2 juli 2012

Europa, US, Canada kaarten Tibet aan bij de VN-Mensenrechtenraad en roepen de Chinese regering op om externe waarnemers toegang tot Tibet te verlenen

Genève – Europese regeringen, de Verenigde Staten en Canada brachten in hun verklaringen op 28 juni tijdens de 20ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad onder de post 4 – “Mensenrechten situaties die de aandacht van de Raad benodigen” – hun zorgen tot uiting over de verslechterde mensenrechtensituatie in de Tibetaanse Autonome Regio en de door Tibetanen bewoonde gebieden.

Onder de landen die vandaag bij de Raad hun ernstige bezorgdheid over de huidige crisis in Tibet naar voren brachten, waren België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Zweden en de Verenigde Staten. De verklaring van Denemarken, namens de Europese Unie, werd ook ondersteund door de niet-EU-lidstaten Kroatië, Macedonië, Montenegro, IJsland, Albanië, Bosnië-Herzegovina en Liechtenstein.

Regeringen spraken hun ongerustheid uit over het toenemend aantal zelfverbrandingen door Tibetanen en hun kritiek over het Chinese beleid in de Tibetaanse gebieden. In het bijzonder:

• Maken zij zich zorgen over de situatie in de door Tibetanen bewoonde gebieden waar demonstraties ernstig worden onderdrukt en waar de zelfverbranding van ten minste 42 monniken en nonnen het gevoel van Tibetaanse volk weerspiegelt, dat hun culturele en religieuze rechten niet volledig worden gerespecteerd (België)
• Blijven zij bezorgd over het Chinese beleid om de uitoefening van religie in de Tibetaanse gebieden in te perken (Canada);
• Doen zij een beroep op de Chinese autoriteiten voor ??ongehinderde toegang tot alle gebieden voor onafhankelijke monitoring, onder meer door diplomaten en journalisten (Tsjechische Republiek);
• Zijn zij gealarmeerd door de verslechtering van de situatie in Tibet en de door Tibetanen bevolkte gebieden, vooral in de provincie Sichuan, en zijn ernstig bezorgd over het nieuws van massa-arrestaties en detenties, na meerdere zelfverbrandingen in Lhasa en elders, alsmede de berichten dat de Tibetaanse Autonome Regio is gesloten voor buitenlanders, en roepen zij de Chinese autoriteiten op om ervoor te zorgen dat de mensenrechten van personen, die tot etnische en religieuze minderheden behoren, met name in Tibet en Xinjiang, volledig worden nageleefd, met inbegrip van het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, evenals het recht om hun eigen cultuur te beleven en gebruik te maken de eigen taal (Denemarken);
• Maken zij zich zorgen over wanhoopsdaden, zoals zelfverbrandingen door Tibetanen (Frankrijk);
• Zijn zij verontrust door het overheidsbeleid dat de Tibetaanse en Oeigoerse tradities, voor wat betreft taal, religie en cultuur, ondermijnt (Verenigde Staten);
• Zijn zij bezorgd over de hardhandige maatregelen van de Chinese autoriteiten in Tibet en de Tibetaanse gebieden en doen een beroep op China om ervoor te zorgen, dat de rechten van personen, die tot de minderheden behoren, waaronder in Tibet en Xinjiang, volledig worden nageleefd (Zweden).

Tsering Jampa, Executive Director ICT in Europa, zei: “Het is bemoedigend dat de situatie in Tibet aandacht krijgt van regeringen, omdat dergelijke interventies bij de hoogste mensenrechten instelling van de VN, aantonen dat de internationale gemeenschap zich bekommert om het lot van de Tibetaanse volk.”

Links naar de videobeelden van de verklaringen staat hieronder:

België: United Nations webcast

Canada: United Nations webcast

Tsjechië: United Nations webcast

Denemarken: United Nations webcast

Frankrijk: United Nations webcast

Zweden: United Nations webcast

Verenigde Staten: United Nations webcast

Vereniging voor Bedreigde Volkeren: Gemeenschappelijke verklaring van Asian Indigenous & Tribal Peoples Network, Helsinki Foundation for Human Rights, Society for Threatened Peoples and MRAP

En:

De verklaring van Human Rights Watch onder punt 3 – Algemene Debat met referentie-beperkingen van de vrijheid van vereniging en vergadering in Tibet

China’s recht van repliek: United Nations webcast

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer