14 February 2018

Chinese politie circulaire dringt er bij het publiek op aan om loyaliteit aan 'kwade krachten' van de Dalai Lama te rapporteren

Staatsmedia vallen Mercedes aan na tweede verontschuldiging over gebruik Dalai Lama citaat
  • Chinese politie dringt er in een circulaire bij het publiek op aan om aangifte te doen van mensen, die ze verdenken van loyaliteit aan de Dalai Lama en zijn “kwade krachten” in Tibet. Volgens de Chinese staatsmedia is de circulaire gericht op het afschrikken van “gangsters”, die “de Dalai groep gebruikt voor het verspreiden van de boodschap van separatisme.”
  • De circulaire over “illegaal gedrag” werd geplaatst op 7 februari, een maand voor de politiek gevoelige periode van 10 maart, wanneer de Tibetaanse autonome Regio is gesloten voor buitenlanders. Dit jaar is het tien jaar geleden, dat over heel Tibet overwegend vreedzame protesten plaatsvonden. Bij deze protesten deden veel demonstranten een beroep op de Chinese regering om de Dalai Lama naar huis terug te laten keren.
  • Naast het de wereld insturen van hun vijandige anti-Dalai Lama boodschap, uitten de Chinese staatsmedia ook harde kritiek op het Duitse Daimler deze week. Dit ondanks dat de automaker al twee keer haar excuses aan China had gemaakt voor het gebruiken van een citaat van de Dalai Lama in een advertentie van  Mercedes-Benz op Instagram.
  • In een artikel over de in de circulaire vermelde 22 illegale activiteiten[1] maakte de staatsmedia krant, de Global Times, duidelijk, dat de politieke strijd tegen de Dalai Lama centraal staat bij het leiderschap in Beijing en wordt uitgevochten op voet van oorlog: “de verspreiding van separatistische bendes in Tibet is wijdverbreid […] een campagne tegen de gangsters zou separatistische activiteiten van de Dalai afschrikken.” (Global Times, 11 februari 2018).
In een apart artikel publiceerde de Chinese krant een nieuwe aanval op het gebruik door Mercedes-Benz van een algemene opmerking van de Dalai Lama op Instagram. De krant is van mening dat door dit te doen het autobedrijf Daimler ‘China’s soevereiniteitsrechten ernstig heeft geschonden.’ (Xinhua, 11 februari 2018).[2] Xinhua waarschuwde dat: “Daimler heeft geprobeerd om haar wangedrag ongedaan maken door het schrappen van de post op Instagram en het afgeven van een verontschuldiging, maar de schade aan haar imago op de Chinese markt is al gedaan.”
Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, stelt: “de in Tibet gepubliceerde circulaire doet een beroep op Tibetanen om elkaar te verklikken en zo de meest gerespecteerde Tibetaanse spirituele leider, de Dalai Lama, te ondermijnen. Dit is een sterke herinnering aan het totalitaire en draconische regels die de Chinese communistische partij blijft opleggen in Tibet. Alleen een regering die wordt verteert door angst en paranoia behandelt alle burgers als onderdeel van haar veiligheidsapparaat. De circulaire doet ook denken aan propaganda en ophitsing van de massa’s door autoritaire regimes in de vorige eeuw. Als bedrijven als Mercedes-Benz en Marriott deze communistische propaganda blijven omarmen – met een gebrek aan respect voor hun eigen vrijheid van meningsuiting, het advies van hun klanten, en de internationale verplichtingen en verbintenissen, zijn ze effectief medeplichtig aan deze methoden en dus de onderdrukking waaronder het Tibetaanse volk te lijden heeft.”
De circulaire over ‘Het Rapporteren van Aanwijzingen over Misdaden en Overtredingen door Onderwereld Krachten’ volgt op op eerdere waarschuwingen van bestraffing van Tibetanen, die zelfs ook maar over de Dalai Lama denken, met inbegrip van partijfunctionarissen.[3] De circulaire is gepubliceerd in aanloop naar een bijzonder gevoelig moment in het jaar – het gezamenlijke Tibetaanse en Chinese Nieuwjaar van 2018 op vrijdag, 16 februari. In een tijd waarin veel Tibetanen en Chinezen reizen om bij hun gezinnen te zijn, is er vaak veel nadruk op veiligheidszaken. De Tibetaanse Nieuwjaar periode gaat ook vooraf aan de herdenking van de 10 maart Opstand van 1959 en dit jaar is het tien jaar geleden dat de protesten van 10 maart 2008 het hele Tibetaanse plateau overspoelden.
Met als doelwit de “onderwereld krachten”, die een “door het volk verafschuwde chronische ziekte” zijn, verklaart de circulaire dat het publiek kloosters moeten aangeven, die religie gebruiken om de massa’s te controleren, te verwarren, aan te zetten, of te dwingen om zich tegen de partij en de regering te verzetten. In overeenstemming met een trend in Tibet om alledaagse en vaak devotionele activiteiten illegaal te maken, criminaliseert de circulaire ook in feite degenen, die proberen het gebruik van de Tibetaanse taal aan te moedigen of de Tibetaanse cultuur te beschermen en noemt dit “reactionaire en kleingeestige nationalistische ideeën”.
Een artikel in The Global Times citeert Wang Xiaobin, een geleerde van het in Beijing gevestigde ‘China Tibetology Research Center’, stelt dat de circulaire “de primaire taak in Tibet reflecteert, hetgeen bestaat uit het bewaren van de nationale en etnische eenheid.” Wang leek ook te bevestigen, dat Tibet support groepen zorgen dat het probleem wereldwijd aandacht krijgt en stelt: “Er zijn groepen in China die nauw verbonden zijn met de Dalai-groep en elkaar helpen in het binnen- en buitenland. Ze dagen de Chinese overheid uit met behulp van ingenieuze methoden en vormen een enorme bedreiging voor de nationale belangen.”
De door het Openbare Veiligheidsbureau van de Tibetaanse Autonome Regio uitgegeven circulaire omschrijft 22 illegale activiteiten, waarvan het bureau wil dat het publiek die meldt. In ten minste drie van de punten krijgt de Dalai Lama specifieke nadruk en het bevat een waarschuwing over de aan hem loyale “buitenlandse vijandige krachten”. Het specifieke illegale gedrag omvat ondersteuning voor gematigde ‘Middenweg benadering’ van de Dalai Lama, welke uitgaat van respect voor een werkelijke autonomie voor Tibet met erkenning van de soevereiniteit van China.
The Global Times citeerde ook “een professor, die religieuze studies onderzoekt op Openbare Veiligheid University van China, ook wel Dai genoemd”: “Samenzwering met criminele bendes is een door de Dalai-groep gebruikte tactiek voor het verspreiden van de boodschap van separatisme. Dit soort gangsters waren betrokken bij de Lhasa opstand in de jaren 1950 [de maart 1959 Opstand] en het gewelddadige ongeluk [sic] in 2008 inTibet.”[4]
De Chinese staatsmedia schilderen de golf van overwegend vreedzame protesten, die heel Tibet op 10 maart 2008 overspoelden, af als “één gewelddadige opstand”, daarbij uitsluitend refererend naar de gebeurtenissen van 14 maart 2008 in Lhasa. De Chinese regering is betrokken bij grootschalige verdoezeling van martelingen, verdwijningen en moorden, die na de protesten in heel Tibet plaatsvonden in combinatie met een virulent propaganda offensief tegen de verbannen Tibetaanse leider, de Dalai Lama.
De nieuwe circulaire stuwt dit offensief verder op en vindt plaats in het kader van een aanscherping van het hardhandig optreden tegen zelfs milde en gematigde uitingen van Tibetaanse identiteit in de aanloop naar de herdenkingen in maart. De circulaire criminaliseert ook effectief mensen, die over kwesties zoals milieubescherming en “volkscultuur” spreken door ze te brandmerken als “‘woordvoerders’ van de Dalai-kliek en vijandige buitenlandse krachten.”
Bij het analyseren van CCP verklaringen op het 19de partijcongres in Peking in oktober (2017) in vergelijking met eerdere ontmoetingen op hoog niveau, concludeert Jessica Batke, Senior Editor van het online magazine ChinaFile en een expert in de binnenlandse politieke en sociale aangelegenheden van China: “in het kader van de aanhoudende en overweldigende veiligheidsmaatregelen in zowel Tibet en Xinjiang [ …] lijkt het erop dat de vermeende veiligheidsbehoeften van de Volksrepubliek China uiteindelijk het historische belang dat de Chinese Communistische Partij hecht aan het idee dat het alle etnische groepen in het land in gelijke mate ondersteunt en vertegenwoordigt overtroeven. Dus deze uitkomst [van het partijcongres 2017] kan een indicatie zijn voor het punt, waarop zelfs nominale steun voor de bescherming van de cultuur van etnische minderheden begint te vervagen en ondergeschikt zal  worden aan het idee van het ‘Chinese ras’”[5]
Voetnoten:
[1]. Een niet-officiële vertaling in het Engels is gepubliceerd door China Law Translate op 11 februari (2018). Het document is getiteld: ‘Notice of the Tibet Autonomous Region Public Security Department on Reporting Leads on Crimes and violations by Underworld forces’ en is gepost op: http://www.chinalawtranslate.com/
[2] ‘Commentary: Daimler’s quote incident a reminder of principle for foreign firms’, door Xinhua schrijver Ren Ke, 11 februari 2018.
[3] International Campaign for Tibet rapport: ‘Communistische partij ambtenaren gestraft voor het ondersteunen van Dalai Lama’, 28 januari 2016, https://www.savetibet.org/communist-party-officials-punished-for-supporting-dalai-lama/
[4] The Global Times, ‘Politie vraagt de Tibetanen voor Dalai Lama tips’ van Liu Caiyu, 11 februari 2018, http://www.globaltimes.cn/content/1089209.shtml
[5] Jessica Batke, ‘Party All the Time: Governance and Society in the New Era,’ China Leadership Monitor No 55, Winter 2018, https://www.hoover.org/research/party-all-time-governance-and-society-new-era
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer