29 December 2011

International mensenrechtendag, eert ICT mensenrechtenverdedigers in Tibet

10 december

Vandaag op 10 december 2011, Internationale Mensenrechtendag, wil ICT eer betuigen aan alle Tibetanen die aan de frontlinie staan en hebben gestaan in de verdediging van de fundamentele mensenrechten van het Tibetaanse volk tegen de Chinese onderdrukking.

Bij deze gelegenheid wil ICT opnieuw de aandacht vestigen op het lot van politieke gevangenen door herlancering van haar campagne ‘Vrijlating Mensenrechten Verdedigers in Tibet’.

Het afgelopen jaar zijn wij helaas getuigen geweest van een ongekende toename van Chinese agressie tegen Tibetanen en hun cultuur. Niet gecontroleerd door onafhankelijke journalisten of externe waarnemers, worden alle uitingen van Tibetaanse cultuur en identiteit, waarmee Tibetanen zich zouden kunnen identificeren, meedogenloos onderdrukt zonder enig respect voor de Tibetaanse gevoelens, overtuigingen en gerechtvaardigde belangen. Niet alleen monniken, maar ook schrijvers, kunstenaars en mensenrechtenactivisten worden opgepakt en verdwijnen voor lange tijd in de gevangenis op grond van verzonnen aanklachten, zoals ‘het in gevaar brengen van de staatsveiligheid’ en het ‘onthullen van staatsgeheimen’. In 2011, zijn er meer dan 200 bevestigde gevallen van arrestaties van Tibetanen en meer dan 51 veroordelingen. Op dit moment zitter er meer dan 900 Tibetaanse politieke gevangenen in Chinese gevangenissen.

Met name klooster, van oudsher de belangrijkste dragers van de Tibetaanse cultuur, waarmee vrijwel alle Tibetanen zich onlosmakelijk verbonden voelen, moeten het hierbij ontgelden. Klooster lijken meer op streng gecontroleerde gevangenissen, dan op centra waarin mensen hun spirituele doelen kunnen nastreven. De Chinese autoriteiten zetten willekeurige arrestaties, lange gevangenisstraffen, marteling, gedwongen heropvoeding, en verdwijningen als beleidsmiddelen in om de Tibetaanse bevolking voor eens en voor altijd het zwijgen op te leggen.

Ondanks de intimidatie en het gevaar, blijven Tibetanen moedig weerstand bieden. Met geen ander wapen dan de waarheid proberen zij op te komen voor hun rechten en hun waardigheid in verzet tegen de meedogenloze Chinese autoriteiten. Vaak zetten zij hierbij hun leven en dat van hun vrienden en familieleden op het spel in hun strijd voor rechtvaardigheid.

In dit verstikkende klimaat worden jonge Tibetanen in wanhoop tot het afschuwelijke punt gedreven, waarop ze de dood zien als enige uitweg om verandering te brengen. Met name in het Kirti klooster in Oost Tibet heeft deze systematische en aanhoudende onderdrukking in de afgelopen acht maanden geleid tot een groot aantal zelfverbrandingen onder jonge monniken. Het droevige totaal aantal zelfverbrandingen dit jaar staat daarmee op 12.

ICT is er trots op dat zij het afgelopen jaar het Tibetaanse volk in haar strijd heeft kunnen steunen. Dit jaar heeft ICT intensief campagne gevoerd om de ernstige mensenrechten situatie in Tibet onder de aandacht van de Internationale gemeenschap te brengen en te zorgen dat China niet langer ongestraft haar gang kan gaan in Tibet. Wij zijn onze donateurs en duizenden andere Nederlanders dankbaar voor de ondersteuning van onze campagne. Deze steun is een belangrijke middel geweest om de Nederlandse regering, de EU en andere lidstaten te bewegen hun bezorgdheid uit te spreken tegen China en toe te zeggen dat zij deze zaak niet zullen laten rusten. Indachtig de woorden van de Dalai Lama dat verandering alleen plaatsvindt door actie, zal ICT zal ook het komende jaar actief de situatie in Tibet onder de aandacht blijven houden van regeringen en zullen wij niet opgeven voordat de situatie veranderd is overeenkomstig de wensen en aspiraties van het Tibetaanse volk. 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer