18 December 2013

Europees Parlement rapport veroordeelt schendingen van de mensenrechten in Tibet

In een nieuw rapport brengt het Europees Parlement (EP) haar sterke verontrusting over de mensenrechtensituatie in Tibet naar voren. In het rapport gaat zij in op het grote aantal zelfverbrandingen, de gedwongen verplaatsing van Tibetaanse nomaden, de religieuze onderdrukking, en de bedreigingen voor het voortbestaan ??van de Tibetaanse taal.

Hoewel niet bindend, stuurt het verslag van het Europees Parlement een krachtig politiek signaal aan andere EU-instellingen aangaande de prioriteiten die zij in hun werk met betrekking tot mensenrechtenkwesties in acht moeten nemen.

Het rapport, een jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld van 2012, werd opgesteld door MEP Eduard Kukan (Slowakije, de Europese Volkspartij) van de commissie van buitenlandse zaken (AFET) en op 11 december door het Parlement aangenomen.

Vincent Metten, EU Policy Director van ICT Brussel, zei: “De krachtige taal in dit rapport benadrukt de oprechte bezorgdheid onder Europese parlementsleden over de verslechterende en gevaarlijke situatie in Tibet, en verdient serieuze aandacht binnen de EU ten aanzien van het bereiken van betekenisvolle vooruitgang inzake mensenrechten. Wij verwelkomen met name de nadruk op de kwestie van de nederzettingen en de gedwongen verplaatsing van de nomaden, in lijn met de ten aanzien van dit probleem in december 2012 door de EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, naar voren gebrachte bezorgdheid.”

Het rapport herhaalde het belang van de integratie van de mensenrechten en democratie in alle activiteiten van de EU, en riep de EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, alsmede de EU Speciale Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten op verder te gaan met in het middelpunt plaatsen van mensenrechten in alle relaties van de EU met derde landen, met inbegrip van haar strategische partners. Het benadrukte ook de cruciale rol van het maatschappelijk middenveld in de bescherming en bevordering van democratie en mensenrechten en riep de EU op om een sterkere samenwerking met de civiele samenleving en mensenrechten activisten te waarborgen.

International Campaign for Tibet (ICT) deelt de bezorgdheid van het EP over het gebrek aan concrete vooruitgang bij sommige van de mensenrechtendialogen van de EU, daarbij in het bijzonder wijzend op falen van de EU-China mensenrechtendialoog om tot significante en tastbare resultaten te komen. In deze context drong het EP er bij de EU op aan een meer vastberaden, ambitieus en transparant mensenrechten beleid na te streven. Deze dialogen moeten vergezeld gaan van duidelijke openbare maatstaven om hun succes objectief te meten en als deze niet constructief zijn, dient de EU duidelijke politieke conclusies te trekken.

In het verslag van dit jaar was een nieuwe rubriek toegevoegd over het bedrijfsleven en mensenrechten, waarin werd benadrukt dat Europese bedrijven in al hun zakelijke en commerciële activiteiten de mensenrechtennormen moeten respecteren, ook wanneer zij buiten de EU actief zijn in ontwikkelingslanden en bij de samenwerking met autoritaire regimes.

Dit onderwerp wordt steeds belangrijker in het werk van ICT in het licht van de start van de onderhandelingen over een bilateraal EU -China Investment Agreement en met de Chinese  plannen voor massale ontginning van minerale rijkdommen in Tibet, die verwoestende milieu-en sociale gevolgen zullen hebben.

ICT sluit zich aan bij het ??EP en roept de EU op om de gedragingen van de Chinese regering in China en Tibet op het gebied van mensenrechten ter discussie te stellen, en om de aanbevelingen van het EP in al haar betrekkingen met China onverwijld ten uitvoer te leggen.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer