23 mei 2014

Kandidaten voor het Europees Parlement op de bres voor Tibet

Brussel – De door International Campaign for Tibet (ICT) gelanceerde campagne “2014 voor Tibet” heeft steun gekregen van 73 kandidaten voor het Europees Parlement (EP). 41 terugkerende leden van het Europees Parlement (EP) en 32 voor het eerst kandidaat staande leden hebben beloofd tijdens hun komende mandaat voor de rechten en vrijheden van het Tibetaanse volk op te komen.

ICT-EU Policy Director Vincent Metten benadrukt dat ondertekening van “2014 voor Tibet” een krachtige toezegging is en een duidelijke indicatie is, dat de volgende EP de aandacht zal blijven vestigen op aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Tibet en de kwestie onder de aandacht van de Chinese autoriteiten zal blijven houden.”

“ICT is erg blij met een dergelijk groot aantal zittende EP-leden en kandidaten, die hun bezorgdheid uiten over de situatie in Tibet en toezeggen om binnen de grenzen van hun mandaat actie te ondernemen”, zegt Vincent Metten. De ondertekenaars van deze belofte zetten hun steun aan de Tibet Intergroup in het Europees Parlement voort. “Als gevolg van de verschillende inspanningen van de Tibet Intergroup, is het Europees Parlement uitgegroeid tot het belangrijkste draagvlak voor Tibet binnen de Europese Unie”, gaf hij aan.

Er waren ondertekenaars uit 16 EU-lidstaten en uit alle fracties in het Europees Parlement. Meer dan de helft van de ondertekenaars van de “2014 voor Tibet” zijn aangesloten bij de Greens/EFA-Fractie in het Europees Parlement, onder hen alle zich opnieuw verkiesbaar stellende Écologie Europe EP-leden uit Frankrijk. “We kunnen de manier waarop de Tibetanen vandaag worden behandeld niet accepteren. De EU heeft een belangrijke rol te spelen in de krachtige verdediging van de rechten van het Tibetaanse volk”, zo gaven zij aan in hun gezamenlijke verklaring.

Bij zijn toelichting op deze belofte, zei de huidige voorzitter van de Tibet Intergroup, Thomas Mann, van de Europese Volkspartij: “De wijze hoe wij omgaan met de Tibetaanse kwestie, houdt de EU een spiegel voor, en vertelt de wereld hoe serieus wij zijn over onze eigen waarden.”

Een lijst van de leden en kandidaten, die de toezegging hebben ondertekend, is beschikbaar op de campagne website. Na de Europese verkiezingen blijft ICT de nieuw gekozen leden benaderen met als doel het verzamelen van meer handtekeningen voor deze belofte en het vergroten van de steun aan Tibet in het EP.

Contact:

Joel Hirv
Campaign Coordinator
International Campaign for Tibet
15, rue de la Linière / 1060 Brussel / België
P: +32 (0) 2 609 44 12
www.2014fortibet.eu
[email protected]

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer