2 August 2014

China's mensenrechtenschenders moeten uitgesloten worden van de Verenigde Staten

Ministerie van Buitenlandse Zaken moeten visumverbod beleid uitbreiden tot ‘s werelds grootste schender van de mensenrechten


In lijn met de recente reisverboden, die de Verenigde Staten heeft opgelegd aan schenders van mensenrechten, roept International Campaign for Tibet de Amerikaanse regering op om visa te weigeren aan Chinese ambtenaren, die medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen in China en Tibet. 

“De Amerikaanse regering kan een duidelijke signaal sturen: als Chinese ambtenaren de mensenrechten van het Chinese en Tibetaanse volk schenden, kunnen ze niet naar de Verenigde Staten”, zei Matteo Mecacci, voorzitter van de International Campaign for Tibet. “Er is een bepaald momentum om een visumverboden uit te breiden naar schenders van mensenrechten, en er is geen reden om China, ‘s werelds grootste schender, niet hierbij te betrekken. We waarderen de vrijheid om te reizen, net als we de fundamentele rechten van de mens waarderen. Visumverboden zijn een instrument dat overheden kunnen inzetten om ambtenaren te ontmoedigen dergelijke rechten te schenden.”

Op 30 juli 2014 kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken aan, dat het bepaalde Venezolaanse regeringsambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten, beperkingen zou opleggen om naar de Verenigde Staten te reizen. Woordvoerster Marie Harf van het Departement zei: “Met deze stap onderstrepen we ons betrokkenheid om individuen, die mensenrechtenschendingen begaan, ter verantwoording te roepen. Hoewel we deze personen vanwege de vertrouwelijkheid van visum aanvragen, niet openbaar zullen identificeren, is onze boodschap duidelijk: zij die dergelijk misbruik begaan, zijn niet welkom in de Verenigde Staten”.

Het reisverbod voor Venezuela volgt op het instellen van een visumverbod door de VS voor Russische functionarissen, die medeplichtig zijn bevonden aan mensenrechtenschendingen en andere aan de Russische regering opgelegde sancties. Deze worden gedwongen door de Magnitski Wet die het Congres heeft aangenomen. De heer Mecacci heeft als lid van het Italiaanse parlement en als voorzitter van de Commissie voor democratie en mensenrechten van het Parlementaire Congres van de OVSE actief inspanningen gesteund om in samenwerking met de Amerikaanse wetgevers de Magnitski Act te internationaliseren. In 2011 vaardigde President Obama een Executive Order uit, welke, ten dele, visums onthoudt aan “daders van ernstige schendingen van de mensenrechten of het humanitair recht”. In juni 2014 kondigde de VS een reisverbod af voor bepaalde functionarissen van Oeganda op basis van schendingen van de rechten van homoseksuelen, biseksuelen, en transseksuelen. Visumverboden worden toegepast op ambtenaren in Iran, Birma en Noord-Korea, naast andere landen, en onder meer in geval van terroristen, wapenhandelaren, en degenen, die betrokken zijn bij seksueel geweld.

Een nieuw wetsvoorstel in het Amerikaanse Congres bevordert de mogelijkheid van Amerikanen om naar Tibet te reizen, en gebruikt daarbij als drukmiddel een visumverbod voor bepaalde Chinese functionarissen. In juni 2014 dienden congresleden Jim McGovern (D-MA) en Joe Pitts (R-PA) wetsvoorstel HR 4851 in, de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’. Het wetsvoorstel zou Chinese ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling of uitvoering van beleid, dat de toegang van Amerikaanse diplomaten, journalisten en toeristen naar Tibet gebieden beperkt, de toegang tot Verenigde Staten verhinderen, totdat deze beperkingen worden opgeheven.

“Het McGovern-Pitts wetsvoorstel is simpel: als China ons niet toelaat tot Tibet, dan kunnen hun belangrijkste ambtenaren niet de Verenigde Staten in”, zei de heer Mecacci. “Dit wetsvoorstel herinnert Peking er aan dat het zich niet houdt aan het principe van diplomatieke wederkerigheid. Ik hoop dat het Huis van Afgevaardigden deze belangrijke wetgeving aanneemt.”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer