24 August 2016

Leden van het Congres dringen bij president Obama aan om nieuwe, creatieve strategieën te formuleren om een zinvolle dialoog op gang te brengen en de rechten van Tibetanen te beschermen

Tashi Gyaltsen ballon De Dalai Lama begroet Congreslid Jim McGovern tijdens een bezoek aan Washington, DC.

Tweeënzeventig Congres leden in de Verenigde Staten hebben bij president Barack Obama aangedrongen om gedurende de resterende maanden van zijn presidentschap “nieuwe, creatieve strategieën te formuleren om een zinvolle dialoog op gang te brengen, rechten van Tibetanen te beschermen, en hun unieke culturele, religieuze en taalkundige identiteit te behouden”. 

Deze oproep werd opgenomen in een door Congreslid Jim McGovern geïnitieerde brief. De brief dringt hij er bij de regering op aan om proactieve stappen te ondernemen om de Dalai Lama en Tibet ondersteunen. Hieronder volgt de persverklaring en de tekst van de brief, samen met de namen van de leden van het Congres, die de brief ondertekend hebben.McGovern gaat 72 wetgevers voor in oproep aan President Obama om Tibet een prioriteit te maken in laatste maanden van zijn presidentschap 


Persbericht, 18 augustus 2016 

WASHINGTON , DC – Deze week leidde Congreslid Jim McGovern (D-MA) een groep van 72 House wetgevers in een oproep aan president Obama om Tibet een prioriteit te maken tijdens zijn laatste maanden in functie. Congreslid McGovern is een belangrijke stem geweest binnen het Congres om de Verenigde Staten te bewegen om meer te doen om hervormingen op gang te brengen, die de mensenrechten in Tibet zullen versterken. 

In november 2015 nam Congreslid McGovern deel aan een reis van Democratische leider Nancy Pelosi en andere wetgevers naar China en Tibet om de Chinese leiders aan te sporen hervormingen door te voeren en de vrijheid en autonomie van het Tibetaanse volk te verbeteren. 

“We schrijven om u te verzoeken uw inspanningen ter ondersteuning van het Tibetaanse volk tijdens uw resterende maanden in functie te verdubbelen. Wij vinden het uiterst belangrijk om verder te gaan en woorden om te zetten in daden”, schreven McGovern en andere wetgevers in het Huis van Afgevaardigden in de brief aan president Obama. 
“Het Tibetaanse volk ziet de Verenigde Staten als hun vriend. Het is tijd om dat u die vriendschap met de nieuwe, creatieve strategieën invulling geeft door een zinvolle dialoog te bevorderen, rechten van Tibetanen te beschermen, en hun unieke culturele, religieuze en taalkundige identiteit te behouden”. 
In de brief aan president Obama riepen Congreslid McGovern en de wetgevers van het Huis van Afgevaardigden op dat: 
  • Amerikaanse overheidsambtenaren de Dalai Lama uitnodigen voor elk evenement, bij elke gelegenheid, waar zijn kennis en decennia van bezinning nuttig kunnen zijn voor de aanpak van problemen in de wereld. 
  • Amerikaanse regeringsfunctionarissen de betrokkenheid van de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers in het mondiale debat over klimaatverandering vergemakkelijken en de mogelijke gevolgen daarvan met het oog op Tibet’s kwetsbare milieu, de snelle opwarming, en de van kritiek belang zijnde zoet water reserves.
  • Een Amerikaanse consulaat in Lhasa, Tibet, wordt ingericht om de VS te helpen om de belemmeringen voor het vrije verkeer van personen te observeren en aan te pakken, die zowel Tibetanen in China beïnvloeden, alsmede burgers van de VS, waaronder de Tibetaanse Amerikanen, die proberen naar de Tibetaanse gebieden van China te reizen. 
De Amerikaanse regering ondersteunt publiekelijk het recht van de Dalai Lama om terug te keren naar Tibet 


President Obama dient publiekelijk en regelmatig op te roepen voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle Tibetaanse politieke gevangenen, die worden vastgehouden door de Volksrepubliek China en van wie de gevallen zijn gedocumenteerd door de Congressional-Executive Commission voor China. 

Handhaving van de normen van wederkerigheid dienen ervoor te zorgen dat de hoge Chinese functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor het beperken van de toegang van de Amerikaanse functionarissen, journalisten, Tibetaans-Amerikanen en andere burgers aan de Tibetaanse gebieden in China, zelf in hun reizen worden beperkt, wanneer ze in de Verenigde Staten zijn. 

De volgende congresleden steunden congreslid McGovern in de brief aan president Obama: Congreslid Eliot Engel (D-NY), vooraanstaand lid van de commissie voor buitenlandse zaken van het Huis , Nita Lowey (D-NY), vooraanstaand lid van het Budgetaire Commissie van het huis, evenals vertegenwoordigers Betty McCollum (D-MN), Alan Lowenthal (D-CA), Ted Lieu (D-CA), Joyce Beatty (D-OH ), Tim Walz (D-MN), Jim McDermott (D-WA), Michael Capuano (D-MA), Eleanor Holmes Norton (DD.C.), Zoe Lofgren (D-CA), Bill Pascrell, Jr. ( D-NJ), Richard Neal (D-MA), Joe Courtney (D-CT), David Cicilline (D-RI), Peter Welch (D-VT), Mike Thompson (D-CA), Loretta Sanchez (D- CA), Barbara Lee (D-CA), Lloyd Doggett (D-TX), Steve Cohen (D-TN), Dan Kildee (D-MI), Marcy Kaptur (D-OH), John Garamendi (D-CA) , Doris Matsui (D-CA), Jared Polis (D-CO), William Keating (D-MA), Jose Serrano (D-NY), Nydia Velazquex (D-NY), Rosa DeLauro (D-CT), Louise Slaughter (D-NY), Chris Van Hollen (D-MD), Tim Ryan (D-OH), Luis Gutierrez (D-IL), Gerald Connolly (D-VA), Matt Cartwright (D-PA), Gene Green (D-TX), jan Schakowsky (D-IL), Pedro Pierluisi (DP.R.), Mark Takano (D-CA), Mark Pocan (D-WI), Michael Honda (D-CA), Steve Israël ( D-NY), Andre Carson (D-IN), Peter DeFazio (D-OR), Sam Farr (D-CA), Donna Edwards (D-MD), Niki Tsongas (D-MA), John Yarmuth (D- KY), John Lewis (D-GA), Anna Eshoo (D-CA), Mark Desaulnier (CA), Jerry McNerney (CA), Charles Rangel (D-NY), Joseph Kennedy III (D-MA), Danny Davis (D-IL), Donald Beyer (D-VA), Bobby Rush (D-IL), Carolyn Maloney (D-NY), Keith Ellison (D-MN), John Larson (D-CT), Stephen Lynch (D -MA), Sander Levin (D-MI), Raul Grijalva (D-AZ), Albio Sires (D-NJ), Ann Kuster (D-NH), Jim Langevin (D-RI), Maxine Waters (D-CA .), Joe Crowley (D-NY), Jerrold Nadler (D-NY), en Juan Vargas (D-CA).
De volledige tekst van de brief is hieronder weergegeven:


17 augustus 2016

Excellentie Barack Obama 
President van de Verenigde Staten van Amerika 
Het Witte Huis 
1600 Pennsylvania Avenue, 
NW Washington, DC 20500
Geachte president Obama, 
In juni bracht Zijne Heiligheid de Dalai Lama een bezoek aan Washington. Voorafgaand aan zijn ontmoeting met u, kwam hij naar Capitol Hill, waar hij sprak over zijn oprechte vriendschap met leden van het Congres, de Verenigde Staten bedankte voor haar decennia lange standvastige steun aan Tibet, en Amerika omschreef als de leidende natie in de vrije wereld. Het was een eer en een genoegen om in zijn aanwezigheid te zijn, maar zijn bezoek was ook een herinnering aan hoe weinig vooruitgang is geboekt bij de aanpak van de grieven van het Tibetaanse volk. Het is om deze reden dat we u schrijven met het verzoek uw inspanningen ter ondersteuning van het Tibetaanse volk tijdens uw resterende maanden in functie te verdubbelen. 
Sinds de jaren ‘80 heeft het Congres zich vaak uitgesproken voor het Tibetaanse volk. Het doel van de wet Tibetaans Beleid van 2002 (TPA), de belangrijkste wetgeving, die richting geeft aan het Amerikaanse Tibet beleid, is om “de aspiraties van het Tibetaanse volk te ondersteunen en hun eigen identiteit te beschermen” door middel van inhoudelijke dialoog tussen de regering van de Volksrepubliek China (PRC) en de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers. De speciale door de TPA in het leven geroepen coördinator voor Tibetaanse kwesties dient “op krachtige wijze het beleid te bevorderen en te streven naar de bescherming van de specifieke religieuze, culturele, taalkundige en nationale identiteit van Tibet”, en aan te dringen op “een betere naleving van de mensenrechten”. 
Vorige zomer nam het Congres Resolutie 337 van het Huis aan, waarin zij de Dalai Lama 80ste verjaardag erkende, het beleidskader van de TPA herbevestigde, en de Amerikaanse regering opriep om haar inspanningen te verdubbelen om de sinds 2010 tot stilstand gekomen inhoudelijke dialoog met China te bevorderen en zich te verzetten tegen inmenging van de PRC in het reïncarnatie proces. 
Het volgende jaarverslag het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Congres over Tibet onderhandelingen in het kader van het TPA komt binnenkort uit. Maar helaas kunnen we al anticiperen op de inhoud: Vergaderingen en gesprekken zullen zijn gehouden, waaronder uw ontmoeting met de Dalai Lama in juni, publieke en private verklaringen op hoog niveau zullen zijn afgelegd, en er kan nota genomen worden van rapporten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de situatie van de mensenrechten in Tibetaanse gebieden van China documenteren. Maar uiteindelijk zal de dialoog niet zijn hervat en zullen geen concrete resultaten zijn geboekt. 
Wij begrijpen dat het de regering van de Volksrepubliek China en niet die van de Verenigde Staten, het belangrijkste obstakel vormt om vooruit te komen in het wegnemen van de grieven van de Tibetaanse volk. Maar nu de Dalai Lama zijn 81ste verjaardag viert, groeit onze bezorgdheid over de toekomst. 
Tijdens zijn ontmoetingen in het Congress herinnerde Zijne Heiligheid aan de Tibetaanse toewijding voor geweldloosheid en herhaalde dat zijn volk autonomie nastreeft binnen China, geen onafhankelijkheid. Hij benadrukte dat de filosofie achter het Tibetaans boeddhisme China en de wereld veel te bieden heeft en sprak uitvoerig over het mondiale milieubelang van het Tibetaanse plateau. Hij contrasteerde de democratische praktijken van het Tibetaanse volk met de Chinese oorlogstijd mentaliteit en de enorme corruptie die China’s bestuurlijke aanpak hebben besmet. Wij zijn van mening dat zijn woorden nieuwe mogelijkheden suggereren, die binnen het kader van het TPA zouden kunnen worden nagestreefd. 
Ten eerste moet de Amerikaanse regering de Dalai Lama uit te nodigen voor elk evenement, bij elke gelegenheid, waar zijn kennis en decennia lange verdieping nuttig is voor het aanpakken van de wereldproblemen. De Dalai Lama is een spirituele en filosofische wereldleider, die goed is gepositioneerd om bij te dragen aan het mondiale debat over religieuze tolerantie en het tegengaan van gewelddadig extremisme, over de conceptuele fundamenten en het inzetten geweldloosheid, en over het bouwen van vrede in door oorlog verscheurde landen, naast andere onderwerpen. Tibetaanse boeddhisten moeten worden opgenomen in door de VS gesteunde initiatieven om intercultureel begrip en tolerantie te bevorderen. 
Ten tweede moet de Amerikaanse regering de betrokkenheid van de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers in het mondiale debat over klimaatverandering en de mogelijke gevolgen daarvan vergemakkelijken. Klimaatverandering, een van de weinige onderwerpen waarover de VS en China raakvlakken hebben gevonden, is van groot belang voor Tibet, gezien het kwetsbare milieu, snelle opwarming, en de kritieke voorraden aan zoet water. Van haar kant, hebben de Chinese leiders op het hoogste niveau de omvang van de ecologische crisis erkend, waarmee zij te maken heeft. Het behoud van het Tibetaanse plateau is zeker een gedeeld belang, een die alleen kan worden bereikt met de volledige participatie van het Tibetaanse volk binnen en buiten China. 
Ten derde, de transnationale democratische ervaring van het Centraal Tibet Administration (CTA) zou moeten worden benadrukt in de Amerikaanse overheidsinitiatieven ter bevordering van democratisch bestuur. De CTA’s recente verkiezingen, waarin Dr. Lobsang Sangay werd herkozen als Kalön Tripa en de 45-leden omvattende Vergadering van Afgevaardigden van het Tibetaanse volk werden gekozen, wer over een periode van enkele maanden gehouden in meer dan 30 landen met deelname van tienduizenden mensen. Dit verkiezingsproces staat in schril contrast met China’s autoritaire praktijken en biedt een interessant, innovatief model in een steeds meer geglobaliseerde wereld. 
Mijnheer de President, wij zijn blij met uw uitingen van steun voor het behoud van Tibet’s unieke religieuze, culturele en taalkundige tradities, en de gelijke bescherming van de mensenrechten van Tibetanen in China, en de erkenning van de inspanningen van de Dalai Lama om het bewustzijn over het belang van beperking van opwarming van de aarde te vergroten, waaronder de bescherming van de Himalaya-gletsjers en het milieu op het Tibetaanse plateau. Maar wij zijn van mening dat het uiterst belangrijk is om verder te gaan dan woorden alleen. 
Initiatieven zoals die we hebben omschreven, die het belang van de Tibetaanse ervaring voor de wereldpolitiek onderstrepen, moeten vernieuwde en robuustere inspanningen complementeren teneinde de TPA volledig uit te voeren. In dit verband adviseren wij uw regering zich gedurende de resterende maanden van uw ambtstermijn te concentreren op de oprichting van een consulaat in Lhasa. Een dergelijke presentie is van cruciaal belang voor het observeren en het aanpakken van de belemmeringen voor het vrije verkeer van personen, die invloed hebben op zowel Tibetanen in China, als burgers van de VS, met inbegrip van Tibetaanse Amerikanen, die proberen om te reizen naar de Tibetaanse gebieden van China. 
Zoals u ongetwijfeld weet, hoewel de VS overheid journalisten en andere burgers van de Volksrepubliek China vrij laat reizen binnen de Verenigde Staten, beperkt de Chinese overheid Amerikaanse functionarissen, journalisten, Tibetaanse Amerikanen en andere burgers in de toegang tot de Tibetaanse gebieden van het land. Wetgeving, die op dit moment in behandeling is in het Congres, zou dit probleem aan te pakken door die hoge Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor dit beleid, niet in aanmerking te laten komen voor een visum om de Verenigde Staten binnen te gaan, onder het uitgangspunt dat wederkerigheid de basis vormt van diplomatieke betrekkingen tussen landen. In afwachting van behandeling van een dergelijke wetgeving, staat niets uw administratie in de weg om de tenuitvoerlegging van een beleid van wederkerigheid, of Chinese toegang tot het grondgebied van de Verenigde Staten te koppelen aan de opening van een consulaire aanwezigheid in Lhasa. 
Bovendien moet de Amerikaanse regering in het openbaar het recht van de Dalai ondersteunen Lama terug te keren naar Tibet. In overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waar China mee ingestemd heeft, heeft iedereen het recht om zijn eigen land te verlaten en weer terug te keren. 
Ten slotte doen wij een dringend beroep op u om in het openbaar en regelmatig een oproep te doen voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle Tibetaanse politieke gevangenen, die nu vastgehouden worden in de Volksrepubliek China, welke gevallen zijn gedocumenteerd door de Congressional-Executive Commissie over China. 
Mijnheer de Preseident, het Tibetaanse volk beschouwt de Verenigde Staten als hun vriend. Het is tijd om dat de vriendschap met de nieuwe, creatieve strategieën te steunen en een zinvolle dialoog te bevorderen, Tibetaanse rechten te beschermen, en hun unieke culturele, religieuze en taalkundige identiteit veilig te stellen. Wij verzoeken u uw leiderschap uit te oefenen op dit gebied. 
Met vriendelijke groet,

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer