27 August 2011

ICT Jaarverslag en jaarrekening 2008

17 september 2009

Het jaarverslag 2008 is een weergave van een bijzonder bewogen jaar en de activiteiten die International Campaign for Tibet (NSICT) in dit jaar heeft ondernomen om het Tibetaanse volk te steunen in haar strijd voor vrijheid en gerechtigheid. Tevens legt ICT met dit verslag verantwoording af hoe zij de donaties van haar meer dan 50.000 leden heeft besteed.

In heel Tibet vonden in 2008 grootschalige protesten plaats, als wanhoopsuiting tegen de jarenlange onderdrukking van Chinese zijde en het uitzichtloze bestaan van het Tibetaanse volk in hun eigen land.  Ondanks de Olympische beloften zijn de mensenrechtenschendingen in 2008 in Tibet en China in het Olympisch jaar juist toegenomen en eens te meer geeft dit het belang aan van organisaties als NSICT. Natuurlijk speelt de politiek en de media een belangrijke rol in ons werk en het verheugd ons dat wij onze goede relaties met hen het afgelopen jaar verder hebben kunnen uitbreiden. Bovenal echter is het de sympathie en steun van onze trouwe donateurs en het Nederlandse volk dat onze organisatie niet alleen de middelen, maar ook de inspiratie geeft om ons werk te doen.

De bloedige Tibetaanse protesten en de Olympische Spelen in Peking hebben van 2008 een van de meest emotionele en inspannende periodes gemaakt in het bestaan van onze organisatie. Met uw steun heeft NSICT in 2008 veel van haar actiepunten kunnen verwezenlijken. In dit verslag kunt u de foto’s en verslagen zien van de vele activiteiten van NSICT in het afgelopen jaar. Naast de aanhoudende schending van mensenrechten in Tibet en de bittere behoefte van het Tibetaanse volk aan onze steun, hopen wij dat onze vele activiteiten voor u een positieve impuls zullen zijn om het werk van onze organisatie ook in 2009 te blijven steunen. Uw hulp is meer dan ooit nodig.

Klik hier om het NSICT jaarverslag en de jaarrekening 2008 te downloaden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer