28 juli 2020

EU geeft antwoord op vragen van Europees parlement over Tibet en Nepal

De vertegenwoordiger van de EU voor het Buitenlands Beleid en Veiligheid, Joseph Borrell, heeft op 24 juli antwoord gegeven op vragen van een Europarlementariër over de mensenrechten en autonomie in Tibet, evenals op een voorstel voor een uitleveringsverdrag tussen Nepal en China dat Tibetaanse vluchtelingen in gevaar zou kunnen brengen.

Europees Parlementslid Isabel Santos begon haar schriftelijke vragen met het citeren van een verslag van International Campaign for Tibet over de nieuwe wetgeving inzake “etnische eenheid” die begin dit jaar in de Tibetaanse Autonome Regio in werking is getreden.

De regio beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat in 1959 door China is geannexeerd en nog steeds met een ijzeren vuist regeert.

“International Campaign for Tibet heeft laten zien hoe de onlangs in Tibet aangenomen wetgeving inzake “etnische eenheid” de fundamentele vrijheden van de Tibetanen verder zal uithollen en hun mensenrechten zal schenden”, schreef Santos. “De nieuwe wetgeving die op 11 januari 2020 is aangenomen, heeft als doel om “modelgebieden voor nationale eenheid en vooruitgang” in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) vast te stellen en de Chinese regering de bevoegdheid te geven om een Chinese levenswijze op te leggen en Chinese informanten van de Communistische Partij te cultiveren”.

Santos voegde eraan toe: “Sommige bepalingen van de nieuwe regelgeving vallen op, omdat ze als doel hebben Tibetaanse kleuters te indoctrineren met ideologische propaganda en ingrepen te doen in de sfeer en privacy van het gezin.”

Vragen voor de hoge vertegenwoordiger
Santos eindigde met het stellen van twee vragen. Ten eerste vroeg zij welke actie de Europese External Action Service neemt in het bilaterale dialoog met China met betrekking tot de autonomie van Tibet en de bescherming van de rechten van de Tibetanen.

In het antwoord op die vraag schreef Josep Borrell dat de EU herhaaldelijk “grote bezorgdheid” heeft geuit over de beperkingen van de godsdienstvrijheid en de rechten van de minderheden in Tibet, zowel in de bilaterale dialoog met China als in het openbaar.

Borrell, die ook vice-voorzitter is van de Europese Commissie, zei dat de EU zich ook heeft geconcentreerd op de toestand van de gevangenen in Tibet en het gebrek aan wederzijdse toegang tot Tibet.

“Dat is gedaan, zowel in het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China, als tijdens het recentelijke strategische dialoog tussen “Borrell” en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, die op 9 juni 2020 plaats vond, en tijdens de topontmoeting tussen de EU en China op 22 juni 2020″, schreef Borrell.

Hij voegde eraan toe dat de Europese Dienst voor extern optreden, die hij leidt, “vastbesloten blijft de ontwikkelingen in verband met Tibet te volgen en de verwachting te blijven uitspreken dat de rechten van de Tibetanen worden geëerbiedigd”.

Voorgesteld uitleveringsverdrag
Santos vroeg ook naar een voorstel voor een uitleveringsverdrag tussen China en Nepal.

Voor 2008 zouden elk jaar duizenden Tibetanen naar Nepal vluchten om te ontsnappen aan de brute bezetting van hun land door China.

Op grond van een “gentlemen’s agreement” tussen Nepal, de VN en andere belanghebbenden zouden die Tibetanen veilig naar India kunnen reizen, waar de Dalai Lama en de Tibetaanse ballingschapsleiding verblijven.

Het voorgestelde verdrag tussen Nepal en China zou echter kunnen betekenen dat de Nepalese autoriteiten alle Tibetanen die de grens oversteken zouden deporteren en hen terugsturen naar Tibet, vanwaar ze net zijn ontsnapt.

Borrell merkte op dat China en Nepal het voorgestelde verdrag niet hebben ondertekend tijdens het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Kathmandu in oktober 2019. De twee partijen zeiden echter dat ze de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen hun wetshandhavingsinstanties zouden verbeteren.

“De External Action Service volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet”, schreef Borrell, “evenals de tussen China en Nepal gesloten overeenkomsten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen voor de Tibetaanse gemeenschap die in Nepal woont”.

Voortzetting van de Europese steun
De antwoorden van Borrell op Santos bouwen voort op zijn recente steun voor de Tibetaanse vrijheden:

 • Eerder deze maand zei Borrell dat de EU zich verzet tegen de plannen van China om zich te bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama, de Tibetaanse boeddhistische geestelijke leider die op 6 juli 85 jaar werd.
 • In maart zei Borrell dat de Europese Commissie “de Chinese autoriteiten zal blijven oproepen om wederzijdse toegang tot Tibet toe te staan”.
 • Borrell schreef in mei ook een opiniestuk waarin hij stelde dat de sleutelwoorden voor de relatie tussen de EU en China “vertrouwen, transparantie en wederkerigheid moeten zijn”.
 • De originele vragen van Santos en antwoorden van Borrell

  Question for written answer E-003247/2020 to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Rule 138 Isabel Santos (S&D)

  Subject: ‘Ethnic Unity’ legislation — human rights of Tibetans in jeopardy

  The International Campaign for Tibet revealed how the ‘ethnic unity’ legislation recently adopted in Tibet will further erode the fundamental liberties of Tibetans and infringe their human rights. The new legislation adopted on 11 January 2020 aims to establish ‘model areas for national unity and progress’ in the Tibet Autonomous Region (TAR) and to give the Chinese government powers to impose a Chinese-centric way of life and cultivate Chinese Communist Party informers. Certain provisions of the new regulations stand out, as they aim at indoctrinating Tibetan preschool children with ideological propaganda and interfere with the spheres of family and its privacy.

  In light of the concerns regarding Tibet raised at the 43rd session of the UN Human Rights Council, I should like to ask the following:

  1. What actions are being pursued by the EEAS in connection with the bilateral dialogue with China regarding the autonomy of Tibet and the protection of human rights of Tibetans?
  2. Can the Vice-President/High Representative clarify his understanding of the proposed Extradition Treaty between China and Nepal and its implications for Tibetan residents in Nepal?

   

  Answer given by High Representative/Vice-President Borrell on behalf of the European Commission

  The EU has repeatedly raised its strong concerns about restrictions on freedom of religion or belief and on the rights of minorities in Tibet, both in EU-China bilateral meetings and publicly, including in multilateral fora. The EU has focused, in particular, on the conditions of prisoners, the rights of people belonging to minorities, freedom of religion or belief and the lack of reciprocal access to the region. It has done so, both in the framework of the EU-China Human Rights Dialogue, as well as, most recently, during the Strategic Dialogue between High Representative/Vice President Borrell and Chinese Foreign Minister Wang Yi, held on 9 June 2020, as well as during the EU-China summit on 22 June 2020. The European External Action Service remains committed to following developments related to Tibet and to continuing to express its expectation that the rights of the Tibetans should be respected.

  Nepal and China signed a Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters as well as an Agreement on Boundary Management System during the visit of the Chinese President to Kathmandu in October 2019. No agreement on an extradition treaty was signed during this visit, but both countries agreed to strengthen cooperation and information exchange among law enforcement agencies. The European External Action Service is following closely developments in this area, as well as the application of the agreements concluded between China and Nepal, also considering the possible implications for the Tibetan community resident in Nepal.

Tags: China, EU, Nepal, Tibet
Share this
27 november 2023

ICT DELEGATIE BEZOEKT DALAI LAMA, TIBETAANSE LEIDERS

Lees meer
20 november 2023

BIDEN CONFRONTEERT XI MET TIBET

Lees meer