27 August 2011

ICT neemt deel aan een oriënterende missie naar Dharamsala van het Europees Economisch en Sociaal Comité

29 oktober 2009

Van 11-15 september 2009 bezocht een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), een raadgevend orgaan dat is benoemd door werkgevers, werknemers en andere belangengroepen, Lhasa. De delegatie bestond naast voorzitter Mario Sepi uit Peter Clever en Sukdev Sharma.

Het doel van deze onderzoeksmissie was het vergroten van de kennis van het Comité over de sociale en economische omstandigheden in de Tibetaanse Autonome Regio, om de mogelijke gebieden van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties die actief zijn in Europa en in Tibet te ontwikkelen. Daarnaast was het doel om de activiteiten van de rondetafelbijeenkomsten tussen de EU en China, die tweemaal per jaar plaatsvinden, te verdiepen. Deze missie was het eerste bezoek aan Tibet door één van de instellingen van de EU na de onrusten in Tibet in 2008.

Om een vollediger beeld van de Tibetaanse situatie te verkrijgen, werd een extra officiële missie van het EESC, vertegenwoordigd door Peter Clever, van 12 tot 14 oktober naar Dharamsala gezonden. ICT hielp bij de voorbereiding van dit bezoek en Vincent Metten, hoofd van het ICT-kantoor in Brussel, sloot zich bij de oriënterende missie van het EESC aan. De EU-vertegenwoordiger bezocht verscheidene niet-gouvernementele organisaties, waaronder het Tibetan Children Village, de Tibetaanse premier Samdhong Rinpoche, alle leden van de Kashag, het Tibetaanse kabinet in ballingschap, en hij ontmoette Zijne Heiligheid Dalai Lama tijdens een één uur durende privéaudiëntie.

Tijdens de persconferentie in Dharamsala op 14 oktober benadrukte de heer Clever het belang van het bij de discussie betrekken van in ballingschap levende Tibetanen: ‘De realiteit die daar in Tibet wordt gevonden, moet worden aangevuld met de werkelijkheid zoals die wordt overgebracht door die mensen die besloten hebben om hun geboorteland te verlaten… dat is ook een Tibetaanse realiteit.’

Clever zei dat hij de mogelijkheid zal onderzoeken om de Dalai Lama uit te nodigen om in Brussel het EESC direct toe te spreken, zodat hij zijn visie over de ontwikkelingskwesties met betrekking tot Tibet kan uitleggen. EESC-voorzitter Sepi verklaarde dat het missierapport ook ‘het resultaat van onze besprekingen met vertegenwoordigers van de Tibetanen in ballingschap’ zal omvatten.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer