9 October 2012

International Campaign for Tibet en Australia Tibet Council werken samen voor effectieve wereldwijde belangenbehartiging

4 oktober 2012

Het is een groot genoegen voor International Campaign for Tibet (ICT) en het Australia Tibet Council (ATC) om de lancering van een formeel samenwerkingsverband aan te kondigen, welke ingaat op 5 oktober 2012. De leiding van de beide organisaties nam de beslissing in onderkenning van de belangrijke rol van Australië in de regio en de gezamelijke inzet van ICT en ATC voor een multilaterale aanpak in het onder druk zetten van China om haar grove en systematische schendingen van de mensenrechten in Tibet te beëindigen.


Het samenwerkingsverband van ICT en ATC zal inhouden dat Tibetaanse kwesties een grotere weerklank zullen vinden bij de regering en het volk van Australië en andere doelgroepen in de regio. Het samenwerkingsverband van ICT en ATC zal doorgaan met het werken aan de verwezenlijking van een gemeenschappelijk opdracht voor bevordering van democratische vrijheden en mensenrechten voor Tibetanen, in ieder opzicht, met inbegrip van het recht op ontwikkeling, op basis van door Tibetanen vastgestelde prioriteiten. In dit verband zal het samenwerkingsverband van ICT en ATC beraden hoe Australië beter haar onmiddellijke en lange termijn belang voor de Chinese regering en economie bewust kan worden, als een land rijk aan natuurlijke hulpbronnen en een essentiële markt voor Chinese goederen.

ICT Executive Chairman, Lodi Gyari, die in Australië Sydney en Canberra in augustus van 2011 bezocht, zei: “De invloed en het uitstekende werk van het Australia Tibet Council is evident in haar reikwijdte binnen de Australische regering, en we hechten grote waarde aan uitbreiding van het bereik van ATC buiten de grenzen van Australië door te putten uit de ervaring van ICT in lobbywerk bij regeringen in de Verenigde Staten en de Europese Unie.”

ATC Bestuursvoorzitter, Kaye Hanschen, zei: “ATC gelooft dat haar samenwerkingsverband met ICT zal leiden tot steun onder de Australische bevolking voor daadwerkelijke actie voor echte verandering in Tibet zelf. ICT heeft een sterke internationale staat van dienst in haar monitoring-, promotie- en mediawerk, en ATC is verheugd met hen om samen en deze activiteiten uit te breiden naar de regio van Azië en de Stille Oceaan.”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer