11 January 2022

Chinese autoriteiten slopen twee Boedhhabeelden in Kardze

De Internationale Campaign for Tibet betreurt de sloop door de Chinese autoriteiten van twee boeddhabeelden rond een vooraanstaand klooster in het district Drango (Chinees: Luhuo) in de Tibetaanse autonome prefectuur Kardze (Ganzi) in de provincie Sichuan.

Volgens berichten zijn vanaf 12 december 2021 een Boeddhabeeld van een meter hoog en, in de daaropvolgende dagen, een ander, drie verdiepingen hoog beeld van de Maitreya -of toekomstige- Boeddha, evenals 45 boeddhistische gebedsmolens, afgebroken. De autoriteiten van het district Drango beweerden dat de bouwdocumenten niet waren goedgekeurd en dat de hoogte van het standbeeld in strijd was met de plaatselijke bouwvoorschriften.

De autoriteiten hielden ook willekeurig ten minste zes Tibetaanse monniken vast op verdenking van het feit dat zij de buitenwereld over de sloop hadden ingelicht. Boeddhabeelden zijn van bijzondere betekenis voor Tibetaanse boeddhisten en vormen een belangrijk onderdeel van het boeddhistische geloof.

ICT roept de Chinese autoriteiten op de godsdienstvrijheid en culturele rechten van het Tibetaanse volk, waaronder die van Drango, te eerbiedigen. De arrestanten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, aangezien zij uitsluitend zijn vastgehouden wegens het verspreiden van informatie over het incident.

“Deze heiligschennis door een atheïstische staat heeft diepe smart gezaaid onder de Tibetanen in de regio”, aldus ICT Interim-voorzitter Bhuchung K. Tsering. “De vernielingen zijn een directe aanval op de godsdienstvrijheid van de Tibetaanse boeddhisten en een poging om hun geschiedenis in de regio uit te wissen. Ze zijn in tegenspraak met de Chinese beweringen dat zij het Tibetaanse culturele en religieuze erfgoed beschermen.”

Sloopacties

Omdat Drango in een aardbevingsgevoelige regio ligt, heeft de lokale bevolking in oktober 2015 met medeweten van de autoriteiten geld bijgedragen om het boeddhabeeld te installeren, om natuurrampen af te wenden.

Mensen met kennis van de ontwikkeling wijzen naar de Communistische Partij secretaris in Drango provincie, Wang Dongsheng, als de man achter de sloop. Hij werd in oktober 2021 in deze functie benoemd en gaf binnen een maand opdracht tot de sloop van een kloosterschool in het district, voordat hij halverwege vorige maand opdracht gaf tot de sloop van de boeddhabeelden.

In 2016 diende Wang als plaatsvervangend partijsecretaris van het district Serthar (Seda) toen duizenden kloosterwoningen werden gesloopt en monniken, nonnen en lekenbeoefenaars van het boeddhistische instituut Serthar Larung Gar werden verdreven. Voorafgaand aan Serthar was Wang ook werkzaam in Lithang en Tawu (Daofu), waar de autoriteiten de plaatselijke Tibetanen zwaar hebben aangepakt.

 

Share this
13 June 2024

US House neemt Tibet Resolve Act aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerdheid het wetsvoorstel aangenomen dat de Chinese regering oproept om zonder ...

12 June 2024

De internationale dag van het kind

De internationale dag van het kind is een jaarlijkse dag gewijd aan kinderen, ter herdenking van de goedkeuring van het ...