26 november 2020

De Chinese reactie op de brief van VN-deskundigen over de Panchen Lama is een absurde leugen

De Chinese regering heeft de onlangs geuite bezorgdheid van VN-mensenrechtendeskundigen over de “verdwenen” Panchen Lama en de benoeming van Tibetaanse boeddhistische leiders, botweg weerlegd.

In een mededeling die in juni werd verstuurd en in augustus 2020 openbaar werd gemaakt, hadden de VN-deskundigen hun ernstige bezorgdheid geuit over de voortdurende weigering van de regering van China om de verblijfplaats van Gedhun Choekyi Nyima, de 11e Panchen Lama, bekend te maken. De VN-deskundigen riepen op voor een onafhankelijke waarnemer om hem te bezoeken. De regels van de Chinese regering over de benoeming van Tibetaanse boeddhistische leiders ondermijnen de religieuze tradities en praktijken van de Tibetaanse boeddhisten op een discriminerende manier. Onder verwijzing naar de bezorgdheid over de opvolging van de 14e Dalai Lama deden de deskundigen een beroep op de Chinese regering om ervoor te zorgen dat Tibetaanse boeddhisten hun godsdienst, tradities en culturen vrij kunnen beoefenen zonder inmenging van China. Tibetaanse boeddhisten hebben het recht om hun geestelijken en religieuze leiders zelf te kiezen in overeenstemming met hun eigen religieuze tradities en praktijken.

Terwijl de mededeling van de VN-deskundigen verwees naar een corpus van mensenrechtenbeginselen met betrekking tot de rechten van religieuze gemeenschappen om hun leiders vrij van overheidsinmenging te benoemen, stelt de Chinese regering in haar antwoord van juli onnauwkeurig vast dat de “religieuze status en titels” van de Dalai Lama en de Panchen Lama door de “centrale regering” zijn vastgesteld en doet zij de bezorgdheid van de VN-deskundigen af als “buitenlandse inmenging”. Er wordt niet verwezen naar, of uitleg gegeven over de juridische argumenten die de VN-deskundigen naar voren hebben gebracht.

Volgens ICT: “De reactie van de Chinese regering onderstreept de opmerking van 50 onafhankelijke VN-mensenrechtendeskundigen in juni 2020 dat China altijd kritiek afwijst. Dit is weer een reden waarom de internationale gemeenschap de oproep van de deskundigen, om een onpartijdig en onafhankelijk VN-mechanisme in te stellen om de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China nauwlettend te volgen, te analyseren en er verslag over uit te brengen, moet steunen.

In plaats van de juridische zorgen van de VN-deskundigen serieus te nemen, stelt de Chinese regering ten onrechte dat de ‘centrale regering’ het reïncarnatiesysteem heeft opgezet. Het Tibetaanse boeddhistische reïncarnatiesysteem gaat terug tot de 13e eeuw. Er was noch een ‘centrale regering’, noch invloed op het Tibetaans boeddhisme van een entiteit die beschouwd zou kunnen worden als voorganger van de CCP. Het is ronduit absurd om te beweren dat de CCP de hoeder is van het Tibetaanse boeddhistische geloof.”

 

 

Tags: PanchenLama, VN
Share this
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer
24 augustus 2023

Amerikaanse visumbeperkingen voor Tibetaanse kostscholen

Lees meer