19 August 2011

ICT Vluchtelingen rapport constateert Tibetanen in gevaar in Nepal

Een nieuw ICT-rapport dat vandaag, de VN Wereld Vluchtelingen Dag, is vrijgegeven, documenteert de gevaren voor Tibetaanse vluchtelingen die op doorreis zijn door Nepal en voor de Tibetaanse vluchtelingen, die langdurig in Nepal verblijft. Het rapport schrijft deze gevaren toe aan het gebrek aan bescherming die de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen aan Tibetanen biedt en aan de Nepalese regering, aan de sterke druk van het buurland van Nepal, de Volksrepubliek China, om aan haar richtlijnen te voldoen wat betreft de behandeling van de Tibetaanse vluchtelingen en hun activiteiten in Nepal. “Dangerous Crossing: Conditions Impacting the Flight of Tibetan Refugees [“Voorwaarden die van Invloed zijn op de Vlucht van Tibetaanse Vluchtelingen”], een jaarlijks rapport van ICT, beschrijft de ontwikkelingen die van invloed zijn op Tibetaanse vluchtelingen in 2010.

In 2010 werd de beveiliging langs de grens tussen Tibet en Nepal, die al opgevoerd werd in voorbereiding op het aansteken van de Olympische fakkel op Mt. Everest in 2008, verder aangescherpt. Het aantal Tibetaanse vluchtelingen dat met succes het Tibetaanse Vluchtelingen Doorgangs Centrum in Kathamandu bereikte – scherp gedaald sinds 2008 – was in 2010 iets hoger dan in 2009.

In juni 2010 werd een groep van zeven Tibetanen, waaronder een 7-jarig meisje en 12-jarige jongen, op Nepalese grondgebied achtervolgd door de Chinese gewapende politie. In juli bereikten Kathmandu berichten over de gedwongen terugkeer van drie Tibetaanse vluchtelingen. Zij waren aangehouden en per helikopter overgebracht naar Tibet onder begeleiding van een Nepalese politicus en een politieman. Dit was het eerste geval van een door het internationaal recht verboden uitwijzing sinds 2003.

Nepal is geen ondertekenaar van het VN-Verdrag en het Protocol betreffende de Status van Vluchtelingen. Het beginsel van ‘non-refoulement’ – het verbod op de gedwongen terugkeer van vluchtelingen naar een plaats waar hun leven of vrijheid kan worden bedreigd – is echter een internationale norm en is specifiek opgenomen in het VN-Verdrag tegen marteling waarbij Nepal partij is. Tibetanen die onder dwang teruggestuurd worden, ondergaan hechtenis, marteling, en mogelijk gevangenisstraf.

Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet in Europe, zei: “China eist een veel te hoge prijs van Nepal. Nepal zou niet moeten worden gedwongen om afstand te doen van principes die geworteld zijn in traditionele en internationale normen, zodat China haar hardhandige optreden tegen de Tibetanen kan uitbreiden naar Nepal. Terwijl de Tibetaanse vluchtelingen de directe gevolgen van deze aanpak voelen, vormt buigen voor China over kwesties als mensenrechten en de rechtsstaat ook een risico voor het Nepalese volk en hun democratische instellingen.”

De nauwe historische, culturele en religieuze banden tussen de Nepalese en de Tibetanen dateren uit de 6e eeuw. Himalaya Sherpa, Tamang, Dolpo, Mustang en andere Himalaya volkeren hebben dezelfde toewijding aan de principes van het Tibetaans boeddhisme.

Het ICT-rapport geeft aanbevelingen voor een veiligere toekomst voor Tibetanen in Nepal, onder andere dat:

* de VS, EU en andere regeringen multilateraal samenwerken om de Nepalese regering aan te sporen om een formeel beleid ter bescherming van vluchtelingen te implementeren, met inbegrip van het waarborgen van de integriteit van het Tibetaanse Vluchteling Opvang Centrum, de regeling van de status van lang verblijvende Tibetaanse vluchtelingen die daarvoor in aanmerking komen, en andere Tibetaanse vluchtelingen kwesties.
* het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor Vluchtelingen in Kathmandu de controle van de grensregio’s en de opleiding van de lokale autoriteiten in de juiste behandeling van vluchtelingen hervat, en ingrijpt in noodsituaties wanneer refoulement optreedt.

“Dangerous Crossing: Voorwaarden die van Invloed zijn op de Vlucht van Tibetaanse Vluchtelingen” zal beschikbaar zijn voor download vanaf vandaag

Perscontact:
Shiba Degenhart

ICT Europe | Vijzelstraat 77 | 1017HG Amsterdam | Nederland
Tel. 020 – 330 8265 | Fax 020 – 330 8266 | Email: [email protected]

Noot:
1. Op 4 december 2000 heeft de Verenigde Naties besloten dat vanaf 2001, 20 juni gevierd zal worden als Wereld Vluchtelingen Dag. In deze resolutie stelde de Algemene Vergadering vast dat 2001 de 50ste verjaardag markeert van het Verdrag van 1951 betreffende de Status van Vluchtelingen. De dag is gewijd aan de bewustwording met betrekking tot vluchtelingen wereldwijd.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer