27 August 2011

Hoogtepunten bezoek Dalai Lama aan Nederland

Het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland heeft jong en oud geïnspireerd. Drie dagen lang hebben Nederlanders van allerlei pluimage de boodschap van de Dalai Lama via een veelzijdig programma kunnen horen. Ook voor de Dalai Lama zelf en voor de Tibetanen was het een zeer bemoedigend bezoek.

De Dalai Lama gaf boeddhistisch onderricht en een publieke lezing, ontmoette politici en zakenlieden, nam deel aan een discussie over waterproblematiek op het Tibetaanse plateau en had een speciale ontmoeting met Chinezen. Hij sloot het bezoek af met de opening van de Nacht van Tibet, waar hij werd toegezongen door Nederlandse artiesten.

Hieronder leest u een kort verslag van de verschillende programma onderdelen:

Dag 1: 3 juni

Bij zijn aankomst op Schiphol vertelde de Dalai Lama dat hij tijdens zijn bezoek over twee belangrijke onderwerpen wilde spreken: over de noodzaak van mededogen in de samenleving en over het belang  van onderlinge tolerantie tussen mensen van verschillende religieuze en culturele achtergronden.

‘s Middags was de Dalai Lama te gast in het programma NOVA College Tour, waarin hij vragen beantwoordde van Nederlandse, Tibetaanse en Chinese studenten. De vragen gingen over onderwerpen zoals de huidige situatie in Tibet, het belang van dialoog met het Chinese volk, over het vinden van innerlijke rust en over de mogelijke terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet.
Ook sprak de Dalai Lama over de uitdagingen waar jongeren in de 21e eeuw mee te maken gaan krijgen en riep hij de studenten op om met een weidse en open blik naar de wereld te kijken en vooral de lange termijn in gedachte te houden.

Meer dan 300 studenten namen deel aan het programma dat dezelfde avond op televisie werd uitgezonden.

Bekijk hier video.

Dag 2: 4 juni
In de vroege ochtend had de Dalai Lama een ontmoeting met Tibetanen uit Nederland en België en boeddhisten uit Mongolië, Bhutan en Nepal. Hij vertelde de Tibetanen dat het belangrijk is dat zij zich goed ontwikkelen en een goed beroep leren, zodat zij zelfstandig in het leven kunnen staan. Ook benadrukte hij het belang van boeddhistisch onderricht voor de nieuwe generatie Tibetanen die in ballingschap leven.
Hij wees de Tibetanen, Mongolen, Bhutanezen en Nepalezen op hun gemeenschappelijke erfenis en op het feit dat zij met elkaar verbonden zijn door de boeddhistische cultuur.

Na de audiëntie had de Dalai Lama een ontmoeting met Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam.

In de RAI gaf de Dalai Lama ’s ochtends boeddhistisch onderricht. Hij sprak over het belang van liefde, mededogen en verdraagzaamheid, iets wat alle grote wereld religies gemeenschappelijk hebben.

 ‘s Middags gaf de Dalai Lama een openbare lezing over De kracht van Compassie in turbulente tijden.

Zowel de ochtend bijeenkomst als de middag bijeenkomst in de RAI werden elk afzonderlijk bijgewoond door meer dan 10.000 mensen. Vanwege de overweldigende belangstelling volgden nog eens honderden mensen de bijeenkomsten in een aparte zaal via een groot scherm.
Bekijk hier video.

 
Na deze publieke lezing had de Dalai Lama een ontmoeting met leden van de Chinese gemeenschap in Europa, waaronder de Chinese Democratische Beweging. Er ontvouwde zich een openhartige en enthousiaste discussie rond de politieke visie van de Dalai lama, de behoefte aan een Tibetaans -Chinese dialoog en de noodzaak van echte hervormingen in China. De Dalai Lama wees erop dat voor het bereiken van een oplossing voor Tibet vertrouwen tussen Tibetaanse en Chinese burgers van cruciaal belang is en moedigde de Chinezen aan om de discussie rond de situatie in Tibet actief te stimuleren. 
Dag 3: 5 juni

’s Ochtends had De Dalai Lama had ontmoeting met Maxime Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken in de Sint Jacobs Kerk in Den Haag. Bij het gesprek waren ook andere religieuze leiders aanwezig: Rabbijn Soetendorp; Hans van Hinde ( Aartsbisschop van Breda) en Arjan Plaiseir (Protestantse Kerk in Nederland.)

Henk Jan Ormel, CDA, Hans Van Baalen, VVD, Mariko Peters, Groen Links, Harry van Bommel, SP, Joël Voordewind, CU, Rita Verdonk, TON, Boris van de Ham, D66, Martijn van Dam, PvdA, Maarten Haverkamp, CDA, Marianne Thieme, PvdD, Raymond de Roon , PVV

Na deze ontmoeting ging de Dalai lama naar de Tweede Kamer voor een ontmoeting met de leden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Hij werd op het binnenhof ontvangen door Henk Jan Ormel (voorzitter van de kamercommissie). Daarna ontving Gerdi Verbeet (voorzitter van de Tweede Kamer) de Dalai Lama officieel in het Parlement en tekende hij het Gastenboek in de Schrijfkamer van de Tweede Kamer.

In de Oude Zaal vond vervolgens een speciale sessie plaats met de leden van de Vaste Kamercommissie. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen stelden de Dalai lama verschillende vragen over Tibet. Aanwezige kamerleden waren:

De Dalai Lama beantwoordde alle vragen van de Kamerleden en was vooral verheugd toen hij hoorde over het bestaan van de Partij voor de Dieren. Hij zei het bemoedigend te vinden dat er groepen opstaan voor de rechten van dieren.
Bekijk hier video.

 
’s Middags nam de Dalai Lama deel aan een ronde tafel conferentie over “Water op het Tibetaanse Plateau. Ecologische en Strategische consequenties voor de Regio”, georganiseerd door het Haagse Centrum voor Strategische Studies.

Deze conferentie bracht de Dalai Lama in contact met experts uit Azië en Europa, op het gebied van water, milieu en veiligheid. De vergadering werd voorgezeten door Isabel Hilton, voormalig BBC correspondente en directeur van China Dialogue.

Een van de conclusies uit de discussie was dat samenwerking tussen mensen die actief zijn op het gebied van water beheer in Tibet en China absoluut noodzakelijk is. 
 
Later in de middag nam de Dalai Lama deel aan het Global Leadership Forum in de Grote kerk in Den Haag. De deelnemers aan dit forum kwamen grotendeels uit het bedrijfsleven. 

In zijn toespraak benadrukte de Dalai Lama het belang van mededogen voor het bedrijfsleven: “De huidige economische crisis is geboren uit hebzucht en winst bejag. Men heeft te weinig nagedacht over wat de gevolgen van dit beleid op de lange termijn voor de mensen zouden zijn. Een beleid dat vanuit mededogen ontwikkeld is, is echter gebaseerd op menselijke waarden .Een dergelijk beleid gaat niet alleen uit van geld maar ook van het belang van de mensen zelf.”

’s Middags nam de Dalai Lama deel aan een ronde tafel conferentie over “Water op het Tibetaanse Plateau. Ecologische en Strategische consequenties voor de Regio”, georganiseerd door het Haagse Centrum voor Strategische Studies.
Deze conferentie bracht de Dalai Lama in contact met experts uit Azië en Europa, op het gebied van water, milieu en veiligheid. De vergadering werd voorgezeten door Isabel Hilton, voormalig BBC correspondente en directeur van China Dialogue.

Een van de conclusies uit de discussie was dat samenwerking tussen mensen die actief zijn op het gebied van water beheer in Tibet en China absoluut noodzakelijk is.
 
Later in de middag nam de Dalai Lama deel aan het Global Leadership Forum in de Grote kerk in Den Haag. De deelnemers aan dit forum kwamen grotendeels uit het bedrijfsleven.

In zijn toespraak benadrukte de Dalai Lama het belang van mededogen voor het bedrijfsleven: “De huidige economische crisis is geboren uit hebzucht en winst bejag. Men heeft te weinig nagedacht over wat de gevolgen van dit beleid op de lange termijn voor de mensen zouden zijn. Een beleid dat vanuit mededogen ontwikkeld is, is echter gebaseerd op menselijke waarden .Een dergelijk beleid gaat niet alleen uit van geld maar ook van het belang van de mensen zelf.”

Het bezoek van de Dalai Lama werd afgesloten met de Nacht van Tibet. Deze culturele manifestatie met muziek, politiek debat, interviews met journalisten en films over Tibet vond plaats in de Amsterdamse Melkweg.
 
De Dalai Lama bedankte het publiek voor het enthousiasme waarmee hij ontvangen werd. Daarna sprak hij hen toe als de toekomstige generatie en leiders van de 21e eeuw en drukte hen op het hart om hun kennis en passie vooral met wijsheid te gebruiken zodat de 21e eeuw de eeuw wordt van de dialoog. Als afsluiting speelden verschillende bekende Nederlandse artiesten in het bijzijn van de Dalai Lama het speciaal voor hem geschreven lied Als je ooit nog eens terug kan.

Dag 4: 6 juni
Na een korte ontmoeting met vertegenwoordigers van Tibetaanse organisaties in Nederland vertrok
De Dalai Lama op zaterdag ochtend naar Frankrijk, waar hij benoemd zou worden tot ere burger van Parijs.

Bekijk hier alle foto’s en video’s.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer