11 December 2015

De ambivalente houding van het in Brussel gevestigde European Institute for Asian Studies over Tibet


Tijdens een lezing op 4 december in Europees Instituut voor Aziatische Studies (EIAS) roept een Chinese Communistische Partij ambtenaar serieuze vragen op door zijn pogingen om het onafhankelijke debat te verstikken en naleving van agressief beleid tegen de Dalai Lama te bevorderen.


Vincent Metten


Vincent Metten (ICT) het stellen van vragen tijdens de Q & A Sassion. In het panel van links naar rechts: de Chinese tolk, de heer Pema Thinley en EIAS moderator de heer Fouquet.


Pema Thrinley (Chinese transcriptie: Baima Chilin), de vice-voorzitter van de Comité voor Etnische Aangelegenheden van het Nationale Volkscongres van China, sprak over “Het beoordelen van Economische Ontwikkeling in Tibet”. ICT is van mening dat dit in directe strijd is met het mandaat van het Europees Instituut voor Aziatische Studies, als “toonaangevende Brusselse denktank en beleidsonderzoek centrum, dat een platform biedt voor de bevordering van dialoog en begrip tussen de Europese Unie en Azië bij aangelegenheden van strategisch regionaal en mondiaal belang, en langs deze weg te zorgen voor diepgaand, uitgebreid onderzoek en informatie uitwisseling.” (www.eias.org)


Pema Trinley diende in het Volksbevrijdingsleger en wat gestationeerd in Tibet van 1969 tot 1986, een militaire carrière, die gezien kan worden als een belangrijke pijler voor de nog steeds voortdurende implementatie van het harde veiligheidsbeleid in de regio, die in de behandeling van Tibet de norm is geworden voor de Partij. Hij wordt gezien als een man, die een prominente rol heeft gespeeld bij de rechtvaardiging van het hardhandige optreden tegen Tibetanen na de protesten in maart 2008 in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Dit jaar Pema Trinley beschuldigde de Dalai Lama van “het ontheiligen religie en het Tibetaanse boeddhisme” als reactie op de opmerkingen van de Dalai Lama, dat hij mogelijk niet reïncarneert als hij sterft.


Het besluit van EIAS om deze officiële delegatie uit te nodigen staat ook in contrast met de recente beslissing om een discussie te weigeren met een gezaghebbende onafhankelijke deskundige op het gebied van het milieu van Tibet, een zaak van de regionale stabiliteit en toenemende wereldwijde verontrusting.


International Campaign for Tibet (ICT) had contact opgenomen met de EIAS en stelde hen voor een evenement te organiseren met een deskundige in milieukwesties Tibet, de heer Gabriel Lafitte, een onderzoeker op de Management Afdeling van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Monash Universiteit in Australië, en redacteur van een gespecialiseerde website


www.rukor.org


, die zich richt op Tibetaanse ontmoetingen met de wereldwijde moderne ontwikkelingen.


EIAS reageerde als volgt op het voorstel: “Na interne besprekingen en hoewel het organiseren van een openbare seminar over Tibet helaas geen optie is voor EIAS, zouden we zeer geïnteresseerd zijn in het hebben van een interne vergadering met de heer Lafitte, mocht hij geïnteresseerd zijn (samen met een aantal van onze senior geassocieerde ondernemingen en onderzoekers).”


Zeer tot onze verrassing kregen we een paar weken later een uitnodiging van de zelfde organisatie om een Briefing Seminar over Tibet met Pema Thinley als belangrijkste spreker bij te wonen.


Tijdens de Q & A sessie vroeg ik waarom de Instituut haar houding had veranderd ten opzichte van Tibet en dit nu wel had opgenomen op de agenda. EIAS ‘moderator’, de heer David Fouquet antwoordde: “Zelfs in kleine organisaties, kan er bureaucratische misverstanden en miscommunicatie zijn. Ik was niet betrokken bij het ontwikkelingen die je nu beschrijft, maar we kunnen daar misschien later over praten met de persoon met wie je in contact bent geweest. Mijn insteek zou zijn dat het wellicht een belangwekkend onderwerp zou zijn geweest.


EIAS Briefing

Deelnemers aan de EIAS Briefing


diplomat from the Chinese


De diplomaat van de Chinese EU-missie probeert het nemen van foto’s te voorkomen

Policy Director Vincent Metten van ICT: “

Ik was ook tamelijk verrast door de houding van een diplomaat van de Chinese EU-missie (de persoon met de roze das), die fysiek probeerde te verhinderen dat ik foto’s nam tijdens het evenement zonder enige reactie van de organisatoren! De diplomaat had zijn bezoekerskaart vergeten en noemde mij zijn naam niet. Noch publiekelijk aan het begin van het evenement, noch op de uitnodigingskaart had EIAS gemeld dat ‘Chatham House’ regels zouden worden toegepast en dat het nemen van foto’s niet was toegestaan. Verschillende andere deelnemers namen foto’s tijdens het evenement, zonder enige reactie van wie dan ook. Naar mijn mening is er dringend behoefte aan additioneel onderzoek door onafhankelijke deskundigen en journalisten over hoe sommige in Brussel gevestigde denktanks en onderzoekscentra omgaan met Azië, met name met China, zichzelf daarbij opstellen en gevoelige onderwerpen, zoals mensenrechten, Tibet, Taiwan of Hong Kong aanpakken.


En het is buitengemeen belangrijk om te begrijpen wat de belangen en de redenen achter een dergelijke houding zijn en hoe deze organisaties bijdragen een er voordeel bij hebben om gevoelige kwesties naar de achtergrond te schuiven in het publieke debat.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer