28 December 2015

Communistische Partij functionaris bekend om zijn giftige aanvallen op de Dalai Lama krijgt ongekende kritiek


  • Een hoge Communistische Partij functionaris, die bekend staat om zijn harde lijn tegen de Dalai Lama, krijgt ongekende kritiek in de sociale media in China na opschudding over boeddhistische nep lama’s.

  • Zhu Weiqun, voormalig executive vice-minister van het machtige United Front Work Department, die onlangs de Dalai Lama beschuldigde dat hij een ISIS sympathisant was, werd vanwege zijn uitspraken over Tibet zelf het doelwit van zeldzame kritiek door een gerespecteerde Tibetaanse geleerde aan de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen en van Chinese en Tibetaanse internet gebruikers.

  • De ontwikkelingen vinden plaats ??in een gespannen politieke situatie, waarin de Chinese autoriteiten de Nobelprijswinnares de Dalai Lama hebben betichten van het gebruiken van “gewelddadige terreur methoden” en te midden van geïntensiveerde inspanningen van de CCP om de controle te krijgen over zijn reïncarnatie en de Tibetaanse boeddhistische praktijk naar zich toe te trekken. De kritiek op Zhu onthult een diepe ongerustheid over het Chinese beleid inzake Tibet en over het voortbestaan ??van het Tibetaans boeddhisme.


De kritiek volgde op een interview van Zhu Weiqun met betrekking tot een controverse over nep gereïncarneerde lama’s (tulku’s), beter bekend als ‘Levende Boeddha’s’

(huofo,

??) in Chinees. Net zoals er steeds meer oprechte Chinese Boeddhistische beoefenaars zijn, die authentieke Tibetaanse lama’s volgen, zijn er ook een aantal nep ‘Levende Boeddha’s’, die proberen om hun volgelingen te exploiteren. Eerder deze maand verontschuldigde een zelfbenoemde ‘levende boeddha’ zich in Hong Kong – wiens opgenomen wijding van de Chinese acteur Zhang Tielin op het internet viraal ging – en legde al zijn functies neer, nadat een Tibetaans klooster ontkende hem gecertificeerd te hebben.[1]
De Dalai Lama heeft herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over het aantal nep-lama’s en de risico’s van de exploitatie van hun volgelingen.


Zhu Weiqun


In een Chinees televisie-optreden vermeed Zhu Weiqun het om dit specifieke geval van een valse ‘Levende Boeddha’ te bekritiseren en stelde in plaats daarvan, dat sommige nep lama’s een bedreiging van de nationale veiligheid vormen, omdat ze het ingezamelde geld gebruiken om illegale of ‘separatistische activiteiten’ in Tibet te sponsoren.


Zhu Weiqun, die aan het hoofd staat van een departement voor etnische en religieuze zaken in Beijing, was eerder betrokken bij gesprekken met afgezanten van de Dalai Lama voordat de dialoog in 2010 werd stop gezet en is uitgegroeid tot één van de meest geciteerde critici van de Dalai Lama in staat de media. Hij werd door de Global Times eerder deze maand als volgt geciteerd:

“De Dalai Lama sympathiseert, diep van binnen, met ISIS of geeft daaraan zijn goedkeuring”,
[2]

en de reïncarnatie van de Dalai Lama is “een belangrijke uiting van de uitoefening van de soevereiniteit van de centrale overheid over Tibet.”
[3]


Jamphel Gyatso is een belangrijke en gerespecteerde geleerde en een van de oudere generatie van Tibetanen, die met de communistische autoriteiten in de jaren 1950 samenwerkte. Hij uitte in het openbaar een vernietigende kritiek op Zhu en stelde dat in plaats de nep ‘Levende Boeddha’ in Hong Kong aan te pakken, hij ‘Tibetaanse landgenoten en de Tibetaanse lama’s’ had ‘belasterd, verdacht weggezet en aangevallen’. Een volledige vertaling van Jamphel Gyatso’s artikel is door ICT in het Engels vertaald en hieronder opgenomen.


Specifieke beschuldigingen tegen hogere Partij ambtenaren worden zelden in het openbaar geuit, tenzij de betrokken ambtenaren al onder verdenking van de CCP autoriteiten staat.


Jamphel Gyatso


Jamphel Gyatso heeft ook kritiek op Ye Xiaowen, de voormalige directeur van het ‘Staats Bestuur voor Religieuze Zaken’, die aan de macht was op het moment, dat China de nieuwe wetgeving introduceerde, waarin staat dat ‘Levende Boeddha’ goedkeuring van de overheid moet hebben en illegaal zijn als ze dat niet het geval is. De formulering van de maatregelen is op een dergelijk gedetailleerde wijze aangegeven, hetgeen duidt op een agressieve en consistente benadering in de controle op selectie, installatie en onderricht van gereïncarneerde lama’s en het waarborgen van de dominantie van de CCP binnen het Tibetaanse boeddhisme.
[4]


Dit houdt duidelijk verband met de controle over de reïncarnatie van de Dalai Lama, als Zhu Weiqun consequent heeft herhaald. In recent commentaar op de Global Times, zei hij: “Wie de naam van de Dalai Lama heeft, zal de politieke macht in Tibet controleren. Om deze reden heeft de centrale overheid sinds historische tijden nooit het recht om te beslissen over de reïncarnatie van de Dalai Lama opgegeven en zal het dit ook nooit opgeven.” In een verwijzing naar de bevordering van het atheïsme door de CCP voegde hij eraan toe: “Het is niet alleen noodzakelijk, maar ligt in lijn met de rechtspraak, en heeft niets te maken met de vraag of de machthebbers in religie geloven of niet.”
[5]


Jamphel Gyatso, een gerespecteerde Tibetologist, die in de begin jaren van de Chinese overname van Tibet naar verluid eens voor Mao Zedong en andere partijfunctionarissen heeft vertaald, evenals voor de 10

de

Panchen Lama, schreef: “Zodra er iets gebeurt in Tibet en andere Tibetaanse gebieden, verbinden Ye Xiaowen en Zhu Weiqun dat met ‘separatisme’, en vervolgens voegen ze daar hun zijn ‘rechtvaardige’ kritiek aan toe en word helden van het ‘anti-separatisme’. Sommige partijleden en het volk hebben sinds lang boosheid gevoeld over zulke methoden, en leveren kritiek op hen door te zeggen: ‘Anti-separatisme is een mand waarin elk probleem wordt gepropt’. Jamphel Gyatso gaat zelfs zo ver door te zeggen: “Als Kameraad Zhu Weiqun het allemaal heeft verzonnen [over de verbinding van de nep-lama en separatisme], als het allemaal gewoon kwaadaardige geruchten en hatelijke laster is tegen goede mensen, dan heeft hij de misdaden van smaad en valse beschuldigingen begaan, en hij moet zijn juridische verantwoordelijkheid nemen.” (The volledige vertaling staat hieronder).


Er is sinds het artikel online werd gepubliceerd een uitstorting van steun voor Jamphel Gyatso’s commentaar in door ICT gemonitorde postings op het internet, met nauwelijks-verhulde woede en wrok jegens het Partij beleid inzake Tibet, de CCP positie ten opzichte van de Dalai Lama en de vrees voor de toekomst van Tibetaanse boeddhistische instellingen en beoefening. In een reactie op Zhu Weiqun schreef een internet gebruiker in het Chinees (in het Engels vertaald door ICT): “Manipuleer niet de strijd tegen ‘Tibetaanse separatisten’ en verander dit in een strijd tegen het Tibetaanse volk! Dit is op zich de ergste vorm van separatisme”. In een andere post is te lezen: “Deze hypocriete Chinese individuen, zoals Ye Xiaowen zijn de echte schuldigen; altijd verschuilen ze zich achter hun muur, terwijl ze nationale confrontatie en conflict preken. Deze koelbloedige groep het beleid van [de Chinese regering] uit zonder rekening te houden van het welzijn van de mensen ter plekke.”


Een ander bericht schrijft: “Zhu Weiqun moet stoppen met zijn provocerende opmerkingen namens de Centrale partij. Over de kwesties van etniciteit en religie neemt hij altijd een ultra-links standpunt in en veroorzaakt hij ernstige problemen. Hebben we nog niet genoeg gehad?” Een Chinese Boeddhist post: “Ik ben een Han-Chinese man, maar ik ben het volledig eens en ondersteun het argument van Jamphel Gyatso met betrekking tot Zhu Weiqun’s wangedrag. Ik ben een student van de Kagyu traditie [één van de vier scholen] van het Tibetaanse boeddhisme. Ik wens dat de gerespecteerde leraar, Jamphel Gyatso, heel gezond en gelukkig mag blijven”. Een andere internet gebruiker refereert ook naar Jamphel Gyatso’s gerespecteerde achtergrond als senior partij kader, een “uitstekende Tibetaanse theoreticus” met een breed en diep inzicht in de kwestie. Sommige van de internet gebruikers zetten namen onder hun opmerkingen, waaronder een geleerde, Thubten Phuntsok, een professor in Chengdu, die ook zijn bezorgdheid uit over Zhu Weiqun’s standpunt.
[6]


Zhu Weiqun’s opmerkingen zijn consistent met een steeds agressievere houding, die de Chinese autoriteiten naar de Dalai Lama aannemen. Naar aanleiding van een groot door Reuters gepubliceerd onderzoek deze week, zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dat “de 14

de

Dalai Lama in de afgelopen jaren allerlei middelen heeft gebruikt, waaronder gewelddadige terreur methoden, om bepaalde mensen te dwingen om hun geloof op te geven.” Het Reuters artikel, waarin wordt geconcludeerd dat een boeddhistische anti-Dalai Lama groep clandestiene steun krijgt van de CCP, noemde Zhu Weiqun als een van de belangrijkste Verenigd Front ambtenaren, die de afgelopen jaren de anti-Dalai Lama de activiteiten van de Shugden beweging aanstuurde.
[7]Officieel document onderstreept partij gezag over reïncarnatie

E

en officieel door ICT bemachtigd document van het Comité voor Nationaliteiten en Religieuze Aangelegenheden, probeerde zich te distantiëren van de installatie van de nep ‘Levende Boeddha’ in Hong Kong en verdedigde de dominantie CCP in religieuze zaken. Baima Aose (Pema Woeser) had gezegd, dat hij een Rinpoche was geworden, nadat hij door een religieuze leider in het Kathog Klooster in Kardze was gewijd. Het interne document, uitgegeven op 6 december, ontkent dit, waarin staat dat Baima Aose nooit als een levende Boeddha door religieuze autoriteiten in Kardze (Chinees: Ganzi) was erkend.


Het officiële document onderstreept het belang door de Partij bij regelgeving van reïncarnatie van Tibetaanse lama’s en vermeldt: “Deze kwestie van reïncarnatie van ‘Levende Boeddha’s’ is de sleutel tot een gezonde voortzetting van het Tibetaanse boeddhisme. Op grond hiervan moet de Order Nr. 5 van het Staat Bureau
voor Religieuze Zaken, ‘’Tibetaanse Boeddhisme Levende Boeddha Reïncarnatie Beheersmaatregelen’ strikt worden nageleefd.”


De zogenaamde Order Nr. 5 regelt precies of en wanneer een zoektocht naar een nieuwe reïncarnatie is toegestaan ??en schrijft de manier voor waarop de reïncarnatie moet worden geïdentificeerd en erkend. De Staats Administratie voor Religieuze Zaken, voorheen geleid door Ye Xiaowen – deze week bekritiseerd door de internet gebruikers – houdt ook een register bij van al degenen, die het is toegestaan ??om zichzelf te reïncarneren na de dood, en degenen die niet zijn geregistreerd is niet toegestaan om te reïncarneren. Zhu Weiqun kondigde deze maand aan dat de gegevens uit een database van door de partij erkende Rinpoches online zouden worden gepubliceerd.


[8]


Als een verder element in de inspanningen van de partij om haar dominantie te vestigen, beïnvloedt de overheid het onderricht van jonge gereïncarneerde lama’s. “Patriottisme aan China en trouw aan de communistische partij worden als absoluut noodzakelijk beschouwd”, schrijft Peter Schwieger, een expert in de politieke geschiedenis van reïncarnatie in Tibet. “De ononderbroken gezag van de tulku binnen de Tibetaanse bevolking kan op deze manier worden omgezet in een hulpmiddel om de Chinese politiek in Tibet te legitimeren.”
[9]


Deze systematische pogingen om loyaliteit aan de Dalai Lama onder de Tibetanen

te vervangen

met trouw aan de Chinese Partij, en daarmee de Tibetaanse nationale identiteit bij de wortel te ondermijnen, hebben de onrust in Tibet geïntensiveerd. Er is waarschijnlijk een directe correlatie tussen de golf van meer dan 140 zelfverbrandingen in Tibet sinds 2009 en de venijnige politieke campagne tegen de Dalai Lama, gecombineerd met de agressieve expansie van wettelijke maatregelen en aanscherping van staatscontrole over de Tibetaanse religie en cultuur.


De Dalai Lama’s formele positie over de kwestie van zijn reïncarnatie is duidelijk. In 2011 legde hij een gezaghebbende verklaring af, waarin hij zei dat hij in ongeveer 2024 een besluit zal nemen over de toekomst van de Dalai Lama na overleg met andere hoge lama’s en het Tibetaanse volk. In een toelichting hoe dit zou worden uitgevoerd, zei hij: “Naast reïncarnatie erkent door middel van dergelijke legitieme methoden, mag geen erkenning of aanvaarding worden gegeven aan een voor politieke doeleinden gekozen kandidaat door wie dan ook, inclusief de Volksrepubliek China.”
[10]


Tijdens het onderricht in India gisteren (21 december) merkte de Dalai Lama op dat hij serieus was over de mogelijkheid van een vrouwelijke Dalai Lama als zijn reïncarnatie, terwijl hij benadrukte dat Peking geen zeggenschap heeft bij het kiezen van zijn opvolger.


Volgens Tibetaanse media, die rapporteren vanuit de Tibetaanse nederzetting Bylakuppe in Zuid-India, zei de Dalai Lama dat in het verleden de Chinese keizers een speciale band met de Tibetanen deelden: “Ze hadden zekere invloed bij het kiezen van lama’s in Tibet, omdat ze zelf boeddhistisch waren en geloofden in reïncarnaties. Echter, de huidige atheïstische regering, in tegenstelling tot hun vorige generatie [gelovigen], heeft niet het recht om in te grijpen in de boeddhistische reïncarnaties.” De Dalai Lama voegde toe, dat als Peking echt gelooft reïncarnatie, ze “naar de reïncarnaties van Mao Zedong en Deng Xiaoping zouden zoeken”.
[11]VertalingenKameraad Zhu Weiqun moet zijn woorden toelichten – een reactie op kameraad Zhu Weiqun’s gesprek met een CCTV-journalist


gedateerd 13 december 2015, online geplaatst. (Vertaald uit het Chinees door ICT)

Door: Jamphel Gyatso


Op 5 december 2015, tijden een interview door een CCTV-journalist, uitte kameraad Zhu Weiqun een mening over de Zhang Tielin ‘troonsbestijging’ affaire, die vervolgens breed uit werd uitgemeten in de mainstream media onder de kop, “Voorzitter van de CPPCC Nationaliteiten en Religie Comité: het fenomeen van de valse Levende Boeddha is een mogelijke bedreiging voor de nationale veiligheid”.


Kameraad Zhu Weiqun lijkt iets te hebben, waar hij zich niet toe kan brengen om te bespreken.


Kameraad Zhu Weiqun is altijd rechttoe rechtaan over de kwestie Tibet, waarbij hij bekend staat om zijn duidelijke opstelling, stoere houding en harde woorden. Maar om te zeggen of dit goed of fout, redelijk of onredelijk is, waar of niet waar, hier praat Zhu Weiqun niet over. Dit is een ander probleemgebied, wat hier niet zal worden besproken. Wat ik hier wil zeggen is dat het niet uitmaakt waar over, in het verleden was kameraad Zhu Weiqun bij de bespreking van de kwestie Tibet en nationaliteit en religie kwesties, altijd in staat om duidelijk te spreken en kort en

bondig

zijn mening te uiten. Maar deze keer was het compleet anders: hij stamelde, aarzelde, was ontwijkend, dubbelzinnig en vaag, alsof er iets was, waartoe hij zich niet kon zich brengen om dit te bespreken, alsof hij iets probeerde te verbergen.”

Kameraad Zhu Weiqun ontduikt zijn verantwoordelijkheden

Volgens

het rapport CCTV, wees kameraad Zhu Weiqun op het volgende: “Sinds de hervorming en openstelling is er meer en meer interactie tussen de Tibetaanse regio’s en het binnenland, en in het begin was dit een goede zaak, maar sommige mensen gebruiken dit als een kans om zich te poseren als levende boeddha’s en naar de oostelijke regio’s te gaan om de boel op te lichten. Dit bezoedelt niet alleen de goede naam van het Tibetaans boeddhisme en brengt verreikende schade aan het pure waardigheid van het Tibetaanse boeddhisme, maar is ook van invloed op de sociale orde en de eenheid van de nationaliteiten.”


Het eerste waar we op moeten wijzen is dat kameraad Zhu Weiqun een lange staat van dienst heeft als uitvoerend adjunct-directeur van de Centrale United Front Work Department, een kaderlid op ministerieel niveau is en de leiding heeft over nationaliteiten en religie werk en verantwoordelijk is voor het Tibet werk, en die ook heeft gediend als Executive Vice President en privé-secretaris van de China Associatie voor het Behoud en Ontwikkeling van de Tibetaanse Cultuur. Hij is momenteel CPPCC lid van het Permanent Comité en voorzitter van het Comité voor Nationaliteiten en Religie. Als verantwoordelijke leider van de bevoegde afdeling, weegt de verantwoordelijkheid zwaar op zijn schouders – hij is beslist geen nieuws journalist (hoewel hij eigenlijk eens een journalist was, maar dat is een andere zaak).


Aangezien de situatie is zo ernstig is, we hebben reden om vragen te stellen aan kameraad Zhu.


Ten eerste: Deze situatie niet in een of twee dagen ontstaan, en welke verantwoordelijkheid moet je dragen als lange termijn leider, die verantwoordelijk is voor de bevoegde afdeling? Is het dat je niet verantwoordelijk bent, dat je niet hebt opgetreden, dat je hebt gefaald in je werk, of dat je je plicht hebt verzaakt? Of is het dat je onder een hoedje speelt en medeplichtig met hen die “poseren als levende boeddha’s en naar de oostelijke regio’s gaan voor oplichting?” Als lid van de Communistische Partij en als senior partij kader, moet je duidelijk rapporteren aan de partij organisaties. De kaders en de brede massa’s zijn een verklaring verschuldigd.


Ten tweede: “Sommige mensen maken gebruik van deze kans om te poseren als levende boeddha’s’, etcetera etcetera. Wat is ‘Sommige mensen’? Bent u specifiek? Of gewoon inventief? Iemand met uw status, een positie zoals de uwe, die te zien is in de media, zoals CCTV, en over zo’n belangrijke kwestie als deze, moet zich helder en duidelijk uitspreken, zeggen waar het op staat, zwart is zwart, wit is wit. Je mag niet ontwijkend zijn en vaag.


Kameraad Zhu Weiqun stookt onrust, in een poging om de aandacht af te leiden


Kameraad Zhu Weiqun zei ook: “Na het terugbrengen van een deel van hun verdiensten naar Tibetaanse gebieden, gingen ze in feite door met de deelname aan verschillende soorten activiteiten, die in strijd zijn met de wet, daarbij zelfs een deel van het geld gebruikend om separatistische activiteiten te ondersteunen.”


Deze passage is uiterst belangrijk. Bij het rapporteren van Zhu Weiqun’s woorden, drukten alle media deze verklaring van hem vet af om punten te maken zoals:


“Volgens CCTV berichten, nu de samenleving wordt geconfronteerd met een toevloed van valse levende boeddha’s, illegale leerlingen van hoge lama’s en de geschriften, verklaarde voorzitter Zhu Weiqun van het CPPCC Comité voor Nationaliteiten en Religie gisteren in een interview, dat dergelijke verschijnselen de staatsveiligheid in gevaar kunnen brengen.”


De kwestie werd ernstig en de aard veranderde. “Ondersteuning van separatistische activiteiten”, “in gevaar brengen van de staatsveiligheid”.


Of sommige mensen zich voordoen als levende boeddha’s of dat sommige mensen ‘echte levende boeddha’s’ zijn en een door Ye Xiaowen afgegeven “levende Boeddha” vergunning dragen, of dat ze “vals spelen geld en in gunsten handelen” zoals Kameraad Zhu Weiqun het stelde, dan zou dit onder normale omstandigheden een kwestie zijn van moraal. En als de situatie niet ernstig was, dan zou er geen noodzaak zijn om hier de wet bij te betrekken en dan het zou een kwestie zijn van afkeur en voorlichting. Tijdens zijn leven waarschuwde voorzitter Mao de partij en het volk, dat er strikt onderscheid gemaakt moet worden tussen twee soorten van conflicten. De acties van ‘Levende Boeddha’s’, die oplichten en gunsten handelen zijn zeer verwerpelijk en dit dient ernstige gevolgen te hebben. Maar onder de meeste omstandigheden is dit eigenlijk een conflict in de mensen voor afkeur en opvoeding, en een kwestie van versterking van het management in overeenstemming met de wet– en regelgeving, maar wat als het veranderd in, zoals Kameraad Zhu Weiqun zegt: “Na het terugbrengen van een deel van hun verdiensten naar Tibetaanse gebieden, gingen ze in feite door met de deelname aan verschillende soorten activiteiten, die in strijd zijn met de wet, daarbij zelfs een deel van het geld gebruikend om separatistische activiteiten te ondersteunen.”


Stel dat dit zo is, “om separatistische activiteiten te ondersteunen”, het overtreden van de wetten voor de staatsveiligheid en het “in gevaar brengen van de staatsveiligheid”. Dat is het breken van de wet, het is een conflict tussen ons en de vijand, een criminele daad, die hard, resoluut en zonder genade moet worden neergeslagen.


En wie zijn die “zij” over wie Kameraad Zhu Weiqun sprak? Hier moet hij duidelijk over zijn. Op dit punt, mag hij niet dubbelzinnig blijven.


Als er een bepaalde persoon en criminaliteit is, moeten ze grondig aan het licht worden gebracht en resoluut neergeslagen. U, Zhu Weiqun, hebt die verantwoordelijkheid om “grondig te ontmaskeren en resoluut toe te slaan”. Anders, bent u schuldig aan plichtsverzuim en misdrijf.


Als Kameraad Zhu Weiqun het allemaal verzonnen heeft, als het allemaal gewoon kwaadaardige geruchten en hatelijke laster is tegen goede mensen, dan heeft hij de misdaden van smaad en valse beschuldigingen gepleegd, en moet hij de juridische consequenties accepteren.


Bij de afhandeling van de huidige chaos van valse “Levende Boeddha’s” moeten uit de lessen van ervaring uit het verleden worden geput en de leer van Mao in herinnering worden gebracht. Er moet een strikt onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende soorten conflicten, die rigoureus moeten worden gemanaged en correct geleid zonder overdrijving van problemen en ze het ene naar het andere uiterste te voeren.


Onder de huidige situatie is er een probleem waar iedereen goed op moet letten. De verkeerde wegen van dergelijke nep “Levende Boeddha’s”, zoals Wu Darong en Zhang Tielin hebben heel natuurlijk geleid tot een sterke verontwaardiging en felle kritiek onder de brede massa’s gelovigen, dat is volkomen begrijpelijk en passend. Maar dergelijke kritiek mag niet opblazen of absoluut worden, en het mag beslist niet emotioneel worden. Net als Kameraad Zhu Weiqun zei: “Sinds de hervorming en openstelling is er meer en meer interactie tussen de Tibetaanse regio’s en het binnenland”, en zijn er steeds meer mensen, die van de Tibetaanse cultuur houden en die geloven in het Tibetaans boeddhisme, en meer en meer mensen, die betrokken zijn bij de bescherming van het milieu in Tibet en in de Tibetaanse regio’s, en meer en meer mensen, die naar het Qinghai-Tibet Plateau reizen – ‘s werelds grootste en heiligste pure land. “Hij, die nooit naar de Grote Muur is geweest, is niet een echte man,
[i]

en medelijden met de man, die niet naar Tibet is geweest” zijn al in de mode geraakt. Het enorme en prachtige Qinghai-Tibet Plateau is een plek waar veel mensen naar toe reizen. Het Land van Sneeuw heeft haar brede hart geopend en het goede en eerlijke Tibetaanse volk heten hun landgenoot broeders van alle nationaliteiten van harte welkom. Een dergelijke situatie is heugelijk, omdat door middel van contacten, uitwisseling en vermenging tussen de landgenoten van alle nationaliteiten de traditionele vriendschap tussen de twee broeder nationaliteiten van Han en Tibetanen, kan worden bevorderd en versterkt. De samenhang, solidariteit en affiniteiten van het Moederland worden versterkt, en de eenwording van het moederland wordt gehandhaafd en de eenheid van de nationaliteiten wordt verder versterkt. Dit is het grotere plaatje, de algemene trend, en we kunnen absoluut niet toestaan, ??dat deze grotere ontwikkeling wordt beïnvloed door een zeer kleine minderheid van de nep “levende boeddha’s” die oplichten, geld en gunsten handelen, en andere slechte daden plegen, of een nadelige invloed hebben op de overdracht van de Tibetaanse cultuur, waaronder het Tibetaans boeddhisme in het binnenland. Het mag niet van invloed zijn op de traditionele vriendschap en intieme band tussen Han en Tibetaanse broederlijke nationaliteiten, en wat nog belangrijker is, het kan niet worden toegestaan ??om oppositie, tegenstellingen en vervreemding tussen de Han en Tibetaanse geloven massa te creëren.


Kameraad Zhu Weiqun heeft bijbedoelingen en herbergt kwade intenties


Tijdens zijn leven instrueerde voorzitter Mao de partij: de specifieke analyse van specifieke problemen is de levende ziel van het marxisme.


Tijdens het ??interview van Zhu Weiqun ging de interviewer van Zhang Tielin’s ‘troonsbestijging’ naar de kwestie van de nep “Levende Buddha”. Het “nieuws” was net uit, er waren objectieve feiten, er was een specifieke locatie, en er was duidelijk gerichtheid: de nep “Zijne heiligheden” Wu Darong en de nep “Levende Boeedha” Zhang Tielin. Echter, in het hele gesprek ging Zhu Weiqun op geen enkel moment in op de problemen rond Wu Darong en Zhang Tielin, in plaats daarvan veranderde hij van onderwerp en het draaide deze terug naar de Tibetaanse gebieden en terug naar de Tibetaanse lama’s, en sprak over “zodra ze weer terug gaan naar de Tibetaanse gebieden” is het zus en zo, en richtte de kritiek in plaats daarvan op de Tibetaanse gebieden, op de Tibetaanse lama’s en op Tibetaanse landgenoten. Drie vliegen in één klap: hij belastert Tibetaanse landgenoten, zet hen verdacht weg en valt hen aan, terwijl de nep “Zijne Heiligheid” en fake “Levende Boeddha” Wu Darong en Zhang Tielin worden beschut, tegelijkertijd schuift hij zijn eigen verantwoordelijkheid af en verbergt hij volledig zijn eigen ranzige connecties met deze nep “Zijne Heiligheid” en nep “Levende Boeddha”. In verhouding tot de grimmige omstandigheden van zulke ernstige problemen als “ondersteuning van separatistische activiteiten” en “in gevaar brengen van de staatsveiligheid”, zijn oplichting en gunsten handel kleine problemen, die kunnen worden genegeerd en geseponeerd. En de illegale acties van de “politiek correcte” nep “Zijne Heiligheid” en nep “Levende Boeddha” Wu Darong en Zhang Tielin kunnen worden verborgen.


Zodra er iets gebeurt in Tibet en andere Tibetaanse gebieden brengen Ye Xiowen en Zhu Weiqun dit in verband met “separatisme”, en voegen vervolgens hun ‘oprechte’ kritiek toe en worden helden van ‘anti-separatisme”. Sommige kaders en massa’s voelen sinds lang boosheid over zulke methoden, en bekritiseren hen door te zeggen: “Anti-separatisme is een mand waarin elk probleem wordt gepropt”.


Zhu Weiqun probeerde dat ook dit keer en hield een enorme “anti-separatisme” mand omhoog.


De door Wu Darong en Zhang Tielin opgevoerde “troonsbestijging” farce veroorzaakte veel verontwaardiging onder de brede massa’s, die scherpe kritiek gaven en hen etiketteerden als een nep “Zijne Heiligheid” en een nep “Levende Boeddha”, die de zuiverheid van het Tibetaans boeddhisme bezoedelen en de religieuze gevoelens van hun Tibetaanse landgenoten en hun nationale waardigheid kwetsen. Maar niemand uitte kritiek op

hen

voor het uitvoeren van ‘separatistische’ activiteiten of ‘nadelige gevolgen voor de staatsveiligheid’. Zij zelf waren ‘politiek correct’ en hielden de ‘kroning ceremonie’ op de gelukkige dag van de 66

ste

Nationale Dag, waaruit hun “China Liefde en Hong Kong Liefde” bleek. Als alleen “visionair” Zhu Weiqun met zijn inzichtelijke vermogens de aard van hun “separatistische” activiteiten zou hebben gezien en hoe zij de “staatsveiligheid schaden”. Helaas, Zhu Weiqun liet verder geen onderzoek doen naar de kwestie van Wu Darong en Zhang Tielin, en in plaats daarvan draaide hij het ??onderwerp rond en richtte zijn tentakels naar de Tibetaanse regio’s, bij de Tibetaanse landgenoten en lama’s en Levende Boeddha’s in de Tibetaanse gebieden. Onder de grote vlag van het “anti-separatisme”, werden Wu Daming en Zhang Tieling vrijgesproken van elke verantwoordelijkheid.


O, goedhartige mensen, jullie zouden beter waakzaam kunnen zijn! Zorg ervoor dat Zhu Weiqun jullie niet allemaal in zijn grote “anti-separatisme” mand stopt!


Aan wie appelleert Kameraad Zhu Weiqun? Waar appelleert hij aan?


Het CCTV bericht meldde: “Zhu Weiqun doet een beroep op de centrale en oostelijke regio’s ter versterking van de samenwerking met de betrokken regeringen in Tibetaanse gebieden, om gezamenlijk maatregelen te nemen om het fenomeen van valse Levende boeddha’s te beteugelen.”


Ik moet hier vragen: aan wie appelleert Zhu Weiqun hier? Wie wil je dat laten uitvoeren? Wie gaat dit doen? Het Rode Kruis? Het Bureau voor Wijkaangelegenheden?
[ii]
Of de Chengguan?[iii]
Zouden ze hiertoe in staat zijn? Zouden ze dit kunnen?


Doet u een beroep op de Partij commissies en regeringen in de “centrale en oostelijke regio’s en Tibetaanse gebieden?” Ons vaderland is uitgestrekt met een van de grootste gebieden in de wereld, en de “centrale en oostelijke regio’s en Tibetaanse gebieden” is bijna de helft van China. Hoe ga je de regeringen van zo’n groot gebied overzien? Niet alleen dit: voor zover ik weet zijn het niet alleen “de centrale en oostelijke regio’s”, er zijn veel Tibetaanse boeddhistische kloosters in de noordoostelijke regio’s, in Binnen-Mongolië en Xinjiang, waar

tulku’s
en lama’s de Dharma prediken.

Er zijn vele lama’s en Levende Boeddha’s, zelfs in de hoofdstad Beijing. Het staat op het internet dat er in het Chaoyang District in Beijing alleen al ‘300.000’ Levende Boeddha’s zijn. In feite woon ik zelf in het Chaoyang District, en er zijn absoluut geen 300.000, maar het is waar dat er nog steeds heel veel daar wonen.


Overeenkomstig Zhu Weiqun’s “beroep”, is het niet zo , dat het hele land de “samenwerking moet versterken en gezamenlijk maatregelen moet nemen om het fenomeen van de valse Levende Boeddha tegen te gaan?” Wil hij een grootschalige ‘Sla Hard’ campagne tegen nep “Levende Boeddha’s” over het hele land? Wil hij een tweede “Culturele Revolutie”? Is dit echt nodig? Als het deze kant op gaat, zal dit niet de sociale stabiliteit en harmonie schaden? Zal dit niet conflicteren met de uitvoering van het 18

de
partijcongres beleid?


Het fenomeen van de valse “Levende boeddha’s” is gecreëerd door jou, en de “centrale en oostelijke regio’s en Tibetaanse gebieden” samen met andere regio’s zijn de slachtoffers. Om de chaos te corrigeren, moet de correctie beginnen bij de bron.


U ben al lange tijd uitvoerend adjunct-directeur van het Centrale United Front Work Department, en hebt toezicht op het Tibet werk en Nationaliteiten en Religie Werk. U bent momenteel lid Permanent Comité van het CPPCC en Voorzitter van het Comité voor Nationaliteiten en Religie. De CPPCC heeft de verantwoordelijkheid en het recht op deelname aan politiek en het politiek debat, en het heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om suggesties te doen aan relevante partij en staatsafdelingen. Nog sterker, je bent een lid van het Centraal Comité van het CCP, met een verantwoordelijkheid en plicht om situatie met het Centrum te overleggen en om vroegtijdig correctie’s te doen. Wat heb je de afgelopen jaren gedaan? Jullie zijn allemaal zo verwend, je hoge ambtenaren met enorme compensaties, in de controle van al die middelen en vasthouden aan astronomische “stabiliteit behoud fondsen” en “Tibet bestuur fondsen”. Om geen “maatregelen te nemen om het fenomeen van Levende boeddha’s te beteugelen” is op zich al een plichtsverzuim en een misdrijf, en de partij en de staat moeten je verantwoordelijk houden voor de misdaad van plichtsverzuim. Mensen van alle nationaliteiten – maar eerst en vooral Tibetaanse landgenoten – hebben het recht om u te vragen: belastingbetalers van elke nationaliteit betalen met hun bloed en hun zweet om u, het senior kader, te ondersteunen en wat doen die?


Je “oproep” de “centrale en oostelijke regio’s en Tibetaanse gebieden” is eigenlijk het wegduwen van verantwoordelijk voor alle soorten van chaos, die voortkomen uit de nep Levende Boeddha’s voor alle leidinggevende niveaus in de “centrale en oostelijke regio’s en Tibetaanse gebieden” en zelfs op de brede massa’s, en het jezelf volledig vrijspreken van alle verantwoordelijkheid.


Wanneer is Kameraad Zhu Weiqun plotseling zo bescheiden geworden?


De CCTV bericht meldt dat Zhu Weiqun de journalist vertelde: “Voor zover ik weet, zijn de relevante autoriteiten momenteel verder duidelijkheid aan het scheppen met betrekking tot de situatie van legitieme Levende Boeddha’s met een historische traditie door een compilatie te maken.”


Zoals eerder vermeld heeft Zhu Weiqun tal van posities en meerdere identiteiten en is hij ook een CPPCC woordvoerder. Wat zegt hij vertegenwoordigt vaak de staat, vertegenwoordigt de regering en vertegenwoordigt de verantwoordelijke afdelingen. Meestal als Kameraad Zhu Weiqun praat, is hij vol vertrouwen met een stevige toon, en over de kwestie van Tibet lijkt het alsof hij de volledige waarheid in pacht heeft en er geen ruimte is voor twijfel. Wat hij zegt is het “Partij en Staat” beleid. En dat is ook hoe de media en de gewone massa’s hem zien.


Maar dit keer toen hij sprak, was Zhu Weiqun ineens bescheiden, alsof hij helemaal een buitenstaander was in de hele kwestie. Eerst, zei hij: “Voor zover ik weet”, hetgeen hem onmiddellijk aan de zijlijn plaatst. Hij heeft het eigenlijk alleen maar gehoord; Hij was niet echt betrokken. En toen zei hij: “De bevoegde autoriteiten werken momenteel aan verdere verduidelijking van de situatie met betrekking tot legitimiteit van Levende Boeddha’s met een historische traditie door een compilatie te maken.”


Deze zin is volkomen belachelijk. Wie zijn “de bevoegde autoriteiten”? Zijn niet “de bevoegde instanties” het Centraal United Front Work Department, waar u zo lange tijd een positie hebt bekleed, de Nationale CPPCC Comité voor Nationaliteiten en Religie en de Chinese Vereniging voor het behoud en de ontwikkeling van de Tibetaanse cultuur? Het lijkt dat dit een interne aangelegenheid voor u is. Het nieuwe China is 66 jaar geleden opgericht en de democratische hervormingen en godsdienstige hervormingen in de Tibetaanse gebieden zijn al meer dan 50 en al bijna 60 jaar aan de gang – meer dan een halve eeuw! Vanaf nu is de hervorming en openstelling meer dan 30 jaar aan de gang! Meestal verklaar je graag: Wij hebben het grootste korps Tibetologen in de wereld, hebben we de meeste op Tibet gerichte websites in de wereld, we hebben de strakste organisatiestructuren, en we hebben de meest ruime financiering voor onderzoek, en we hebben stabiliteit behoud fondsen, en de resultaten, die we bereiken zijn werkelijk prachtig. Maar dan deze “legitieme Levende Boeddha’s en levende boeddha’s met een historische traditie” waar je zoveel lawaai over maakt, je weet niet eens hoeveel er zijn, en nu pas begin je “te scheppen in de situatie en te zorgen voor een uniforme compilatie”. Als bevoegde departementen en als verantwoordelijke leider, wat heb je zitten doen? Is dit geen ernstig plichtsverzuim en misdrijf? Je hebt niet eens duidelijk basisinformatie als hoeveel “echte levende boeddha’s” er zijn, dus hoe kun je het Tibetaanse boeddhisme effectief beheren, zonder zelfs de meest elementaire informatie te bevatten? Is dit bestuur overeenkomstig de wet? Is dit niet alleen een stel dwazen praat, die dwaze woorden zeggen en dwaze werken doen, en resulteert dit niet in een massale verwarring? En hoe valt dit ook maar te rijmen met ernstige instructie van voorzitter Mao: “Zorg ervoor de Tibet werken goed uit te voeren”?


Kameraad Zhu Weiqun, vraag uzelf: Maakt hetgeen je doet, je het grote vertrouwen waardig, dat de partij Centre in u heeft geplaatst? Bent u de hoop en verwachtingen van de meerderheid van de Tibetaanse landgenoten en monniken en nonnen waardig? Je bestuurt astronomische stabiliteit behoud fondsen en Tibet bestuur fondsen, en je bent verwend en fraai gecompenseerd, maar bent u het bloed en zweet van de belastingbetalers van alle nationaliteiten waardig?

Een woord van advies aan Kameraad Zhu Weiqun


Kameraad Zhu Weiqun, ten slotte wil ik nog graag een ander punt aankaarten. Jij bent uitvoerend adjunct-directeur van het Centrale United Front Work Department, en de Executive Vice President en privé-secretaris van de China Associatie voor het Behoud en de Ontwikkeling van de Tibetaanse cultuur. Ik ben maar een gewone directeur bij de Associatie, en ik heb altijd het grootste respect voor u en u bent altijd vriendelijk en beleefd naar mij. Er is geen persoonlijke wrok tussen ons beiden. Als ik ooit enig nieuw werk heb, laat ik het altijd aan u zien en vraag u om feedback en begeleiding; en wat voor studieactiviteiten je ook organiseert, je nodigt mij altijd uit om deel te nemen. Elke nieuw jaar stuur je me een wenskaart. Een jaar was de kaart, die u me stuurde gedrukt met een traditionele Chinese schilderkunst door uw moeder. Dat was niet alleen hoffelijk, maar ook een gulle daad van vriendschap en genegenheid, die sterk bijdroeg aan de blijdschap van het festival. Hieruit kon ik zien dat je een toegewijde zoon bent, iemand die zielsveel houdt van zijn moeder, en dat u zijn erg trots op je moeder, die u zo aanbidt en zo cultureel verfijnd is. Ik voelde me bijzonder vereerd om de kaart te ontvangen, bijzonder gecharmeerd en bijzonder warm, en ik heb de kaart sindsdien gekoesterd. U bent de enige persoon, van de afdelinghoofden, die mij ooit een wenskaart stuurde. Ik koester ook diepe gevoelens en ik koester vriendschap, en koester ik vooral de vriendschap tussen ons. Echter, wat ik hier vandaag spreek, gaat niet over individuele persoonlijke relaties; het gaat in plaats daarvan om nationale belangen en de belangen van nationaliteiten, en ik zal niet toestaan ??dat particuliere gevoelens zwaarder wegen dan de publieke taak.
[iv]


Als een leider in het Verenigde Front Work Department en binnen de Associatie, vraagt u vaak onze beleidssuggesties. Mag ik ik vandaag vrij zijn om een woord van advies te geven: als iemand, die verantwoordelijk is voor Tibet werk en verantwoordelijk is voor de nationaliteiten en religieuze werken, moet u weten dat het Tibetaanse volk glorieuze bijdragen hebben geleverd aan de totstandkoming en bouw van onze grote familie van onze verenigde en multi-nationale Moederland, en de bescherming van de heilige grondgebied van het moederland en het handhaven van de eenwording van het moederland en de eenheid van de nationaliteiten. De oude generatie van het revolutionaire proletariaat, zoals voorzitter Mao en premier Zhou gaven eens hun hoge goedkeuring en waardering van deze grote bijdragen. Tibetanen zijn ook een nationaliteit van het geloof. De overgrote meerderheid van hen zijn eenvoudig, eerlijk en vriendelijk, en ze hebben grote sympathie en empathie. En op hetzelfde moment, ze zijn een zeer waardige nationaliteit met grote zelfvertrouwen, zelfrespect en zelf liefde. Je moet opnieuw de leidraad van de oude generatie van het revolutionaire proletariaat, zoals voorzitter Mao en premier Zhou bekijken en bestuderen en de uitstekende door dergelijke kameraden als Li Weihan, Wu Lanfu, Xi Zhongxun en Liu Geping
[v]

geïnitieerde tradities in het werk op onze partij en ons Verenigd Front van Nationaliteiten en Religie in onze natie voortzetten, en de goedhartige mensen van de Tibetaanse nationaliteit met vriendelijkheid behandelen, en niet de nationale gevoelens en waardigheid van uw Tibetaanse landgenoten kwetsen. En daar nog boven, hanteer niet gemakkelijk de stok van het “anti-separatisme” in uw contacten met Tibetaanse landgenoten. Houdt niet altijd de ??grote mand van ‘anti-separatisme’ omhoog en probeer niet al uw Tibetaanse landgenoten daarin te stoppen.


Je bent een toegewijde zoon, je hebt een diepe liefde voor je moeder, en u bent met recht trots zijn op uw moeder. Ik waardeer en respecteer een dergelijke sentiment. Ook de Tibetaanse nationaliteit is de gemeenschappelijke moeder van alle zes miljoen Tibetaanse landgenoten. Onze grote socialistische Moederland is de gemeenschappelijke moeder van 56 broederlijke nationaliteiten. Het is onwaarschijnlijk, dat iemand die oprecht houdt van zijn eigen moeder, oprecht kan houden van zijn eigen nationaliteit; en het is onwaarschijnlijk dat iemand die niet houden van zijn eigen moeder, en niet echt houdt van zijn eigen nationaliteit, oprecht kan houden van ons grote moederland. Daarom is het te hopen dat u in staat zult zijn om de nationaliteit gevoelens en nationaliteit waardigheid van het Tibetaanse volk te begrijpen en respecteren; en bestudeer en waardeer en maak je vertrouwd met de grote bijdragen en onbaatzuchtige toewijding, die het Tibetaanse volk heeft gemaakt voor de grote moederland. Het is oprecht te hopen dat je de ernstige leer van de grote voorzitter Mao in gedachten zult kunnen houden: specifieke analyse van specifieke problemen is de levende ziel van het marxisme. Wat het probleem ook is, dat is wat het probleem is; hoe groot het probleem ook is, dat is hoe groot het probleem is; Wat de aard van het probleem ook is, dat is de aard van het probleem. Wie ook een probleem heeft, het is hun probleem, en schrijf niet zomaar alle problemen toe aan de strijd tegen “anti-separatisme”, en nog belangrijker, verdraai niet de strijd tegen “Tibet onafhankelijkheid” in een strijd tegen de Tibetaanse landgenoten.


Kameraad Zhu Weiqun, u moet weten, dat dit zelf de grootste daad van separatisme is, het is het “in gevaar brengen van de staatsveiligheid”, het schaadt Han-Tibetaanse eenheid, het schaadt de eenheid van de nationaliteiten, en schaadt de stabiliteit en eenheid. Het zal worden veroordeeld door de geschiedenis.


Geschreven in haast met een gebrek gepaste terughoudendheid, ik smeek om begrip en de tolerantie voor mijn overmoed.

Ik wacht op uw kritieken en correcties.

2015?12?13??????

13 december 2015, de hoofdstad, Beijing
Ganzi [Tibetaans: Kardze, in Sichuan] Tibetaanse Autonome Prefectuur Nationaliteiten enReligious Affairs Committee

Aankondiging


In de afgelopen dagen heeft video op het internet gecirculeerd van een “kronings ceremonie” van de acteur Zhang Tielin, terwijl Baima Ouse [Pema Woeser] heeft oplettendheid binnen Tibetaans boeddhistische cirkels en internet gebruikers voor zijn deelname aan de “troonsbestijging storm” in zijn status als een “meester”. Deze commissie geeft daarom een strenge aankondiging af:


  1. Levende Boeddha Zhimei Xinxiong en Levende Boeddha Moza zijn leven Boeddha’s aangesloten bij het Hetuo Klooster in de gemeente Baiyu in deze prefectuur, en Levende Boeddha Zhimei Xinxiong (Dri mei shing kyong) overleed op 18 november 2012. [Katok Moktsa Rinpoche is één van de “Vijf gouden troon houders” van de Kathog afstamming. Hij woont momenteel voornamelijk in Kham, Oost-Tibet en reist af en toe naar andere Aziatische landen. Katok Moktsa Rinpoche’s jongere broer is Bairo Rinpoche. Zijn neef is dan de huidige Gyalwang Drukchen Rinpoche].

  2. Het is duidelijk dat Baima Ouse nooit door Levende Boeddha Zhimei Xinxiong (Dri mei shing Kyong of Levende Boeddha Moza (Moktsa) als een levende Boeddha is erkend.

  3. Deze erkenning van de reïncarnatie van Levende Boeddha’s is de sleutel voor de gezonde voortzetting van het Tibetaanse boeddhisme. Om deze reden moeten Order No. 5 van het de Staat Religieuze Zaken Bureau: “Reïncarnatie Management Maatregelen voor Levende Boeddha’s in het Tibetaans boeddhisme” strikt worden uitgevoerd. Gereincarneerde Levende Boeddha’s moet hebben:
  1. een Levende Boeddha erfgoed systeem;

  2. een wens van het klooster van de residentie en religieuze massa’s om de Levende Boeddha te erkennen;

  3. goedkeuringsformaliteiten voor de erkenning van de gereïncarneerde Levende Boeddha uitgevoerd in strikte overeenstemming met de bepalingen van de “Reïncarnatie Beheersmaatregelen voor Levende Boeddha in het Tibetaanse Boeddhisme”, en voldoen aan de historische systemen en religieuze praktijken.


Elke acties van zelf-erkenning in strijd met de “Reïncarnatie Beheersmaatregelen voor Levende Boeddha in het Tibetaanse Boeddhisme” zijn illegaal en ongeldig.

Dit concludeert de aankondiging.


Ganzi TAP Nationaliteiten en de Commissie voor Religieuze Zaken

6 december 2015


Voetnoten


[1]

Global Times (Chinese staatsmedia), 9 december 2015


[2 ]


Reacties gemeld door de Chinese media op 9 december (2015): http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-12/8131376.html, die ook op grote schaal verspreid in de wereldwijde pers, bijvoorbeeld dit Washington Post commentaar door Emily Rauhala werd gepost op december 9:https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/12/09/a-chinese-official-said-the-dalai-lama-supports-the-islamic-state-ridiculous-and-telling/


[3]


‘Zhu Weiqun: Zonder goedkeuring van de centrale overheid zou de 14e Dalai Lama slechts een gewone boer zijn, 2 december 2015, China Tibet Online,zijn


http://eng.tibet.cn/2010gd/xw/201512/t20151202_3986197.html


[4]


ICT-rapport, “Nieuwe maatregelen op reïncarnatie onthullen doelstellingen van politieke controle door Partij’, 15 augustus 2007,
[5]

Global Times, 30 november 2015


[6]

Op QQ sociale media in het Chinees, at:


http://mp.weixin.qq.com/s


[7]


‘Officiele Mantra: China werkt samen met een boeddhistische sekte in wereldwijde inspanning om Dalai Lama te belasteren’, door David Lague, Paul Mooney en Benjamin Kang-Lim, 21 december 2015,http://www.reuters.com/investigates/special-report / china-dalailama /


[8]

China Daily, 8 december 2015

http://eng.tibet.cn/2012sy/xw/201512/t20151208_3989662.html


[9]


Peter Schwieger, ‘De Dalai Lama en de Keizer van China: Een Politieke geschiedenis van het Tibetaanse Instituut van Reincarnatie’, Columbia University Press, New York, 2015


[10]

Verklaring van de Dalai Lama, 24 september 2011,


http://www.dalailama.com/news/post/753-statement-of-his-holiness-the-fourteenth-dalai-lama-tenzin-gyatso-on-the-issue-of-his-reincarnation


[11]


‘I maak geen grapje over vrouwelijke opvolger’, post van 22 december 2015, door Tenzin Monlam,http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=36918&article=I+am+not+joking+about+female+successor%3a+Dalai+Lama


[i]


“Hij die nooi naar de Grote Muur geweest is, is niet een echte man” is een veel voorkomende uitdrukking in China, en is een regel uit het gedicht “Liupan Mountain” door Mao Zedong, geschreven in oktober 1934. “En medelijden met de man die niet naar Tibet is geweest: is een actueel toevoeging aldus de auteur.


[Ii]


Het “Nabuurschap Aangelegenheden Kantoor” is het laagste administratieve niveau binnen de overheid in de Volksrepubliek China.

[Iii]
“Chengguan”

is een para-politie bureau in het algemeen belast met de behandeling van kleine straatcriminaliteit. De volledige naam van het agentschap is het “Stedelijk Bureau voor Administratie en Rechtshandhaving”.

[Iv]
“Ik

zal niet toestaan ??dat particuliere gevoelens opwegen tegen de publieke taak” is een beroemde lijn van de 14e eeuwse Chinese roman

Romance van de Drie Koninkrijken
.


[V ]


Li Weihan (1896-1984) was de eerste directeur van de Centrale partij School van 1933-1935; Wu Lanfu (Mongoolse naam: Ulanhu) (1906-1988) was de eerste voorzitter van de Binnen-Mongolië Autonome Regio; Xi Zhongxun (1913-2002) is een belangrijke figuur in de geschiedenis van de CCP en de Volksrepubliek China, en hij is de vader van de huidige Chinese president Xi Jinping; Liu Geping (1904-1992), een Hui moslim, was de eerste voorzitter van de autonome regio Ningxia Hui. Al deze personen zijn verwijzing door de auteur voor hun werk om verschillende nationaliteiten en religies te integreren binnen het staatsbestel van de Volksrepubliek China.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer