, vertelde aan het ICT dat veel monniken en nonnen uit monniken- en nonnenkloosters in en rond Lhasa zijn weggevoerd, of zij nu hadden gedemonstreerd of niet.

Volgens een verslag van 23 april, van de Tibetaanse regering in ballingschap (www.tibet.net) werden minstens zes monniken van het Nechung-klooster, Lhasa, vastgehouden nadat zij hun onvrede hadden geuit over de patriottische educatiecampagne. Op 19 april stond volgens de overleveringen een monnik op tijdens een patriottische educatieklas. Hij zei dat de monniken deze klassen niet nodig hadden en er niet aan wilden deelnemen. Anderen sloten zich hierbij aan. Volgens een andere bron zijn er slechts een handvol monniken achtergebleven in Nechung, een klein klooster dichtbij het Drepung-klooster in Lhasa, waar normaal rond de zestien monniken wonen. Dezelfde Tibetaanse bron zei, in het Chinees schrijvend op een website: ‘Als Tibetanen spreken over de ruwe onderdrukking in de diverse kloosters, dan zijn zij niet alleen verontwaardigd, maar ook bang. Aangezien alle kloosters gedwongen zijn te sluiten, moeten veel Tibetanen boterlampen offeren voor de in de rotsen van de Chakpori-berg uitgehakte Boeddhabeelden [een heuvel dichtbij het Potala Paleis met beroemde rotsschilderingen van Boeddha ], om te bidden voor monniken en burgers die door de autoriteiten worden onderdrukt.’

In het Nalanda-klooster in het Lhundrub (Chinees: Linzhou) district in de gemeente Lhasa werden op 17 april acht jonge monikken gearresteerd. Nyima Tenzin, een jonge Tibetaanse man uit het dorp Chukha Jang kreeg een boete van 5000 yuan ($463) en werd zo hard geslagen dat hij een gebroken ruggenwervel had. (22 april, Tibetaanse regering in ballingschap).

In het Drango-district (Chinees: Luhuo) in Kardze TAP melden diverse bronnen een ‘handtekeningencampagne’, waarbij van mensen wordt geëist om de Dalai Lama belasteren. Een jonge boer uit het dorp Gephen Li-Khokma werd zo hard geslagen hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Zijn huidige conditie is onbekend. (verslag van de Tibetaanse regering in ballingschap, 25 april).

In veel gebieden zetten Chinese autoriteiten de Tibetaanse lama’s onder druk om de Chinese vlag te hijsen en deel te nemen aan politieke vergaderingen. Zo ook bij het religieuze Laring Gar-instituut in het district Serthar, Kardze TAP, één van de belangrijkste centra voor de studie en praktijk van het Tibetaanse boeddhisme op het plateau. Volgens door ICT ontvangen verslagen is de situatie bij het instituut gespannen, en vreest de lokale bevolking de gevolgen van de druk van de Chinese autoriteiten.

Ook in het district Baiyu (Chinees: Payul), ook in Kardze TAP, heeft de gewapende politie de lokale bevolking gemaand om Chinese vlaggen uit te hangen. ICT weet niet of de lokale bevolking aan deze eis voldaan heeft. Volgens één rapport hebben lokale ambtenaren mensen gezegd dat als zij hun naam niet op een petitie zetten waarin de Dalai Lama wordt veroordeeld, het hen niet zal worden toegestaan om de yartsu gunbu (een schimmel die op rupsen groeit) te oogsten. Yartsa gunbu wordt gebruikt in de traditionele Tibetaanse en Chinese geneeskunde en  is een belangrijke bron van inkomsten voor veel Tibetanen.

Tibetanen in Meldrogungkar roepen op tot een einde aan de detenties en doodslag; zelfmoorden in antwoord op hardhandig optreden

Een non van ongeveer dertig jaar oud, uit het Cholung-klooster, raakte zo getraumatiseerd door het zien van een afranseling door gewapende politie dat zij zelfmoord pleegde. Het drama vond volgens betrouwbare Tibetaanse bronnen op 12 april plaats na een demonstratie in de plaats Tashigang, Meldrogungkar in de gemeente Lhasa.

Volgens de bronnen werden tijdens protesten van Tibetaanse monniken van het Pangsa-klooster, waarbij andere monniken, nonnen en lokale mensen zich aansloten, slogans geroepen die opriepen tot een einde van de willekeurige detenties en het doden van Tibetaanse demonstranten. Ook werd opgeroepen tot de vrijlating van alle politieke gevangenen. Ze demonstreerden ook tegen de eis om de Dalai Lama af te moeten zweren. Gewapende politie maakte gebruik van brute kracht om de demonstratie de kop in te drukken. Volgens een bron probeerden ze ledematen van Tibetanen te breken door hen te slaan met de uiteinden van hun geweren. Ongeveer zestig Tibetanen werden gearresteerd. Volgens recentere rapporten grendelt de politie alle kloosters in het gebied van de Meldrogungkar-vallei af.

Twee nonnen, die een protest uitvoerden in Kardze TAP in Sichuan, zijn geïdentificeerd door de Tibetaanse Dienst van Radio Free Asia als Bumo Lhaga, 32, en Sonam Dekyi, 30, van het Drakar-klooster in Kardze (RFA, 27 april 2008). RFA meldde dat een bron zei dat op 23 april, om ongeveer 1 uur ‘s middags, nonnen handgeschreven flyers uideelden waarin werd opgeroepen tot de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet en waarin gezegd werd dat Tibet onafhankelijk is. Veiligheidspolitie begon de flyers te verzamelen. De bron zei: ‘Later riepen de slogans waarbij ze opriepen tot de terugkeer van de Dalai Lama en vroegen om vrijheid voor de Tibetanen. Zij werden snel opgepakt en weggevoerd in een politievoertuig. Zelfs terwijl zij werden weggevoerd, bleven zij schreeuwen.’ RFA citeerde de moeder van één van de nonnen: ‘Mijn dochter, Sonam Dekyi, vervulde haar doel in het leven. Zij nam haar eigen besluit om te protesteren, ze kende het risico en het gevaar. Ik ben helemaal niet ongerust. Als zij de Chinese marteling niet overleeft, heb ik geen spijt… Zoals Zijne Heiligheid wenst, protesteerde zij vreedzaam.”

Een blinde monnik van het Kirti-klooster die Tusong genoemd wordt, en die afkomstig is van een dorp uit het nabijgelegen district Ngaba, Sichuan, pleegde 16 april op 29-jarige leeftijd zelfmoord. Volgens één rapport vertelde hij zijn familie dat ‘zelfs ik, een blinde persoon, het niet kan aanzien.’

Ambtenaren in hetzelfde district, Ngaba, moeten nu leiding geven aan het afzweren van de Dalai Lama. En volgens één rapport zullen deze activiteiten voor propagandadoeleinden worden gefilmd. Volgens de Tibetaanse regering in ballingschap zijn veel monniken en burgers uit het Ngaba-gebied gearresteerd naar detentiecentra of gevangenissen in Chengdu gebracht.

Represailles in Kirti gaan door: sluiting van school

Volgend op de protesten van 16 maart, sloot de lokale regering de Taktsang Lhamo Kirti Kloosterschool, die is aangesloten bij het Kirti-klooster in het district Dzoege (Chinees: Zoige) in Ngaba TAP. Het Tibetan Center for Human Rights and Democracy uit Dharamsala rapporteerde dat de school op 8 april 2008 werd gesloten (TCHRD, 17 april 2008). Het is een antwoord op het feit dat studenten van deze school aan het protest deelnamen. De leraren zijn vertrokken om in andere dorpen werk te zoeken. De studenten zijn naar huis gestuurd. Volgens één verslag werden sommige kinderen geslagen. Op 24 maart melde het Chinese officiële nieuwsagentschap Xinhua dat op de meeste scholen in het Ngaba-district de klassen waren hervat en dat het ‘normale leven was teruggekeerd na rellen eerder deze maand.’

De school die in 1986 werd opgericht door Dzoge Akhu Nymia om jonge monniken en kinderen uit het omringende gebied in de Tibetaanse taal te onderwijzen, bood onderdak aan ongeveer 500 studenten. In 1993 werd de school onder de zorg van het Kirti-klooster geplaatst, waar de abt, Alag Lungsang Nangwa Rinpoche, toezicht hield op de voltooiing van de school in 1996. De lokale regering nam in 1998 officieel het beheer van de school over. Het Kirti-klooster was het centrum van een golf van protesten in oostelijk Tibet toen burgers zich bij de monniken aangesloten en opriepen tot een vrij Tibet op 16 maart, en foto’s van de Dalai Lama en Tibetaanse vlaggen toonden. Verbannen Tibetanen en andere bronnen meldden verscheidene honderden arrestaties in en rond het Kirti-klooster. Minstens acht Tibetanen werden gedood nadat de politie het vuur opende op de demonstranten. Foto’ van de lichamen werden online gepubliceerd (www.freetibet.org en andere organisaties). Xinhua gaf op 20 maart tegenstrijdige verklaringen uit, waarbij eerst gezegd werd dat vier demonstranten dood waren geschoten in Ngaba TAP in de provincie Sichuan, maar daarna werd gerapporteerd dat vier ‘oproerkraaiers’ gewond waren. Onder de slachtoffers bevonden zich Lobsang Tashi, een monnik uit het dorp Thawo, en Tsezen, een burger uit het dorp Thachung.

Burgers proberen monniken te beschermen tijdens hardhandig optreden

In veel gebieden in Tibet hebben burgers, uit alle lagen van de bevolking, zich in de afgelopen weken aangesloten bij de protesten tegen het Chinese beleid. Nadat op 4 april gewapende troepen arriveerden, verzamelden Tibetanen zich om een ‘menselijke barricade’ op te richten om hun lokale klooster, het Dring Sumdo-klooster in het Dzoge-district in Ngaba, hetzelfde district als waar het Kirti-klooster staat. De Tibetaanse dorpsbewoners vertrokken pas toen duidelijk werd dat er geen monnik zou worden gearresteerd. (Tibetaanse regering in ballingschap, 23 april).

Op de eerste dag van de huidige golf van protesten in Tibet, de meest significante opstand in vijf decennia, vormden lokale Tibetanen in Lhasa een “sterke, stille, vreedzame cirkel rond de politie” nadat een groep monniken van het Sera-klooster buiten de Jokhang-tempel op 10 maart slogans riepen. Toeristen die hun verslag op een blog plaatsten, zeiden dat “honderden” Tibetanen een cirkel rond de politie hadden gevormd, maar dat de politie om versterking vroeg en alle monniken werden gearresteerd (ICT- rapport en foto’s).

Nieuw verzet en arrestaties in Rebgong

Het Rongwu-klooster in het district Rebgong (Chinees: Tongren), Tsolho (Chinees: Huangnan) TAP, Qinghai, is gesloten. De verblijfplaats van monniken die na het protest op 17 april worden vastgehouden, is onbekend. Gewapende politie overviel het klooster en nam foto’s van de Dalai Lama in beslag. Dit gebeurde nadat de monniken hadden geprotesteerd en opgeroepen tot de vrijlating van andere monniken, die worden vastgehouden sinds eerdere verzetsincidenten in het gebied, in februari en maart. Ooggetuigen melden dat monniken van het klooster met hun handen op de rugvastgebonden werden op vrachtwagens werden geladen. Twee dagen later werd een aantal monniken vrijgelaten, nadat ze in voorarrest aan zware afranseling hadden gekregen.

Het vroegere hoofd van het Rongwu-klooster, Alak (een eervolle titel, die ‘lama” betekent) Khaso, een geëerbiedigde lokale persoon, is gewond geraakt toen hij op 17 april probeerde te bemiddelen tussen de monniken en de plaatselijke autoriteiten te bemiddelen. Bronnen meldden dat Alak Khaso na hardhandig optreden van de politie met een bloedend hoofd naar het ziekenhuis in Lanzhou, Gansu of in Xining, Qinghai is gebracht. Zijn huidige verblijfplaats en conditie zijn niet bekend. Één betrouwbare Tibetaanse bron zei dat de Tibetaanse vrouwen en een bejaarde man die toesnelden om de lama te helpen, ook werden aangehouden. Dezelfde Tibetaanse bron zei: ‘Hun handen werden met metaaldraad vastgebonden. De politie arresteerde ongeveer 100 mensen, die in vier militaire vrachtwagens werden afgevoerd.’

Het recente hardhandige optreden volgt op een protest op 21 februari toen de autoriteiten met traangas de jaarlijkse Monlam-ceremonie onderbraken bij een lokaal klooster in Rebgong. Radio Free Asia meldde dat ongeveer tweehonderd demonstranten, hoofdzakelijk monniken, gearresteerd werden. De meeste daarvan zijn waarschijnlijk vrijgelaten, maar velen hebben verwondingen opgelopen.

(Zie www.rfa.org).

Volgens één bron demonstreerden demonstranten de volgende dag bij de districtszetel, terwijl zij van de lokale regering eisten dat de monniken en burgers die gearresteerd waren, vrijgelaten zouden worden. Drie monniken en een bejaarde man liepen daarbij ernstige verwondingen na hard te zijn geslagen door de politie.

In Rebgong is de politie sinds de februari-protesten alom aanwezig. Politiemanschappen zijn vanuit nabijgelegen gebieden, waaronder Xining, naar Rebgong overgebracht. Op een lokaal hotel hing volgens een bron een spandoek waar op te lezen stond: ‘Speciale Politie van Zhengzhou, welkom in ons hotel.’.

Ondanks deze repressieve sfeer brandden de monniken van Rongwu op 17 maart wierook en riepen zij slogans voor steun aan de Dalai Lama en Tibetaanse vrijheid. Zij verzochten de autoriteiten om de Dalai Lama terug te laten keren naar Tibet, en de ‘Panchen Lama en zijn ouders aan het Tibetaanse volk terug te geven.’ Gendun Choekyi Nyima, die door de Dalai Lama als de 11de Panchen Lama wordt gezien, wordt sinds 1995 op een onbekende plaats in Chinese bewaring gehouden. De monniken werden door bewapende politie verhinderd verder te protesteren. (ICT-rapport).

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer