7 November 2012

CTA verwelkomt VN-Verklaring en dringt aan op bijeenroeping speciale zitting VN-Raad voor de Mensenrechten

Persbericht, 3 november 2012

“De Centrale Tibetaanse Administratie (CTA), gevestigd in Dharamsala is bemoedigd door de krachtige verklaring van de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, afgelopen vrijdag”, aldus Sikyong, Dr Lobsang Sangay. Mevrouw Pillay heeft bij de Chinese regering sterk aangedrongen om “onverwijld in te gaan op de reeds lang bestaande grieven, die in de Tibetaanse gebieden hebben geleid tot een verontrustende escalatie in de vorm van wanhopige protesten, waaronder zelfverbrandingen.” Ze was veronrust over de “aanhoudende beschuldigingen van geweld tegen Tibetanen, die proberen hun fundamentele mensenrechten uit te oefenen.”

De CTA beschouwt de verklaring als oprechte erkenning van de dringende en tragische situatie in Tibet.

Verder merkt de CTA op, dat de VN-Hoge Commissaris, onder meer:

. diverse uitwisselingen had met de Chinese overheid over ernstige schendingen van de mensenrechten in Tibet, waaronder het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind;
. het intens gevoel van frustratie en wanhoop bij Tibetanen erkende, hetgeen hen tot het nemen van drastische maatregelen drijft en bij de Chinese regering aandrong vrijheid van meningsuiting voor Tibetanen toe te staan;
. er bij de Chinese regering op aandrong om aan onafhankelijke waarnemers en media toegang te verlenen ten einde de werkelijke omstandigheden in de Tibetaanse regio te beoordelen;
. er bij de Chinese regering op aandrong om de 12 uitstaande verzoeken voor officiële bezoeken aan China door speciale VN-rapporteurs voor de mensenrechten, waaraan de Chinese regering tegenover de VN-Mensenrechtenraad heeft beloofd om meewerken, te vergemakkelijken.

Wij vertrouwen er op dat de VN de hiervoor genoemde kwesties tot hun logische conclusie met de Chinese leiders zal voeren.

Bovendien, met het oog op de wanhopige en ongekende golf van zelfverbrandingen door Tibetanen als gevolg van het repressieve beleid van China en de voortdurende onverzettelijkheid van de Chinese leiders ten opzichte van de niet aflatende inspanningen van de UNHCR, doen wij een beroep op de 47 lidstaten van de UNHRC om een speciale zitting over Tibet bijeen te roepen.

Mediacontacten:
De heer Tashi, Secretaris voor Voorlichting, +91 98168 43798
De heer Tashi Phuntsok, Extra secretaris, +91 98165 39103
De heer Lobsang Choedak, persvoorlichter, +91 98822 32476 Skype : [email protected], Twitter : @lchoedak

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer