21 February 2014

Europees Parlement markeert haar 100ste zitting van de Tibet Intergroup met sterke uitspraken en een boodschap van de Dalai Lama

De Dalai Lama stuurde vandaag een bericht om de 100ste vergadering van de Tibet Intergroup in het Europees Parlement te markeren.

De verklaring werd voorgelezen door de voorzitter van de Intergroup, MEP Thomas Mann, tijdens een bijeenkomst in Brussel op 19 februari, mede georganiseerd door International Campaign for Tibet. Hieronder is het bericht volledig weergegeven.

Tijdens de vergadering lanceerde Matteo Mecacci, Voorzitter van ICT, een ‘toezegging campagne’: ‘2014 voor Tibet’ om de steun van Parlementsleden zeker te stellen en concrete actie voor Tibet te bevorderen.

Speciale vertegenwoordiger, Kelsang Gyaltsen, sprak tijdens het  evenement. Het transcript van zijn toespraak is hier te vinden.

Een aantal parlementsleden spraken hun sterke verbondenheid uit met de Tibetaanse zaak en het belang van de in 1989 opgerichte Tibet Intergroup in het Europees Parlement.

De Spaanse professor in de rechten, de heer Jose Elias Esteve, en de heer Alan Cantos, directeur van het Spaanse Comité Tibet, spraken over de baanbrekende Tibet rechtszaken in Spanje en hun betekenis voor Europa, nu de Chinese invloed op de Spaanse regering als een resultaat meer duidelijk is geworden. (ICT-rapport, Stemming in Spaanse Parlement na arrestatiebevelen voor de Chinese leiders ‘moet van bron van zorg zijn’ voor alle Europese burgers)

Een volledig verslag van de vergadering zal online morgen gezet worden op www.savetibet.nl


Langs deze weg wil ik mijn hartelijke groeten overbrengen aan de leden van de Tibet Intergroup van het Europees Parlement ter gelegenheid van haar 100ste zitting op 19 februari 2014.

Ik heb altijd geloofd in de behoefte aan een beter begrip, nauwere samenwerking en meer respect, of het nu gaat om relaties tussen individuen, gemeenschappen of naties. Ik kijk naar het Europees Parlement als een inspirerend voorbeeld van een dergelijke gemeenschap. Ik ben dan ook dankbaar dat de leden van het Europees Parlement, met name de Tibet Intergroup, belangstelling blijven tonen voor het welzijn van het Tibetaanse volk.

Hoewel ik niet langer over enige politieke verantwoordelijkheid beschik, kan ik, als Tibetaan, het niet helpen om bezorgd te zijn over het welzijn van mijn landgenoten. De Tibetaanse kwestie gaat niet alleen om de politieke rechten van het Tibetaanse volk, maar ook over zaken, die van invloed zijn op de mensheid als geheel. Ten eerste, aangezien het is aangetoond dat het Tibetaanse plateau de klimaatverandering beïnvloedt en omdat de grote rivieren, die ontspringen in Tibet meer dan een miljard mensen in Azië voorzien van water, is het Tibetaanse milieu van cruciaal belang voor de regio. Ten tweede, omdat de Tibetaanse boeddhistische cultuur is gericht op vrede, geweldloosheid en mededogen, is het de moeite waard om te behouden voor de wereld.

De situatie in Tibet is op dit moment grimmig. De Tibetaanse cultuur wordt nog steeds ernstig bedreigd. Ondertussen zijn de Chinese autoriteiten meedogenloos in hun onderdrukking van ieder teken van protest of afwijkende meningen. En toch, het lijkt erop dat hoe groter de onderdrukking, hoe sterker de Tibetaanse geest van verzet is. Er kan alleen sprake zijn van een duurzame oplossing, wanneer de Chinese regering zich richt op de aspiraties van het Tibetaanse volk, zodat deze kunnen worden opgelost via eerlijke onderhandelingen. Van onze kant heeft de gekozen Tibetaanse leiding haar toewijding aan de Middenweg aanpak herhaald, wat neerkomt op het niet nastreven van afscheiding, maar van ware autonomie voor het Tibetaanse volk.

In de afgelopen tijd is de Chinese Communistische Partij begonnen met het zich richten op de behoeften van de plattelandsbevolking en de de armen. Dit impliceert de noodzaak om de werking van het gerechtelijk apparaat te verbeteren tot internationale normen. Mensen, die president Xi Jinping kennen, vertellen me dat hij op een meer open en realistische manier werkt. Sterker nog, hij lijkt een aantal moedige stappen te nemen om de corruptie te verminderen. Ik hoop dat hij in staat zal zijn om, net als Deng Xiaoping de markthervormingen tot stand bracht, die China economisch zo machtig hebben gemaakt,  politieke hervormingen tot stand zal brengen.

Als China verandert in een positieve richting, kunnen we hopen op meer transparantie van de leiding. Dit op haar beurt zal leiden tot vertrouwen en respect. Een dergelijke ontwikkeling zal China in staat stellen om respect van de internationale gemeenschap te verdienen, terwijl het ook in het belang van alle betrokkenen problemen, zoals de Tibetaanse kwestie,  zal oplossen. Ik hoop dat instanties als het Europees Parlement manieren kunnen vinden om China in deze richting te bewegen.

Nogmaals wil ik graag mijn dank uitspreken aan de Tibet Intergroup en vertrouw er op dat uw beraadslagingen tijdens deze 100ste sessie vruchtbaar zullen zijn.

13 februari 2014

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer