2 August 2016

Kalachakra met Chinese eigenschappen: Door China benoemde Panchen Lama geeft onderricht, terwijl autoriteiten doorgaan met onderdrukken godsdienstvrijheid


Shigatse Kalachakra


Tibetaanse boeddhisten nemen deel aan een Kalachakra initiatie uitgevoerd door Gyaltsen Norbu, de ‘Chinese Panchen Lama’.


  • De door China benoemde Panchen Lama, geïnstalleerd als onderdeel van Chinese lange termijn strategie om het Tibetaanse boeddhisme te controleren en loyaliteit aan de Dalai Lama uit te bannen, heeft een belangrijk religieus onderricht gegeven in Shigatse –  voor het eerst sinds een halve eeuw is een Kalachakra initiatie gehouden in de Tibetaanse autonome Regio (TAR).

  • De ceremonie maakt de inspanningen, die de Chinese Communistische partij doet om het aanzien te vergroten van een religieus persoon, die ze met politiek oogmerk hebben aangesteld, duidelijk. Dit vindt plaats in een klimaat van geïntensiveerde religieuze onderdrukking en een zich verhardende campagne tegen de Dalai Lama, hetgeen ook met zich meebrengt, dat Tibetanen niet in ballingschap mogen reizen om zijn onderwijs bij te wonen. Een belangrijke door de Dalai Lama in ballingschap in Ladakh in 2014 gehouden Kalachakra ceremonie, werd in de Chinese staatsmedia omschreven als “het aanzetten tot haat, terreur en extremistische activiteiten”, en veel Tibetanen, die in 2012 van het Kalachakra onderricht door de Dalai Lama in India naar Tibet terugkeerden, werden gevangen gezet en moesten uitvoerige ‘heropvoeding’ ondergaan.

  • In dezelfde week dat de Kalachakra in Tibet (21-24 juli) werd gehouden, kwam bericht over de sloop van de verblijven van monniken en nonnen in het wereldwijd bekende boeddhistische instituut van Larung Gar in het oosten van Tibet in  Kardze.

  • De Kalachakra ceremonie in de TAR op 21-24 juli was niet de eerste, die gehouden werd in Tibet, sinds de Dalai Lama in ballingschap vluchtte. Hoewel de repressieve maatregelen met betrekking tot de uitoefening van religie zijn toegenomen, zijn in de afgelopen jaren ??in de Tibetaanse gebieden buiten de Tibetaanse Autonome Regio een aantal belangrijke religieuze ceremonies gehouden, waaronder ook de Kalachakra initiatie, die door honderdduizenden Tibetanen zijn bezocht.


Talloze artikelen in de Chinese staatsmedia meldden dat meer dan 100.000 mensen elke dag aanwezig waren bij de door de Chinese aangewezen Panchen Lama in Shigatse uitgevoerde ceremonie. Dit benadrukt de politieke intentie om de Kalachakra te presenteren als een demonstratie aan de buitenwereld, dat Tibetanen hun godsdienst mogen uitoefenen. De hoge opkomst weerspiegelt ook het fundamentele belang van dergelijke religieus onderricht voor het Tibetaanse volk, dat veerkracht en een sterke vastberadenheid heeft getoond om hun spirituele waarden en tradities te beschermen, ondanks de onderdrukking die over het hele plateau plaatsvindt.


Gyaltsen Norbu


Gyaltsen Norbu, door de Chinese overheid geinstalleerd als Panchen Lama, voert een Kalachakra initiatie uit.


Gyaltsen (Gyalcain) Norbu, 25, werd door de Chinese autoriteiten geïnstalleerd, als onderdeel van hun inspanningen om hun controle over Tibet zeker te stellen en hun gezag te doen gelden over de toekomstige incarnatie van de Dalai Lama. Daarmee wordt hij gedwongen de rol te vervullen van ‘officiële’ Panchen Lama en als een ‘patriottisch’ boegbeeld van trouw aan de CCP. Hij werd door de CCP geselecteerd, nadat de door de Dalai Lama erkende en door Tibetanen als de authentieke incarnatie geaccepteerde jongen Gendun Choekyi Nyima in 1995 ‘verdween’. 20 jaar later is er nog steeds geen aanwijzing over zijn verblijfplaats of welzijn.
[1]

Voorheen speelden Panchen Lama’s een rol in de erkenning en de daaropvolgende opleiding van Dalai Lama’s, en omgekeerd. Om deze reden acht de regering in Peking controle over dit instituut zo belangrijk.


De Chinese staatsmedia meldden dat de ceremonie werd gehouden op verzoek monniken van het Tashilhunpo klooster in Shigatse, de traditionele zetel van de Panchen Lama, en hoge ambtenaren uit de partij waren bij het evenement aanwezig.
[2]

Volgens een bericht in de staatsmedia: “heeft de 26 jaar oude Panchen Lama, die momenteel dienst doet als vice-president van de boeddhistische Vereniging van China, zo’n 1.000 initiaties ontvangen en heeft hij (met het hoofd) zegeningen gegeven aan ongeveer 1,5 miljoen boeddhisten.”
[3]


Hoewel sommige Chinese media de indruk gaven, dat de ceremonie de eerste was in Tibet in de afgelopen 50 jaar, hebben een aantal vooral oudere onder Tibetanen zeer gerespecteerde lama in gebieden buiten de strak gecontroleerde TAR een aantal belangrijke ceremonies uitgevoerd.
[4]

Jamyang Gyatso, een leraar bij het Labrang Tashikyil klooster in Amdo en leraar van Gyaltsen Norbu, gaf van 27 tot 30 juni 2015 een Kalachakra initiatie, die werd bijgewoond door meer dan 110.000 mensen.
[5]

Van over het hele Tibetaanse plateau kwamen Tibetanen om het onderricht bij te wonen.


Shigatse Kalachakra


Tibetaanse boeddhisten nemen deel aan een Kalachakra initiatie uitgevoerd door Gyaltsen Norbu, de ‘Chinese Panchen Lama’.


Volgens de Tibetaanse traditie is de kwaliteit van de leraar een belangrijke maatstaf voor de leerling. Terwijl Tibetanen over het algemeen loyaal achter de erkenning door de Dalai Lama van Gendun Choekyi Nyima als Panchen Lama staan, begrijpen velen dat Gyaltsen Norbu (bekend bij Tibetanen als Gya, of Chinese Panchen) geen keus heeft in zijn rol, gezien het strenge officiële toezicht op zijn activiteiten en zij hebben respect voor zijn leraren. Hoewel monniken vaak worden geïnstrueerd om zijn foto’s weer te geven, zijn er weinig aanwijzingen dat veel van hen zich aan deze oproep gehoor geven.


Aangescherpte controle op Tibetanen, die religieus onderwijs van de Dalai Lama bijwonen


Op hetzelfde moment dat de Chinese autoriteiten de Kalachakra van de door hun benoemde religieuze Panchen Lama

in Shigatse

promoten, zijn de controles op Tibetanen voor het bijwonen van dergelijke plechtigheden door de Dalai Lama in ballingschap aangescherpt.


In 2014 werd een Kalachakra ceremonie door de Dalai Lama in Ladakh, India, in de Chinese staatsmedia harder dan voorheen omschreven met te zeggen, dat dit het aanzetten tot terrorisme is.
[6]

De autoriteiten leggen verband tussen hun pogingen om te voorkomen dat Tibetanen onderricht van de Dalai Lama in ballingschap bijwonen en ‘terrorismebestrijding’ in de ‘frontlinie’ grensgebieden van Tibet, waaronder Ngari (Chinees: Ali) in de Tibetaanse autonome Regio, die grenst aan India.
[7]

Een op 7 juli 2014 gepubliceerd artikel in Xinhua stelt dat het onderricht, dat duizenden boeddhisten uit de hele wereld aantrekt, waaronder China, “voor politieke doeleinden gebruikt wordt door separatisten”.
[8]

Li Decheng, hoofd van de religieuze studies aan het Chinese Tibetologie Research Center, werd aangehaald als te zeggen dat de “[Kalachakra] ceremonie aanzet tot haat, terreur en extremistische activiteiten, die het karakter van de plechtigheid en zuiverheid van de Kalachakra ernstig aantasten en van invloed zijn op de  gezonde ontwikkeling van het Tibetaanse boeddhisme.”


Dit is in lijn met het systematisch ontmoedigen van Tibetanen om religieuze onderwijs van de Dalai Lama in ballingschap bij te wonen en degenen, die dit toch doen, te bestraffen.


Naar aanleiding van de religieuze Kalachakra initiatie door de Dalai Lama in Bodh Gaya in India in januari 2012, werden veel terugkerende Tibetanen opgepakt en gedwongen om intensieve ‘patriottische heropvoeding’ sessies te ondergaan. Sommigen werden in de gevangenis vastgehouden of gedwongen om voor een langere periode harde arbeid te doen, bijvoorbeeld als ze betrapt werden met foto’s van de Dalai Lama of aandenkens aan het onderwijs.
[9]


Terwijl vroeger duizenden Tibetanen vanuit Tibet reisden om dergelijk belangrijk onderricht bij te wonen, was het aantal aanwezigen Tibetanen uit Tibet tijdens de Kalachakra in Ladakh in 2014 en bij het onderricht door de Dalai Lama in Zuid-India in 2015 veel lager dan voorheen.


De Kalachakra ceremonie in Shigatse vindt plaats tegen de achtergrond van een verslechterend klimaat voor het Tibetaanse Boeddhisme in Tibet, met name sinds de overwegend vreedzame protesten in maart en april 2008 heel Tibet overspoelden. De Chinese autoriteiten reageerden door het intensiveren van een reeds bestaande anti-Dalai Lama-campagne, de uitvaardigen van ingrijpende maatregelen, die inbreuk maken op Tibetaanse boeddhistische monastieke aangelegenheden en de uitvoering van agressieve “juridisch opvoeding” programma’s, die monniken en nonnen onder druk zetten om de uitgebreide regeringscontrole over hun religie, kloosters en nonnenkloosters te bestuderen en accepteren. Ambtenaren hebben een aantal monastieke leiders aangehouden, gevangen gezet, en doodgeslagen. Een strenge nieuwe ‘rectificatie’ campagne in Driru, een gebied van de Tibetaanse Autonome Regio, vorig jaar, heeft geleid tot de vaststelling van verordeningen, waarbij kloosters, die ‘illegaal’ worden geacht, zullen worden afgebroken en Tibetanen, die foto’s van de Dalai Lama bezitten of traditionele mani (gebeds) stenen plaatsen, streng zullen worden gestraft.
[10]


Nadat in maart 2008 de monniken van de ‘Grote Drie’ kloosters in Lhasa, Sera, Drepung en Ganden in vreedzame demonstraties de straat op gingen, heeft de monastieke bevolking te maken gekregen met toegenomen onderdrukking en intensivering van controlemechanismen. Honderden monniken uit deze drie kloosters en uit anderen kloosters over Tibet zijn uitgewezen en gearresteerd, hetgeen heeft geleidt tot vrees voor hun voortbestaan, ??als religieuze instelling.


Gyaltsen Norbu

Gyaltsen Norbu geeft een Kalachakra initiatie.


In wat misschien een poging was om hem te presenteren als een geloofwaardige figuur bij het geven van commentaar in religieuze kwesties, heeft zelfs de Chinese aangewezen Panchen Lama vorig jaar heeft gereageerd op de daling van het aantal monniken en nonnen in Tibet, met name in de TAR. In zeldzame tegenover top partijleiders in maart 2015 gemaatke opmerkingen, vertaald door ICT, zei hij dat als gevolg van het tekort aan monniken in Tibet en de “te laag gezette [monastieke] quota”, bestaat het “gevaar dat het boeddhisme slechts in naam voort bestaat” .
[11]


Kloosters in de Tibetaanse autonome Regio, waarin ooit duizenden monniken woonden, zijn nu teruggebracht tot een paar honderd, wiens voornaamste verantwoordelijkheid niet langer religieuze studie is, maar het verzorgen van de gebouwen en de toeristen. Het aantal monniken, dat studeert aan de grote religieuze kampementen in de Tibetaanse gebieden van Kham, zoals Larung Gar (in de provincie Serthar) dient als een zichtbare herinnering aan het potentieel dat kloosters in de Tibetaanse Autonome Regio niet mogen vervullen. Sloop van de huizen van monniken en nonnen in Larung Gar vorige week, doen nu vrezen voor het voortbestaan van kampement.
[12]


Vlak voor de Kalachakra in Shigatse, maakte Gyaltsen Norbu naar wat lijkt zijn eerste rechtstreekse verwijzingen naar ‘separatisme’ sinds zijn installatie in 1995. In mei gebruikte hij de term en zei dat Tibet zich in de “frontlinie van de strijd tegen het separatisme” bevindt.
[13]

Dit is standaard politieke terminologie van de CCP autoriteiten om de extreme maatregelen van controle over Tibet te rechtvaardigen.

Voetnoten:


[1]


Zie ICT-rapport, ‘de Communistische partij als Levende Buddha’,
[2]


Talrijke berichten in de Chinese staatsmedia hadden betrekking op de ceremonies, waaronder


http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2016/07-25/660014.shtml

and

http://english.cri.cn/12394/2016/07/24/4161s935432.htm


[3]

Chinese staatsmedia bericht:

http://eng.tibet.cn/news/1469497736325.shtml


[4]


In juni 2013 gaf de lama Setsang Lobsang Palden zijn derde Kalachakra initiatie in het dorp Thangkor in Dzoege (Chinees: Ruo’ergai) in de Tibetaanse en Qiang autonome Prefectuur Ngaba in Sichuan. Meer dan 300.000 volgelingen namen deel, waaronder veel uit China. Setsang Lobsang Palden, die dit jaar zijn 80ste verjaardag viert, heeft een aantal officiële functies, waaronder adjunct-directeur van het Gansu Tibetaanse boeddhistische Instituut en lid van het Comité van de Boeddhistische Vereniging van China, waarvan de Chinese Panchen Lama Gyaltsen Norbu vice president is. Setsang Lobsang Palden, die 11 jaar lang in de gevangenis zat tijdens de Culturele Revolutie, gaf in juni 2014 een Kalachakra onderricht bij het Tsoe klooster in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho (Chinees: Gannan) in de provincie Gansu (het Tibetaanse gebied Amdo). Twee jaar eerder, in 2012, stak Tamdin Dorje, de grootvader van een belangrijke gereïncarneerde lama, zichzelf in brand en stierf in de buurt van hetzelfde klooster.


[5]


Talrijke berichten in de Chinese staatsmedia hadden betrekking op de ceremonies, waaronder


http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2016/07-25/660014.shtml

and

http://english.cri.cn/12394/2016/07/24/4161s935432.htm


[6]

ICT rapport, 7 januari 2016,


https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/januari-2016/chinas-eerste-anti-terrorisme-wet-en-de-drastische-gevolgen-voor-tibet/


[7]


In lijn met de bredere politieke doelstellingen om de invloed van de Dalai Lama te ondermijnen, hebben de autoriteiten in Ngari net voor de Kalachakra in Ladakh van 3 tot 14 juli 2014 de grensbeveiliging opgevoerd. Op een conferentie in Ngari op 2 september (2014), beweerden ambtenaren dat het “sleutelbelang” van terrorismebestrijding in heel Tibet wordt uitgevoerd, maar in het bijzonder aan de ‘frontlinie’ in het grensgebied. Het artikel in de staatsmedia


(http://www.xzali.gov.cn/tv/10314.jhtml)


meldde opmerkingen tijdens de vergadering door Dorjee Tseten, vice-voorzitter van de TAR, en He Wenhao, adjunct-secretaris van de regionale partij Politieke commissie.


[8]http://english.cntv.cn/2014/07/07/ARTI1404741564258795.shtml


[9]

ICT-rapport, 22 februari 2012,[10]

ICT report,
. Zie ook ICT en FIDH rapport, ‘Hardhandig Chinees optreden tegen het Tibetaanse boeddhisme’,


https://www.fidh.org/IMG/pdf/en-report-tibet-4.pdf


[11]


Vertaling van zijn commentaar en analyse: Het ‘gevaar van het ??in naam alleen voortbestaan van het boeddhisme ‘: vertaling van een toespraak van Gyaltsen Norbu, de ‘Chinese Panchen’ door Kate Saunders,


https://weblog.savetibet.org/tag/panchen-lama/#4

en ICT-rapport, april 21, 2015,[12]

ICT rapport, 25 juli 2016,


thttps://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/juli-2016/sloop-van-larung-gar-het-klooster-voor-de-wereld-begint-boeddhistische-leraren-manen-tot-kalmte/


[13]

May 20, 2016,


http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-05/20/content_695566.htm

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer