29 december 2011

Circulaire van speciale gezant van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, Lodi Kasur G. Gyari

16 november 2011

Washington, DC 11 november 2011

Ik stuur deze circulaire met betrekking tot de veranderingen in het Tibetaanse politieke bestel en hoe deze van invloed zijn op mij en mijn werk.

Zoals u weet, heeft Zijne Heiligheid de Dalai Lama, in zijn ver vooruitziende wijsheid, een volgende stap genomen in het geven van zelfbeschikking aan het Tibetaanse volk door overdracht van zijn bevoegdheden van politieke autoriteit aan de gekozen Tibetaanse leiding. Dit proces is nu voltooid met de desbetreffende wijziging van het Handvest van Tibetanen in Ballingschap in mei 2011, het zitting nemen van een nieuw bevoegd Tibetaanse Parlement in juni 2011 en de ambtsaanvaarding door een nieuw bevoegde Kalon Tripa in augustus 2011.

In 1990 benoemde Zijne Heiligheid de Dalai Lama mij als speciale gezant voor algemene internationale betrekkingen met als vestigingsplaats Washington, DC. Na de uitvaardiging van het Handvest van de Tibetanen in Ballingschap in 1991 en mijn pensionering als ambtenaar van de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA), bleef ik in dienst als speciale gezant van de Dalai Lama. Aangezien Zijne Heiligheid tot de recente veranderingen ook het hoofd was van de Centrale Tibetaanse Administratie, was er geen conflict in mijn assistentie in het werk van de CTA – of andere betrokken ambtenaren en organisaties. In dit verband heb ik ook gewerkt met opeenvolgende hoofden van de Offices of Tibet in New York, of het nu ging om aangelegenheden van de CTA met de Amerikaanse overheid of andere werkzaamheden.

Met de wijzigingen in de structuur van de CTA’s, deelde de Kashag mij in mei 2011 haar voornemen mee om mij te benoemen in een positie onder haar, overeenkomstig de bepalingen van het gewijzigde Handvest. Ik antwoordde de Kashag door eraan te herinneren, dat ik me sinds lange tijd had teruggetrokken uit de civiele dienstverlening van de CTA en dus de bepalingen in het Handvest niet van toepassing waren op mijn positie. Het is een uitzonderlijk voorrecht geweest om in de gelegenheid te zijn geweest om de Gaden Phodrang te dienen tot op laatste moment van het directe politiek leiderschap van Zijne Heiligheid.

Naar aanleiding van de recente veranderingen in het bestuur, heb ik iedere betrokkenheid bij aangelegenheden met betrekking tot de Centrale Tibetaanse Administratie neergelegd; zij het op het algemene niveau van het meenemen van hen naar de VS of andere regeringen, of kleine problemen, zoals het afgeven van introductiebrieven. Al deze zaken worden behandeld door de Office van Tibet in New York.

Dit betekent echter niet, dat ik geen enkele behoefte heb om de nieuwe regering in haar werk bij te staan of dat de nieuwe Kashag geen enkel vertrouwen in mij heeft. Het is enkel een afspiegeling van het onderdeel van het proces ter verheldering van de structuur onder het nieuwe systeem, dat nu van kracht is. Het spreekt vanzelf dat ik volledig ben toegewijd ben om welke steun en advies dan ook te verlenen aan de nieuwe Tibetaanse leiding. Ik heb ook de gelegenheid gehad om deze zaak te bespreken met de nieuwe Kalon Tripa, Dr. Lobsang Sangay.

Ik zal enige tijd doorgaan in mijn huidige hoedanigheid van speciaal gezant van de Dalai Lama voor het dialoog proces, waaronder het leiden geven aan onze inspanningen in onze gesprekken met de Chinese leiders, samen met de gezant Kelsang Gyaltsen. In deze hoedanigheid zal ik betrokken blijven met overheden, andere organisaties en individuen om te helpen bij het dialoog proces.

De huidige tragische situatie in Tibet en het zeer repressieve beleid van de Chinese autoriteiten maakt dat men zich afvraagt of het nog de moeite waard is om enige inspanningen te doen voor de dialoog. Aan de andere kant confronteert de heersende situatie ieder weldenkend mens met het feit dat dialoog de enige weg is.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer