23 April 2012

Kamerlid Harry van Bommel steunt Wereld Parlementaire Conventie over Tibet

Beste collega-parlementariërs,

Helaas kan ik niet aanwezig zijn bij de 6th World Parliamentarians’ Convention on Tibet, dat van 27 tot en met 29 april in Ottawa, Canada wordt gehouden. Door middel van deze brief wil ik echter mijn steun betuigen aan de conventie en aan de vredelievende strijd van de Tibetanen voor een menswaardig bestaan.

De SP brengt de Tibetaanse kwestie geregeld aan de orde in de Tweede Kamer. Begin deze week heb ik, tijdens het debat over het mensenrechtenbeleid, bij de Nederlandse regering aangedrongen op een sterkere nadruk op de mensenrechten in het beleid richting China. Wat de SP betreft heeft de Nederlandse regering te veel oog voor de economische relatie met China en worden mensenrechtenkwesties hieraan ondergeschikt gemaakt.

Eerder, in maart dit jaar, stelde de SP kritische vragen over het niet uitreiken van de Prins Claus prijs. De Tibetaanse blogger Tsering Woeser kon deze prijs niet ontvangen omdat zij van China huisarrest kreeg. De SP heeft toen de minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal opgeroepen zich ervoor in te zetten dat China het huisarrest stopt.

In januari dit jaar riep ik de minister op het nieuw opgelaaide geweld in de Tibetaanse stad Draggo krachtig te veroordelen. De SP heeft toen onder ander de zorg geuit over de Chinese praktijk om monniken die zichzelf uit protest in brand steken als ‘terroristen’ te bestempelen.

De SP heeft in het verleden steevast de Tibetaanse kwestie in het Nederlandse parlement aan de orde gesteld. In de toekomst zal de SP dit zeker blijven doen. Tenslotte spreek ik de wens uit dat de 6th World Parliamentarians’ Convention on Tibet, die ik zonder meer ondersteun, een groot succes wordt.

Met vriendelijke groet,

Harry van Bommel

19 april 2012

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer