9 June 2015

ICT biedt petitie aan Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan

Leden van de Vast Kammercommissie voor Buitenlandse Zaken.
(van links naar rechts
Raymond Knops (CDA), Tsering Jampa, Sjoerd Sjoerdsma (D66), Harry van Bommel (SP), Angelien Eijsink (PvdA), Wangchuk, Thom Wennekes, Han ten Broeke (VVD))

In de aanloop naar het debat met de Minister van Buitenlandse Zaken over de Mensenrechtennota op maandag 15 juni, heeft ICT vandaag een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. In de petitie doet ICT een dringend beroep op de leden om er bij de Nederlandse regering de Chinese leiders aan te spreken op de kritische mensenrechtensituatie in Tibet en de Dalai Lama te steunen in zijn geweldloze streven voor een oplossing voor Tibet.

De petitie werd in ontvangst genomen door de voorzitter, Angelien Eijsink (PvdA), Harry van Bommel (SP), Han ten Broeke (VVD), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Raymond Knops (CDA). De leden hebben toegezegd Tibet tijdens het debat ter sprake te brengen.

Lees hier de petitie:

Petitie over Mensenrechten situatie in Tibet

9 juni 2015

In de aanloop naar het debat over de Mensenrechtennota op 16 juni en de VN-Mensenrechtenraad op 15 juni in Genève, en voorafgaand aan de 80ste verjaardag van de Dalai Lama op 6 juli, verzoeken International Campaign for Tibet (ICT), de Tibetaanse Gemeenschap Nederland en de Tibet Supportgroep Nederland de Tweede Kamer om aandacht te geven aan de kritieke mensenrechtensituatie in Tibet.

De situatie in Tibet is uiterst zorgwekkend en de afgelopen jaren is de Chinese repressie schrikbarend toegenomen. Onlangs op 27 mei j.l. stak een 36-jarige Tibetaanse moeder van twee kinderen zichzelf in brand en overleed aan de gevolgen hiervan. Helaas is dit slechts een van de 141 Tibetanen, van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking, die zichzelf als daad van verzet en ultieme uiting van wanhoop in brand hebben gestoken in reactie op de systematische Chinese onderdrukking. In dit verband heeft ICT recent een speciaal rapport uitgebracht over de criminalisering van familieleden en vrienden van zelfverbranders door China.

Door het repressieve Chinese beleid worden zowel het unieke culturele en spirituele Tibetaanse erfgoed, als ook de tradities en identiteit van het Tibetaanse volk systematisch ondermijnd. De Chinese autoriteiten stellen steeds meer en steeds verdergaande verordeningen in, Zo mogen Tibetanen niet vrij rondreizen binnen en buiten Tibet en is het Tibetanen verboden hun geestelijk leider, de 14de Dalai Lama, te vereren. De Chinese regering beweert bovendien, dat de beslissingsbevoegdheid over de reïncarnatie van de volgende Dalai Lama en andere hoge lama’s berust bij de centrale regering van China.

Wereldwijd wordt de Dalai Lama erkend voor zijn bijzondere bijdrage aan de bevordering van geweldloosheid, mensenrechten, democratie en milieubewustzijn. Tijdens zijn ruim 50 jaar in ballingschap heeft hij zich ingezet om begrip, tolerantie en harmonie tussen de religies van de wereld te bevorderen door interreligieuze dialoog en het zoeken van toenadering tot andere religieuze leiders. Samen met toonaangevende milieuactivisten is hij intensief betrokken geweest bij het behoud van het Tibetaanse milieu en het veroordelen van de Chinese exploitatie van Tibet’s natuurlijke hulpbronnen. In 1989 werd de Nobelprijs voor de Vrede aan de Dalai Lama toegekend als erkenning voor zijn inspanningen om een vreedzame oplossing te zoeken voor de situatie in Tibet en ter bevordering van geweldloze methoden voor het oplossen van conflicten.

Hoewel de EU en de Nederlandse regering de dialoog tussen China en de Dalai Lama steunen, heeft dit tot nog toe weinig of geen tastbare resultaten opgeleverd in de oplossing van het conflict tussen China en Tibet, en tot de dag van vandaag gaat het lijden van het Tibetaanse volk onverminderd door.

Wij vinden het daarom belangrijk dat er een geloofwaardiger en robuuster Nederlands beleid wordt ontwikkelt ten opzichte van de mensenrechtensituatie in Tibet, waarbij de Nederlandse regering gebruik maakt van alle relevante diplomatieke mogelijkheden, waaronder bilaterale ontmoetingen en multilaterale fora, zoals de VN-Mensenrechtenraad en de EU.

Om deze redenen doen wij vandaag een dringend beroep op de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken om er bij de Nederlandse regering op aan te dringen om de volgende stappen te ondernemen:

  • De mensenrechtensituatie in Tibet deel uit laten maken van alle bilaterale en multilaterale betrekkingen met de Volksrepubliek China, in het bijzonder de bescherming van de fundamentele mensenrechten en het recht op het behoud en verder ontwikkeling van Tibet’s unieke eigen identiteit, met inbegrip van haar culturele en spirituele tradities, evenals de economische en ecologische rechten van het Tibetaanse volk. 
  • De Dalai Lama bij zijn 80ste verjaardag te steunen voor zijn levenslange inzet voor geweldloosheid, menselijke waarden en interreligieuze harmonie. Daarmee wordt niet alleen steun betuigd aan de vreedzame Tibetaanse strijd, maar ook aan alle andere zich in dezelfde situatie bevindende geweldloze bewegingen, waardoor een politieke cultuur van geweldloosheid, dialoog en verzoening wordt bevorderd.
  • Aandringen bij de Chinese leiders op hervatting van de dialoog met de Dalai Lama om zo een voor beide volken vreedzame oplossing te vinden.

Nederland is gebaseerd op de fundamentele principes van vrijheid, democratie en mensenrechten. In de loop der eeuwen hebben velen zich, soms onder zeer grote offers en moeilijkheden, voor deze idealen ingezet en meegebouwd aan een cultuur en tradities, waarop we vandaag de dag terecht trots kunnen zijn. Deze erfenis geeft ons echter ook de historische verantwoordelijkheid om niet weg te kijken als anderen onderdrukt worden. En, net als wij in tijden van uiterste nood zijn bijgestaan door anderen van buitenaf, is het bovenal een uniek voorrecht om nu in de gelegenheid te verkeren anderen, zoals het Tibetaanse volk, te kunnen bijstaan in hun strijd tegen onderdrukking en onrecht.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer