28 August 2011

Losar, Tibetaans Nieuwjaar: dit jaar anders

25 februari 2009

Morgen, woensdag 25 februari, begint Losar, het Tibetaanse Nieuwjaar.

De viering zal dit jaar heel anders zijn dan in andere jaren.

Onlangs zette een Tibetaanse blogger de volgende tekst op een Chineestalige, Tibetaanse website:

“Losar 2009 zou sowieso vreemd worden, omdat zoveel mensen zijn gedood. In mijn familie zal mijn vader nooit terug kunnen komen en is mijn moeder zichtbaar ouder geworden. Ooms en broers zijn gevangen genomen; van sommigen van hen weten we nog steeds niet of ze nog in leven zijn. Gisteravond nog werd bij onze buren de oudste broer van de familie meegenomen. (…)

Ik ga zelf geen nieuwjaar vieren, omdat degenen die nu dood zijn mijn landgenoten waren en ik verscheidene van de overledenen kende; zij werden doodgeschoten. Sinds maart vorig jaar heb ik niet naar huis durven bellen, omdat ik mijn familie niet in moeilijkheden wil brengen. Ik weet dus niet hoe het met hen gaat. Ik heb niks over ze gehoord en hoop dus maar dat het goed met ze gaat.”

De Tibetaanse schrijfster Woeser schreef een blog met de titel “Laten wij offergaven doen met boterlampen en kaarsen branden om de zielen van de overledenen te gedenken.”

“… Laten wij offergaven doen met boterlampen ter nagedachtenis aan de doden, van wie wij nog steeds het precieze aantal niet weten, in de hoeken waar de beveiligingscamera’s niet kunnen komen. En laten diegenen onder ons die in verre buitenlanden wonen en geen boterlampen hebben om te offeren, kaarsen aansteken voor de overledenen van wie wij nog steeds het precieze aantal niet weten.”

ICT zal haar steun betuigen aan haar Tibetaanse vrienden in Tibet en daarbuiten door deel te nemen aan een stille herdenking van de doden en vermisten. Een herdenking voor al die mensen die zoveel geleden hebben en die zoveel hebben moeten opofferen, terwijl ze alleen maar opkwamen voor het in waardigheid en vrijheid voortbestaan van hun culturele erfgoed.

ICT roept eenieder op om morgen, woensdag 25 februari, een moment stilte in acht te nemen of het nu is om te bidden, te mediteren of gewoon even stil te zijn en om een kaars te branden als blijk van steun voor de kwestie die ons verbindt met zes miljoen Tibetanen en talloze mensen van andere nationaliteiten in de gehele wereld.

Dank u voor uw steun aan Tibet.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer