23 mei 2013

ICT dient rapport in bij commissie Mensenrechten 2013

International Campaign for Tibet (ICT) heeft een rapport ingediend, waarin de kwestie van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal aan de Mensenrechten Commissie van de VN worden voorgelegd.

Het rapport zal een bijdrage leveren aan een lijst met problemen, die de commissie in juli aan Nepal stuurt in het kader van de beoordeling van Nepal’s 2de Landen Rapport.

Alle landen die het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ratificeren (IVBPR), zijn verplicht om bij de Mensenrechten Commissie periodiek rapporten in te dienen, zodat de commissie de vorderingen kan beoordelen. Van landen rapporten wordt verwacht dat deze ingaan op de maatregelen, die het land heeft genomen om uitvoering te geven aan de in het IVBPR vastgelegde rechten, en op de vooruitgang die het land heeft geboekt met het in staat stellen van haar burgers om daadwerkelijk over die rechten te beschikken. Nepal heeft in mei 1991 het IVBPR geratificeerd.

In 2009 heeft het Mensenrechten Comite haar herzieningsproces gewijzigd om zodoende meer specifieke problemen in het land aan te kunnen pakken. Onder het nieuwe proces, stuurt het Comite de deelnemende staten een lijst met problemen, die vervolgens bij de beoordeling kunnen worden besproken. In het kort is de huidige procedure als volgt: het land overlegt een rapport op grond van eerdere verplichtingen, vervolgens stuurt de commissie het land een lijst met punten van zorg, het land beantwoordt deze vragen. Vervolgens beoordeelt de commissie de naleving van het land door middel van een interactieve, open dialoog, waar de leden van het Comite op de door het land ingediend schriftelijke antwoorden vervolg vragen kunnen stellen. Hierna trekt de commissie haar conclusies en deelt zij het land de deadline voor haar volgende verslag mee.

Aangezien het Comite in het algemeen maar drie keer per jaar zitting heeft, is het tijdsverloop vaak lang. In het geval van Nepal’s tweede verslag van februari 2012 dient de Commissie te beslissen over een lijst van onderwerpen, die in juli 2013 zullen worden toegezonden en de interactieve dialoog zal plaatsvinden in maart 2014.

Onder het nieuwe herzieningsproces zal de commissie rapporten van niet-gouvernementele organisaties in overweging nemen bij de opstelling van de lijst van onderwerpen, die ter beoordeling naar de staat gestuurd worden. Negen NGO’s hebben ter overweging van de commissie over Nepal een rapport ingediend.

Hier is het verslag van ICT. Dit rapport is ook terug te vinden op de website van het Mensenrechten Committee.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer