26 August 2011

Dalai Lama roemt het succes van de Tibetaanse democratie en draagt regeringstaken over aan gekozen Tibetaanse leider

Dharamsala, India, 10 maart 2011. Tijdens de jaarlijkse herdenking van de Tibetaanse Opstand tegen de Chinese bezetting van Tibet in 1959 heeft Zijne Heiligheid de Dalai Lama de Tibetaanse democratie als overwinnaar uitgeroepen door te verklaren dat hij zijn verantwoordelijkheden in de Tibetaanse regering in ballingschap wil overdragen aan de gekozen Tibetaanse leider, de Kalon Tripa.


Al vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw heb ik herhaaldelijk benadrukt dat de Tibetanen een leider nodig hebben, die vrij door het Tibetaanse volk gekozen is en aan wie ik het gezag kan overdragen. Nu is het moment aangebroken waarop dit werkelijkheid gaat worden.’ Zie www.dalailama.com voor de volledige verklaring.

In zijn verklaring citeerde hij oproepen die hij had ontvangen van Tibetanen, zowel in Tibet als in ballingschap, om geen afstand te doen van zijn politiek leiderschap. Hij verzocht hen om begrip te hebben voor zijn intentie, zijn besluit te ondersteunen en het van kracht te laten worden. ‘Als een van hen ben ik toegewijd om mijn bijdrage te leveren voor de rechtvaardige zaak van Tibet.’

‘In tegenstelling tot de lang zittende Chinese autocraten die vaak in het nieuws zijn, is de Dalai Lama de zeldzame visionair die bereid is zijn macht over te dragen aan zijn volk,’ zei Marybeth Markey, President van ICT. ‘Zijn besluit bevestigt dat de Tibetaanse democratie in ballingschap volwassen is geworden, en verdient alle lof en ondersteuning.’

Als jonge leider van Tibet, voorzag de veertiende Dalai Lama ‘vergaande hervormingen’ in de regering van wat hij een ‘Nieuw Tibet’ noemde. Het was echter niet totdat hij Tibet was ontvlucht, totdat hij in vrijheid kon werken aan een representatieve regering. In 1959 richtte de Dalai Lama de Tibetaanse regering in ballingschap op, officieel het Centraal-Tibetaans Bestuur van Zijne Heiligheid de Dalai Lama (CTB).

Tijdens zijn eerste 10 maarttoespraak die hij in 1961 hield in Dharamsala, India, riep de Dalai Lama op tot hervormingen. Hij benadrukte dat ‘de taken en verantwoordelijkheden op alle schouders moeten rusten’ van de Tibetanen zelf. Twee jaar later, op 10 maart 1963, introduceerde de Dalai Lama een concept voor een democratische grondwet voor een Toekomstig Tibet. Dit concept grondwet voorzag in een ‘effectieve participatie door het Tibetaanse volk en bescherming van sociale en economische rechtvaardigheid’. Hoewel deze grondwet pas van kracht zou worden nadat de Tibetanen hun vrijheid herwonnen in Tibet, heeft deze grondwet bijna dertig jaar als leidraad gefungeerd voor de CTB.

In 1990 heeft een door de Dalai Lama ingestelde commissie voor grondwetsherziening, een concept Handvest opgesteld voor Tibetanen in ballingschap. Op 4 juli 1991, nadat het concept onder het Tibetanen had gecirculeerd voor aanmerkingen, nam het Tibetaanse parlement in ballingschap de definitieve tekst unaniem aan. Twee weken later gaf ook de Dalai Lama er zijn goedkeuring aan. Op deze manier werd het Handvest goedgekeurd door zowel de gekozen vertegenwoordigers van de Tibetanen in ballingschap en door hun spiritueel en politiek leider.

Het Handvest is een werkende grondwet gemodelleerd naar vergelijkbare documenten in liberale democratieën. Tot op heden, zijn de enige betwistte bepalingen van het Handvest de punten geweest die de macht van de Dalai Lama inperken, naar zijn voorstel. Toen het parlement druk opvoerde om deze bepalingen terug te trekken, respondeerde de Dalai Lama: ‘De twee clausulen bestaan niet als decoratieve onderdelen van het Handvest, maar zijn er op gericht om het verschil vast te stellen tussen een systeem dat democratie predikt terwijl het strak aan de macht vast blijft houden, en een systeem dat serieus is om democratie te implementeren.’ Samenvattend, oefende de Dalai Lama zijn gezag uit om zijn eigen macht in te perken, waardoor hij het bezwaar van het parlement overstemde.

Het besluit van de Dalai Lama om volledig zijn formele gezag over te dragen aan een gekozen Tibetaanse autoriteit zal wederom een legale instemming vereisen binnen het Tibetaanse democratische systeem. ‘Tijdens de opkomende elfde sessie van het veertiende Tibetaanse Parlement in Ballingschap, dat op 14 maart begint, zal ik formeel voorstellen dat de benodigde amendementen worden opgenomen in het Handvest voor Tibetanen in Ballingschap,’ zei hij.

‘Niemand kan de relevantie van de Dalai Lama weerleggen als de natuurlijke leider van het Tibetaanse volk,’ zei Tsering Jampa, Directeur van ICT-Europe, ‘maar nu zullen wij zien hoe de Tibetaanse leiders in parlement reageren op een belangrijke stap voor het Tibetaanse volk in het democratische proces.’

Een overvloed van commentaar van Chinese beambten die de autoriteit van de Dalai Lama weerleggen, en voorschriften die buitenlandse reizen in Tibet beperken, tonen aan dat de Chinese overheid nerveus is over wat de Dalai Lama zou zeggen op 10 maart en het effect van zijn toespraak op de stabiliteit Tibet. In maart 2008 begon een golf van protesten in Lhasa op Tibetaans Nationale Dag van de Opstand, en deze verspreidde zich over het Tibetaanse plateau. De Chinese overheid reageerde met een verstrekkende repressie op het gebied van veiligheid en de vrijheidsbeperkingen zijn vandaag de dag nog steeds van kracht.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer