2 February 2015

Communistische Partij ambtenaren gestraft voor het ondersteunen van Dalai Lama

Communistische Partij ambtenaren in de Tibetaanse Autonome Regio zijn gestraft voor deelname aan ‘separatistische’ activiteiten, die verband houden met de Dalai Lama Clique, aldus de Chinese staatsmedia. In Qinghai werd een aantal leden van de Partij op dezelfde wijze gestraft voor betrokkenheid bij “Tibet-gerelateerde instabiliteit” na onderzoek door een disciplinair ambtenaren werk team, dat in verband staat met Xi Jinping’s gepolitiseerde campagne tegen corruptie, aldus een ander rapport in de staatsmedia.

De ontwikkelingen volgen op strenge waarschuwingen van “straf” voor Tibetanen “die illusies over de 14de Dalai-kliek hebben”, waarmee in feite het falen van de Chinese autoriteiten wordt toegegeven om loyaliteit aan de religieuze leider in ballingschap uit te roeien, zelfs onder de Partij-leden.
De publicatie in The Global Times door de Chinese staatsmedia kondigde in een rapportage op 27 januari (2015) aan, dat in 2014 een onderzoek is gestart tegen een aantal ambtenaren “die hebben deelgenomen aan de illegale ondergrondse ‘Tibetaanse onafhankelijkheid’ organisatie, informatie aan de Dalai Lama kliek hebben verschaft en activiteiten hebben ondersteund, die de nationale veiligheid hebben geschaad.[1]
Het rapport stelt dat in 2014 in totaal 15 ambtenaren “door de Communistische Partij van China (CPC) zijn gestraft voor het overtreden van de Partij en politieke discipline”, zonder in te gaan op details over hun nationaliteit, de aard van de beschuldiging, of waar de straf uit bestaat.
Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, zegt: “Deze actie legt een verband tussen Xi Jinping’s gepolitiseerd campagne tegen corruptie en de ‘strijd tegen separatisme’, die een gevolg is van de steeds systematischere politieke campagne om loyaliteit aan de Dalai Lama te uit te bannen. Het straffen van Tibetaanse ambtenaren voor het naar verluidt ondersteunen van de gematigde beleid van werkelijke autonomie, zoals voorgesteld door de Dalai Lama, is een radicale stap in de verkeerde richting, die de Tibetaanse bevolking mogelijk verder van China vervreemdt.”
De Chinese staatsmedia kondigden ook een soortgelijke zuivering aan in Qinghai na bezoek van een ‘disciplinair’ werk team, dat onderzoek deed naar corruptie. Het werk team was betrokken bij de “rectificatie” van “een paar Partij-leden, die betrokken waren bij ‘Tibet-gerelateerde instabiliteit voorvallen’, en Partij-leden, die werden bekritiseerd voor het er op nahouden van een verward ideologisch begrip van de anti-separatistische strijd”. Een op 26 januari (2015) gepubliceerd rapport concludeerde: “In totaal 538 leden van de Partij in Qinghai werden in het afgelopen jaar aangepakt.”[2]
Tibetanen – met inbegrip van ambtenaren – in Qinghai (een provincie in het Tibetaanse gebied Amdo) bevinden zich in de voorhoede van gematigde, op onderzoek gebaseerde inspanningen om de Tibetaanse taal te beschermen en onderwijs te ontwikkelen door beïnvloeding van het beleid. Deze actie kan een aanwijzing zijn voor toenemende controle in Amdo op ambtenaren, die het beleid proberen te beïnvloeden op een manier, zodat rekening wordt gehouden met Tibetaanse belangen, en de bescherming van de Tibetaanse cultuur en religie.
De aankondigingen van straffen tegen ambtenaren op politieke gronden, die verband houden met de strijd tegen ‘anti-separatistime’ door de overheid, volgt op waarschuwingen eind vorig jaar door de Tibetaanse Autonome Regio Partij Chef, Chen Quanguo, dat: “Degenen die illusies hebben over de 14de Dalai-kliek, degenen die de 14de Dalai-kliek volgen, en die Partij-kaderleden, die betrokken zijn bij de ondersteuning van separatistische infiltratie en sabotage activiteiten, strikt gedisciplineerd en streng bestraft zullen worden in overeenstemming met de wet.”[3]
Campagnes gericht tegen invloed van de Dalai Lama en de Tibetaanse cultuur en religie, komen er op neer, dat de afgelopen jaren bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uiting van Tibetaanse identiteit kan worden gebrandmerkt als ‘separatistisch’, en bestraft kan worden met gevangenis straf, of erger. “In gevaar brengen van de nationale veiligheid” is een ondoorzichtige term, die gebruikt wordt om Tibetanen te bestraffen, en die een brede categorie van strafbare feiten in de Chinese wet omvatten, met inbegrip van separatisme en inmenging met de nationale soevereiniteit, naast vele andere. Het kan een gevangenis straf van rond de 15 jaar met zich meebrengen.
De rapportage in de Global Times heeft duidelijk gemaakt, dat de Chinese autoriteiten de over de hele Volksrepubliek China uitgerolde anti-corruptie-campagne in de Tibetaanse Autonome Regio gelinkt hebben aan de politieke strijd tegen het ‘separatisme’. Op een persconferentie zei Ye Dongsong, hoofd van een inspectieteam van het Disciplinaire Commissie Comité van de Communistische Partij: “Sommige ambtenaren zijn er niet in geslaagd een duidelijk standpunt in te nemen over kwesties, die verband houden met het Tibet vraagstuk en ambtenaren in de regio bleken ernstig corrupt”[4] Volgens hetzelfde artikel zei Ye dat de focus van de Tibetaanse regionale overheid zou moeten liggen op: “het neutraliseren van separatisten en het behoud van sociale stabiliteit, optreden tegen corruptie en strikt toezicht op projecten in de regio”.[5]
De aankondigingen in de staatsmedia deze week passen bij een meer systematische aanpak vanaf 2008 om loyaliteit aan de Dalai Lama te vervangen door toewijding van de Communistische Partij autoriteiten. Het falen van de Chinese Partij autoriteiten om de standvastige loyaliteit van Tibetanen aan de Dalai Lama te ondermijnen – inclusief ambtenaren van de Partij – wordt in de staatsmedia erkend.[6] In november 2014 zei Xiong Kunxin, een professor aan de Minzu (etnische minderheden) Universiteit: “Sommige ambtenaren in Tibet sympathiseren nog steeds met de Dalai Lama. Ze blijven de Dalai Lama te ondersteunen vanuit hun religieuze overtuiging.” De professor voegde eraan toe dat die ambtenaren ook de ‘separatistische’ activiteiten van de Dalai Lama ondersteunen. (Global Times, 5 november 2014). 
Als gevolg heeft de ‘patriottische opvoeding’ een nieuwe fase bereikt en een dieper bereik gekregen. Er is een dramatische toename van werkteams en Partijkaderleden in de landelijke gebieden van Tibet. Partijkaders worden vaak in particuliere woningen geplaatst en zijn verplicht te rapporteren over elk aspect van het leven van het individu; ze worden ook aangemoedigd om monniken en nonnen te bevrienden en informatie over hen en hun familieleden te verzamelen, en hen ondertussen te sturen in een richting, die “patriottisch en progressief” is.
Sinds het belangrijke Tibet Work Forum in januari 2010, een belangrijke vergadering, waar het beleid voor het volgende decennium werd vastgesteld, heeft de nadruk er bij de partij autoriteiten op gelegen, dat dergelijke maatregelen voor alle Tibetaanse gebieden gelden, niet alleen de Tibetaanse Autonome Regio. 


Voetnoten
[1] Global Times, 27 januari 2015, http://www.globaltimes.cn/content/904366.shtml
[2] Verslag in het Chinees op http://politics.caijing.com.cn/20150126/3807352.shtml,vertaald door ICT in het Engels
[3] Xinhua, 5 november 2014 http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb /html/2014-11/05/content_579554.htm
[4] Een ander staatsmedia rapport van 28 januari (2015) vermeldde de naam van de Tibetaan Lobsang Tsering, voormalig partijsecretaris van Lhoka (Shannan), de Tibetaanse Autonome Regio, tegen wie de disciplinaire commissie een onderzoek had ingesteld wegens corruptie.
[5] Global Times, 27 januari 2015, http://www.globaltimes.cn/content/904366.shtml
[6] Voor 2008 probeerden Chinese ambtenaren het voor te stellen, dat slechts een “handjevol” Tibetanen – vooral monniken en nonnen – onrust zaaiden in Tibet onder invloed van de Dalai Lama. Maar nu is er een bepaalde mate van erkenning van de invloed van Dalai Lama. In november 2010 werd TAR gouverneur Padma Thrinley (Baima Chiling) door Xinhua aangehaald, met de woorden: “om te zeggen dat de Dalai geen enkele invloed heeft in Tibet is onmogelijk … De Dalai Lama heeft een zekere invloed, dat staat vast.” (“China : Pogingen om Tibet het af te sluiten van Informatie van Buiten af”, 13 juli 2012, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/news/2012/07/13/china-attempts-seal-tibet-outside-information)
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer